ชื่อแนวโน้มคะแนน
UVAN ขึ้น 7/7
TMD ขึ้น 7/7
RCL ขึ้น 7/7
BOFFICE ขึ้น 7/7
GGC ขึ้น 6.5/7
COM7 ขึ้น 6.5/7
PDI ขึ้น 6.5/7
CPR ขึ้น 6.5/7
TTI ขึ้น 6/7
SMK ขึ้น 6/7
JSP ลง -6/7
COMAN ลง -6/7
TSE ลง -6/7
TLUXE ลง -6.5/7
ECL ลง -6.5/7
RPC ลง -6.5/7
GENCO ลง -6.5/7
AEC ลง -6.5/7
LIT (XD)ลง -6.5/7
TM ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 10.07
METCO ลง 12.04
DIMET ลง 12.94
TCC ลง 13.34
ILINK ซึมลง 13.52
HOTPOT ลง 14.84
UPA ลง 14.84
IRC ลง 16.02
TSR ลง 16.04
GRAMMY ลง 16.99
TIW ซึมขึ้น 70.44
ACC Sideway 72.06
GYT ซึมขึ้น 72.43
RML ซึมขึ้น 72.6
WICE ซึมขึ้น 72.84
BTNC ซึมขึ้น 73.74
IRPC ขึ้น 73.79
PTT ซึมขึ้น 74.48
JUBILE ขึ้น 75.42
CPI ขึ้น 75.82