ชื่อแนวโน้มคะแนน
CPN ขึ้น 7/7
WHA ขึ้น 7/7
JMART ขึ้น 7/7
LHHOTEL ขึ้น 7/7
PYLON ขึ้น 7/7
ASAP ขึ้น 7/7
TCAP ขึ้น 6.5/7
NVD ขึ้น 6.5/7
SF ขึ้น 6.5/7
EGATIF ขึ้น 6.5/7
PRECHA ลง -6.5/7
EGCO ลง -6.5/7
BRR ลง -6.5/7
PSL ลง -6.5/7
TEAM ลง -6.5/7
TAE ลง -6.5/7
ARIP ลง -6.5/7
BGT ลง -6.5/7
VPO ลง -6.5/7
J ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
MIPF Sideway 0
ADB Sideway 0
TWZ ลง 4.11
PAF ซึมลง 6.37
MIDA ลง 10.96
QHOP ลง 11.57
GSTEL ลง 11.58
INOX ลง 12.23
TRT ลง 12.96
TU-PF Sideway 76.02
AMATA ขึ้น 76.09
SAT ซึมขึ้น 76.28
TFG ขึ้น 76.67
SVH ขึ้น 77.98
RS ขึ้น 78.38
NKI ขึ้น 78.52
M-PAT (XD)ซึมขึ้น 78.88
FE ซึมขึ้น 79.55
HTC ซึมขึ้น 82.31