ชื่อแนวโน้มคะแนน
SAWANG ขึ้น 6/7
KBANK ขึ้น 6/7
GLAND ขึ้น 6/7
LPN ขึ้น 6/7
GLOW ขึ้น 6/7
OCEAN ขึ้น 6/7
ANAN ขึ้น 5.5/7
EPCO ขึ้น 5.5/7
CKP ขึ้น 5.5/7
CPTGF ขึ้น 5.5/7
NOK ลง -6.5/7
AU ลง -6.5/7
ARIP ลง -6.5/7
CGD ลง -6.5/7
UKEM ลง -6.5/7
UMS ลง -6.5/7
SPA ลง -6.5/7
PLANET ลง -6.5/7
BEM ลง -7/7
CPR ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
NFC Sideway 0
INSURE Sideway 0.94
GOLDPF ลง 9.4
BTNC ซึมลง 9.57
SRICHA ลง 11.33
SCCC ลง 11.59
QTC ลง 14.34
PPP ลง 14.83
INGRS ลง 15.43
MBKET ลง 15.65
AQUA Sideway 65.77
TGCI ซึมขึ้น 65.82
RPH ซึมขึ้น 65.88
KDH ซึมขึ้น 66.19
RCI ซึมขึ้น 66.45
CHAYO ซึมขึ้น 66.51
TLHPF ซึมขึ้น 67.09
RAM Sideway 68.24
MANRIN Sideway 73.65
MIT ซึมขึ้น 73.95