ชื่อแนวโน้มคะแนน
KTC ขึ้น 7/7
BJC ขึ้น 7/7
MEGA ขึ้น 7/7
CPTGF ขึ้น 7/7
AUCT ขึ้น 7/7
SAPPE ขึ้น 6.5/7
HTC ขึ้น 6.5/7
GC ขึ้น 6.5/7
TPBI ขึ้น 6.5/7
MCS ขึ้น 6.5/7
CPH ลง -5.5/7
STANLY ลง -5.5/7
SCC ลง -5.5/7
TTLPF ลง -5.5/7
RAM ลง -5.5/7
TWZ ลง -5.5/7
NBC ลง -5.5/7
SSTPF ลง -6/7
AMARIN ลง -6/7
NPK ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
TCIF Sideway 0
TNL Sideway 4.18
RAM ลง 19.59
SSTPF ลง 22.64
SELIC Sideway 28.14
SAWANG ลง 31.14
DRACO ลง 31.17
CSR ซึมลง 33.84
TFUND ลง 34.07
BANPU ขึ้น 69.41
SALEE ขึ้น 69.55
HTC ขึ้น 70.9
JTS ซึมขึ้น 71.75
LUXF ขึ้น 72.41
TPBI ขึ้น 72.67
ROH ขึ้น 72.78
SPI ขึ้น 72.84
BCPG ซึมขึ้น 73.16
TOPP Sideway 73.54