ชื่อแนวโน้มคะแนน
TWPC ขึ้น 7/7
SORKON ขึ้น 6.5/7
TOPP ขึ้น 6.5/7
AMATA ขึ้น 6.5/7
MONTRI ขึ้น 6.5/7
GLOW ขึ้น 6.5/7
BEM ขึ้น 6.5/7
RCL ขึ้น 6.5/7
AIT ขึ้น 6.5/7
STAR ขึ้น 6.5/7
LEE (XD)ลง -6/7
SNP ลง -6/7
AUCT ลง -6/7
CRANE ลง -6/7
TAPAC (XW)ลง -6/7
PLANB ลง -6/7
HREIT ลง -6.5/7
ITD (XD)ลง -6.5/7
UNIQ ลง -6.5/7
CGH (XD)ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
MIPF Sideway 0
TTTM ซึมลง 11.02
OHTL ซึมลง 16.51
POPF ลง 19.52
THREL Sideway 20.09
HPF Sideway 20.81
LANNA ลง 21.81
PT ซึมลง 21.81
ETE ซึมลง 22.61
DTCPF ซึมลง 22.77
MFC ซึมขึ้น 71.36
POST ขึ้น 71.36
RCL ขึ้น 71.46
TCCC ซึมขึ้น 71.58
BGT ซึมขึ้น 71.74
MINT ขึ้น 72.79
PCSGH ขึ้น 72.85
CIG ซึมขึ้น 73.26
CSC Sideway 73.65
SPI ขึ้น 73.93