ชื่อแนวโน้มคะแนน
TLGF ขึ้น 7/7
DELTA ขึ้น 7/7
IVL ขึ้น 6.5/7
PTT ขึ้น 6.5/7
PIMO ขึ้น 6.5/7
TISCO ขึ้น 6/7
GYT ขึ้น 6/7
PTL ขึ้น 6/7
Q-CON ขึ้น 6/7
PTTEP ขึ้น 6/7
GLOBAL ลง -6/7
EPCO ลง -6/7
MC ลง -6/7
2S ลง -6/7
FVC ลง -6/7
CHEWA ลง -6/7
UP ลง -6.5/7
SPRC ลง -6.5/7
MATI ลง -6.5/7
SCI ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 9.68
SCI ลง 16.22
BAT-3K ลง 16.92
EPCO ลง 17.44
RAM ลง 17.46
COL ลง 18.42
TOG ลง 19.45
2S ลง 20.61
ZIGA ซึมลง 21.06
UT ซึมลง 21.4
BEM ซึมขึ้น 71.37
ROCK Sideway 71.42
LHK ซึมขึ้น 72.26
WIN ขึ้น 72.61
AF ขึ้น 74.28
KYE ขึ้น 74.61
TBSP ขึ้น 74.65
D ขึ้น 75.23
RML ซึมขึ้น 75.54
EMC Sideway 76.14