ชื่อแนวโน้มคะแนน
CPALL ขึ้น 7/7
INTUCH ขึ้น 7/7
TMW ขึ้น 7/7
GLAND ขึ้น 6.5/7
ADVANC ขึ้น 6.5/7
AJ ขึ้น 6/7
DCON ขึ้น 6/7
SCC ขึ้น 6/7
GOLD ขึ้น 6/7
LALIN ขึ้น 6/7
AMATAR ลง -6/7
HYDRO ลง -6/7
K ลง -6/7
ITEL ลง -6/7
TSF ลง -6/7
PSH ลง -6/7
NCL ลง -6/7
MGT ลง -6/7
ALLA ลง -6.5/7
BRRGIF ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
B Sideway 0
MBKET ลง 9.84
TIP ลง 11.13
MIT ลง 11.21
TRT ลง 13.21
FANCY ลง 14.5
THANI ลง 16.28
GENCO ลง 16.44
CFRESH ซึมลง 16.49
SAWANG ซึมลง 16.85
NVD ซึมขึ้น 72.16
TVT ขึ้น 72.73
CPI ซึมขึ้น 73.3
WIN ซึมขึ้น 73.41
SMPC ขึ้น 73.44
ABPIF (XA)ขึ้น 73.8
TITLE ซึมขึ้น 73.9
DCON ขึ้น 74.01
PIMO ซึมขึ้น 75.28
VGI ขึ้น 75.96