ชื่อแนวโน้มคะแนน
ROCK ขึ้น 7/7
PL ขึ้น 7/7
BA ขึ้น 7/7
WICE ขึ้น 7/7
TPCH ขึ้น 7/7
CFRESH ขึ้น 6.5/7
ASEFA ขึ้น 6.5/7
KTC ขึ้น 6.5/7
BLA ขึ้น 6.5/7
AH ขึ้น 6.5/7
UPA ลง -6/7
NSI ลง -6.5/7
APCS ลง -6.5/7
PREB ลง -6.5/7
GLOW (XD)ลง -6.5/7
PCSGH (XD)ลง -6.5/7
NOK ลง -6.5/7
DCORP ลง -6.5/7
LDC ลง -6.5/7
IRCP ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
MIPF Sideway 0
TRIF Sideway 0
TCIF Sideway 0.91
HPF (XD)ลง 10.64
TNPF ลง 17.91
BIZ Sideway 19.17
CCP ลง 20.67
SMM ลง 21.19
SPORT ลง 23.4
POST ลง 23.56
BR ขึ้น 79.66
OISHI (XD)ขึ้น 79.92
TCCC ขึ้น 80.28
TSE ขึ้น 80.57
TCB ขึ้น 80.62
BGT ซึมขึ้น 80.9
CM ขึ้น 81.8
AH ขึ้น 82.47
WIIK ขึ้น 82.76
SAPPE ขึ้น 82.92