ชื่อแนวโน้มคะแนน
UNIQ ขึ้น 7/7
WHA ขึ้น 7/7
HTECH ขึ้น 7/7
STA ขึ้น 6.5/7
GVREIT ขึ้น 6.5/7
TVI ขึ้น 6.5/7
STANLY ขึ้น 6.5/7
PERM ขึ้น 6.5/7
DRT ขึ้น 6.5/7
ITD ขึ้น 6.5/7
PG ลง -6.5/7
LHFG ลง -6.5/7
FSS ลง -6.5/7
ALUCON ลง -6.5/7
ERWPF ลง -6.5/7
BWG ลง -6.5/7
ASIA ลง -6.5/7
SPA ลง -6.5/7
ABM ลง -6.5/7
TR ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
NKI ซึมลง 5.23
PRAKIT ลง 7.25
THRE ซึมลง 8.58
INSURE Sideway 9.53
CM ลง 10.65
PJW ลง 12.38
SUN ลง 12.59
J ลง 12.7
PYLON ซึมลง 13.23
TIPCO ลง 13.28
BDMS ซึมขึ้น 74.77
M-CHAI ขึ้น 74.88
BTSGIF ขึ้น 74.9
SMART ขึ้น 74.95
NWR ขึ้น 75.41
CHG ซึมขึ้น 75.75
EPCO Sideway 75.8
XO ซึมขึ้น 75.92
FORTH ซึมขึ้น 76.19
LHSC ขึ้น 76.46