ชื่อแนวโน้มคะแนน
GL ขึ้น 7/7
TMD ขึ้น 7/7
BH ขึ้น 7/7
CPI ขึ้น 6.5/7
MALEE ขึ้น 6.5/7
PMTA ขึ้น 6.5/7
QHHR ขึ้น 6.5/7
BCP ขึ้น 6.5/7
EGCO ขึ้น 6.5/7
BCH ขึ้น 6.5/7
MNIT ลง -6/7
SINGER ลง -6/7
AS ลง -6/7
AAV ลง -6/7
SAMTEL ลง -6/7
FPI ลง -6/7
VPO ลง -6/7
EPG ลง -6/7
SPF ลง -6.5/7
BA ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
HREIT Sideway 0
INSURE Sideway 0
TCIF Sideway 0
PSH Sideway 0
PS ลง 9.78
ROH ซึมลง 12.2
AS ลง 13.94
TLOGIS ลง 16
SHANG ซึมลง 17.48
LRH ลง 20.39
S & J ซึมขึ้น 74.09
ACAP ซึมขึ้น 74.32
JCT ซึมขึ้น 74.65
RAM ซึมขึ้น 75.17
PTTGC ขึ้น 75.33
QHHR ขึ้น 75.43
SYNEX ขึ้น 76.5
PSL ขึ้น 76.59
LALIN ขึ้น 77.73
TSR Sideway 77.86