ชื่อแนวโน้มคะแนน
QHPF ขึ้น 7/7
BTSGIF ขึ้น 7/7
GVREIT ขึ้น 6.5/7
UP ขึ้น 6.5/7
AKR ขึ้น 6.5/7
CHG ขึ้น 6.5/7
MATCH ขึ้น 6.5/7
DTC ขึ้น 6.5/7
DREIT ขึ้น 6.5/7
EE ขึ้น 6/7
AJA ลง -6.5/7
CRD ลง -6.5/7
LHFG ลง -6.5/7
BFIT ลง -6.5/7
TSI ลง -6.5/7
PTTGC ลง -6.5/7
ASIA ลง -6.5/7
ASIMAR ลง -6.5/7
BGT ลง -6.5/7
SIMAT ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
META Sideway 0
INSURE Sideway 0.99
CM ลง 10.33
FE ลง 11.37
DCC ลง 11.59
SUN ลง 13.93
FTE ซึมลง 14.52
SYMC ลง 15.37
TFMAMA ลง 15.69
ICHI ลง 15.97
GLANDRT ซึมขึ้น 72.03
SABINA ซึมขึ้น 72.08
INGRS ซึมขึ้น 72.18
SSP ขึ้น 72.7
BTS ขึ้น 73.59
VGI ซึมขึ้น 74.03
SWC Sideway 74.47
PF ขึ้น 74.82
EPCO ซึมขึ้น 75.92
FORTH ซึมขึ้น 76.19