ชื่อแนวโน้มคะแนน
CPN ขึ้น 7/7
SPRC ขึ้น 7/7
ORI ขึ้น 6.5/7
LEE ขึ้น 6.5/7
MODERN ขึ้น 6.5/7
BFIT ขึ้น 6.5/7
CNS ขึ้น 6.5/7
SAT ขึ้น 6.5/7
GGC ขึ้น 6.5/7
ANAN ขึ้น 6.5/7
PRANDA ลง -5.5/7
KTIS ลง -5.5/7
GYT ลง -6/7
ABPIF ลง -6/7
SRIPANWA ลง -6/7
QLT ลง -6/7
GREEN ลง -6/7
PRAKIT ลง -6/7
CHOTI ลง -6.5/7
NPK ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
MIPF Sideway 0
ICN Sideway 14.53
BIGC ซึมลง 19.92
QLT ลง 20.07
U ซึมลง 21.45
PRM Sideway 23.29
SMT ซึมลง 23.59
ABPIF ลง 23.71
TWZ ซึมลง 25.62
TCCC ซึมลง 26.88
TCMC ซึมขึ้น 77.02
ORI ขึ้น 77.1
CHARAN ซึมขึ้น 77.57
GOLD ขึ้น 77.91
SPI ขึ้น 77.92
KWC Sideway 78.99
APEX Sideway 79.79
EKH ซึมขึ้น 80.25
NOK ขึ้น 80.41
KCM ขึ้น 80.72