ชื่อแนวโน้มคะแนน
BBL ขึ้น 6.5/7
SGP ขึ้น 6.5/7
VTE ขึ้น 6.5/7
MILL ขึ้น 6/7
GOLDPF ขึ้น 6/7
TU ขึ้น 6/7
AMARIN ขึ้น 6/7
CENTEL ขึ้น 6/7
KCM ขึ้น 6/7
NC ขึ้น 5.5/7
GRAMMY ลง -6.5/7
NMG ลง -6.5/7
BROOK ลง -6.5/7
SANKO ลง -6.5/7
PRM ลง -6.5/7
ASIAN ลง -6.5/7
ALT (XW)ลง -6.5/7
BR ลง -7/7
FTE ลง -7/7
MONO ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
INSURE Sideway 0
MIPF Sideway 0
THG Sideway 0
HUMAN Sideway 0
FLOYD Sideway 10.96
NMG ลง 13.63
SMT ลง 15.15
SOLAR ลง 16.07
MCS ลง 16.14
MANRIN ซึมลง 16.38
BBL ขึ้น 68.75
FVC ขึ้น 68.93
RICHY ซึมขึ้น 68.96
CHEWA Sideway 70.44
AMARIN ขึ้น 70.74
LHHOTEL ซึมขึ้น 73.13
CPL ซึมขึ้น 74.06
URBNPF ซึมขึ้น 75.67
TVD ซึมขึ้น 75.94
PCSGH ซึมขึ้น 76.3