ชื่อแนวโน้มคะแนน
IVL ขึ้น 7/7
TPBI ขึ้น 7/7
ADVANC ขึ้น 7/7
SABINA ขึ้น 6.5/7
VGI ขึ้น 6.5/7
SVI ขึ้น 6.5/7
HPT ขึ้น 6.5/7
HOTPOT ขึ้น 6.5/7
S & J ขึ้น 6/7
AJ ขึ้น 6/7
BANPU ลง -6.5/7
BCP ลง -6.5/7
TKS (XD)ลง -6.5/7
SQ ลง -6.5/7
PPF ลง -6.5/7
AF ลง -6.5/7
AMATAR ลง -6.5/7
ITEL ลง -6.5/7
MONO ลง -6.5/7
AQUA ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
CMAN Sideway 0
CHAYO Sideway 0
CSR Sideway 9.19
BSBM ลง 12.5
TIP ซึมลง 12.86
FPI ลง 13.23
MBKET ซึมลง 14.3
ABM ซึมลง 16.82
SPPT ซึมลง 18.52
TRT ลง 19.49
TVT ขึ้น 68.74
OCEAN ซึมขึ้น 69.11
MAKRO ขึ้น 69.61
CPALL ขึ้น 70.15
WIN ขึ้น 70.98
SABINA ขึ้น 73.59
S & J ขึ้น 73.98
HOTPOT ขึ้น 74.85
TRU ขึ้น 74.89
VGI ขึ้น 75.12