ชื่อแนวโน้มคะแนน
JMT ขึ้น 7/7
GPSC ขึ้น 7/7
TOP ขึ้น 7/7
DTAC ขึ้น 7/7
JMART ขึ้น 7/7
PG ขึ้น 6.5/7
GVREIT ขึ้น 6.5/7
AOT ขึ้น 6.5/7
STAR ขึ้น 6.5/7
FSMART ขึ้น 6.5/7
TRUE ลง -6.5/7
AU ลง -6.5/7
BM ลง -6.5/7
CPR ลง -6.5/7
FOCUS ลง -6.5/7
KASET ลง -6.5/7
SANKO ลง -6.5/7
SCB ลง -7/7
BEC ลง -7/7
WIN ลง -7/7
ชื่อแนวโน้มRSI
MIPF Sideway 0
BGRIM (ST)Sideway 0
PB ลง 2.48
THIP ลง 2.85
WHAUP ลง 9.51
EPG ลง 10.08
NBC ลง 10.78
POST ลง 13.92
NMG ซึมลง 14.39
NYT ลง 15.9
SFP Sideway 67.49
TOP ขึ้น 68.03
GPSC ขึ้น 68.43
PDG ขึ้น 68.57
FSMART ขึ้น 68.92
AOT ขึ้น 70.03
ROH ขึ้น 70.2
KPNPF Sideway 70.95
INSURE Sideway 72.58
MNIT2 ซึมขึ้น 72.93