ชื่อแนวโน้มคะแนน
ORI ขึ้น 7/7
TOG ขึ้น 7/7
TPIPL ขึ้น 7/7
PT ขึ้น 7/7
PIMO ขึ้น 7/7
KTC ขึ้น 6.5/7
TLGF ขึ้น 6.5/7
HANA ขึ้น 6.5/7
WACOAL ขึ้น 6/7
TOPP ขึ้น 6/7
BKI ลง -5.5/7
THRE ลง -5.5/7
DCON ลง -5.5/7
BDMS ลง -5.5/7
SOLAR ลง -5.5/7
ERW ลง -5.5/7
IHL ลง -6/7
NINE ลง -6/7
SSF ลง -6.5/7
AFC ลง -6.5/7
ชื่อแนวโน้มRSI
BCPG Sideway 0
TCIF Sideway 0
TBSP ลง 3.72
NKI ลง 20.25
MNIT2 ซึมลง 21.03
SKR ลง 21.17
RICH ซึมลง 21.26
IHL ลง 23.48
URBNPF ซึมลง 24.83
JCT ซึมลง 25.05
TPP ขึ้น 66.7
DELTA ขึ้น 67.11
TPIPL ขึ้น 67.42
PIMO ขึ้น 68.53
HANA ขึ้น 68.59
KTC ขึ้น 68.97
ORI ขึ้น 69.27
AIRA ซึมขึ้น 70.09
MATI ขึ้น 70.71
SPF ขึ้น 70.96