หน้าแรก >> เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร >> EE
54.227.104.53
มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน โดยอยู่ระหว่างจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

หมวดหมู่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
โทรศัพท์0-2554-8000
เว็บไซต์www.eternalenergy.co.th
Market Cap. (ลบ.)1,807.00
ทุนจดทะเบียน2,780,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท26/3/1987
วันเข้าตลาดฯ10/01/2535
ราคา IPO95.00
ราคาพาร์1.00 บาท
P/En.a.
P/BV1.35
ปันผลn.a.%
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI21.78
ค่า MACD/Signal-0.0474/-0.0446
ค่า MA6 0.66
ค่า MA12 0.68
ค่า MA26 0.74
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
กราฟ Vol เฉลี่ย
Loading..
กราฟ RSI
Loading..
ค่า RSI21.78
สถานะ RSIOversold
กราฟ MACD
Loading..
ค่า MACD-0.0474
ค่า Signal-0.0446
MACD ตัด "ลง" มา17 วัน
fdsfdsfdsfds
vvv
ddd