หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> FSS
54.227.104.53
-

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์0-2658-9000
เว็บไซต์www.fnsyrus.com
Market Cap. (ลบ.)1,651.18
ทุนจดทะเบียน930,244,840.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ27/10/2547
ราคา IPO11.00
ราคาพาร์1.60 บาท
P/E9.33
P/BV0.65
ปันผล2.11%
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-0.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0.5/1
สรุปคะแนน-2.5/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI25.04
ค่า MACD/Signal-0.0405/-0.0126
ค่า MA6 2.96
ค่า MA12 3.01
ค่า MA26 3.08
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
กราฟ Vol เฉลี่ย
Loading..
กราฟ RSI
Loading..
ค่า RSI25.04
สถานะ RSIOversold
กราฟ MACD
Loading..
ค่า MACD-0.0405
ค่า Signal-0.0126
MACD ตัด "ลง" มา19 วัน
fdsfdsfdsfds
vvv
ddd