หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> FSS
54.81.117.119
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจ 1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. การค้าหลักทรัพย์ 3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 6. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 7. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะบริษัทฯ) 8. ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์0-2658-9000
เว็บไซต์www.fnsyrus.com
Market Cap. (ลบ.)1,581.42
ทุนจดทะเบียน930,244,840.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ27/10/2547
ราคา IPO11.00
ราคาพาร์1.60 บาท
P/E8.94
P/BV0.61
ปันผล2.21%
"Sideway"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา0/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD0/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-2/7
แนวโน้ม Sideway
ค่า RSI44.85
ค่า MACD/Signal-0.0181/-0.0263
ค่า MA6 2.73
ค่า MA12 2.72
ค่า MA26 2.73
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
กราฟ Vol เฉลี่ย
Loading..
กราฟ RSI
Loading..
ค่า RSI44.85
สถานะ RSI-
กราฟ MACD
Loading..
ค่า MACD-0.0181
ค่า Signal-0.0263
MACD ตัด "ขึ้น" มา24 วัน
fdsfdsfdsfds
vvv
ddd