หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> FSS
54.92.150.98
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจ 1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. การค้าหลักทรัพย์ 3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 6. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 7. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะบริษัทฯ) 8. ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์0-2658-9000
เว็บไซต์www.fnsyrus.com
Market Cap. (ลบ.)1,488.39
ทุนจดทะเบียน930,244,840.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท-
วันเข้าตลาดฯ27/10/2547
ราคา IPO11.00
ราคาพาร์1.60 บาท
P/E8.53
P/BV0.57
ปันผล2.34%
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI16.24
ค่า MACD/Signal-0.0466/-0.033
ค่า MA6 2.5
ค่า MA12 2.55
ค่า MA26 2.58
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
กราฟ Vol เฉลี่ย
Loading..
กราฟ RSI
Loading..
ค่า RSI16.24
สถานะ RSIOversold
กราฟ MACD
Loading..
ค่า MACD-0.0466
ค่า Signal-0.033
MACD ตัด "ลง" มา4 วัน
fdsfdsfdsfds
vvv
ddd