หน้าแรก >> ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ >> MBKET
54.92.150.98
บริษัทหลักทรัพย์

หมวดหมู่ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์0-2658-6300
เว็บไซต์www.maybank-ke.co.th
Market Cap. (ลบ.)7,934.32
ทุนจดทะเบียน2,861,250,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท03/04/1996
วันเข้าตลาดฯ03/12/2546
ราคา IPO14.30
ราคาพาร์5.00 บาท
P/E14.96
P/BV1.65
ปันผล7.91%
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0/1
สรุปคะแนน-6/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI13.03
ค่า MACD/Signal-1.3422/-1.1813
ค่า MA6 13.67
ค่า MA12 14.12
ค่า MA26 16.37
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
กราฟ Vol เฉลี่ย
Loading..
กราฟ RSI
Loading..
ค่า RSI13.03
สถานะ RSIOversold
กราฟ MACD
Loading..
ค่า MACD-1.3422
ค่า Signal-1.1813
MACD ตัด "ลง" มา13 วัน
fdsfdsfdsfds
vvv
ddd