หน้าแรก >> บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ >> NMG
54.82.56.95
ผลิตและจำหน่ายและจัดหา/ผลิตหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่

หมวดหมู่บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชั้น 28-31 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
โทรศัพท์-
เว็บไซต์http://www.nationgroup.com
Market Cap. (ลบ.)1,952.57
ทุนจดทะเบียน2,663,572,194.95 บาท
วันก่อตั้งบริษัท7/1/1971
วันเข้าตลาดฯ09/06/2531
ราคา IPO165.00
ราคาพาร์0.53 บาท
P/En.a.
P/BV3.52
ปันผลn.a.%
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-6.5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI13.63
ค่า MACD/Signal-0.0331/-0.0269
ค่า MA6 0.49
ค่า MA12 0.51
ค่า MA26 0.56
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
กราฟ Vol เฉลี่ย
Loading..
กราฟ RSI
Loading..
ค่า RSI13.63
สถานะ RSIOversold
กราฟ MACD
Loading..
ค่า MACD-0.0331
ค่า Signal-0.0269
MACD ตัด "ลง" มา19 วัน
fdsfdsfdsfds
vvv
ddd