หน้าแรก >> ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค >> SPRC
54.92.150.98
โรงกลั่นน้ามันของบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปิโตรเคมี ก๊าซผสม c4 และรีฟอร์เมท

หมวดหมู่ทรัพยากร >> พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่เลขที่ 1 ถนนไอ - สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง
โทรศัพท์0-3869-9000
เว็บไซต์www.sprc.co.th
Market Cap. (ลบ.)60,269.04
ทุนจดทะเบียน30,004,442,705.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท20/11/1992
วันเข้าตลาดฯ08/12/2558
ราคา IPO9.00
ราคาพาร์6.92 บาท
P/E7.04
P/BV1.41
ปันผล8.22%
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-2.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI-0.5/1
สรุปคะแนน-5.5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI34.45
ค่า MACD/Signal-0.4901/-0.393
ค่า MA6 13.87
ค่า MA12 14.34
ค่า MA26 14.95
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
กราฟ Vol เฉลี่ย
Loading..
กราฟ RSI
Loading..
ค่า RSI34.45
สถานะ RSIใกล้ OverSsld
กราฟ MACD
Loading..
ค่า MACD-0.4901
ค่า Signal-0.393
MACD ตัด "ลง" มา14 วัน
fdsfdsfdsfds
vvv
ddd