หน้าแรก >> บริการ >> MAI >> TNDT
23.20.7.34
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย (non-destructive testing-ndt and inspection) ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่ไม่ทำให้ชิ้นงานทดสอบเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปจากเดิม ไม่ว่าจะก่อนหรือขณะหรือภายหลังทำการทดสอบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารายละเอียดโครงสร้างภายในของชิ้นงาน ที่ไม่สามารถสัมผัส หรือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรืออุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความสมบูรณ์ และความเสี่ยงต่อการใช้งานในเชิงวิศวกรรมต่อไป

หมวดหมู่บริการ >> MAI
ที่อยู่19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
โทรศัพท์0-2735-0801
เว็บไซต์www.tndt.co.th
Market Cap. (ลบ.)500.00
ทุนจดทะเบียน100,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท21/04/1982
วันเข้าตลาดฯ28/09/2550
ราคา IPO3.10
ราคาพาร์1.00 บาท
P/E81.94
P/BV0.98
ปันผลn.a.%
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0.5/1
สรุปคะแนน-5.5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI18.33
ค่า MACD/Signal-0.424/-0.2957
ค่า MA6 4.99
ค่า MA12 5.57
ค่า MA26 6.06
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
กราฟ Vol เฉลี่ย
Loading..
กราฟ RSI
Loading..
ค่า RSI18.33
สถานะ RSIOversold
กราฟ MACD
Loading..
ค่า MACD-0.424
ค่า Signal-0.2957
MACD ตัด "ลง" มา8 วัน
fdsfdsfdsfds
vvv
ddd