หน้าแรก >> ทรัพยากร >> MAI >> TSE
54.90.237.148
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยแบ่งธุรกิจของบริษัทได้เป็น 3 ประเภท1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในระบบรางรวมแสง(โรงไฟฟ้า thermal) 2)ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ (โรงไฟฟ้า pv)ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ (photovoltaic) โดยแบ่งออกเป็น2.1) โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไป ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณพื้นดิน (โรงไฟฟ้า pv ประเภท solar farm)2.2)โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพาณิชย์ (โครงการ pv ประเภท commercial rooftop)2.3)โครงการผลิตไฟฟ้า solar rooftop เพื่อใช้เอง 3) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (biomass power plants)

หมวดหมู่ทรัพยากร >> MAI
ที่อยู่3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.
โทรศัพท์0-2661-2701
เว็บไซต์http://www.thaisolarenergy.com
Market Cap. (ลบ.)7,477.80
ทุนจดทะเบียน2,359,500,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท2008
วันเข้าตลาดฯ30/10/2557
ราคา IPO3.90
ราคาพาร์1.00 บาท
P/E13.61
P/BV1.61
ปันผล2.67%
"ลง"
ตัวชี้วัด คะแนน
กราฟราคา-3.5/3.5
MA12-0.5/0.5
MA26-0.5/0.5
MA Cross-0.5/0.5
MACD-1/1
RSI0.5/1
สรุปคะแนน-5.5/7
แนวโน้ม ลง
ค่า RSI20.24
ค่า MACD/Signal-0.2355/-0.1838
ค่า MA6 4.19
ค่า MA12 4.38
ค่า MA26 4.69
ระดับราคา 1 เดือน
ระดับราคา 3 เดือน
ระดับราคา 6 เดือน
กราฟ Vol เฉลี่ย
Loading..
กราฟ RSI
Loading..
ค่า RSI20.24
สถานะ RSIOversold
กราฟ MACD
Loading..
ค่า MACD-0.2355
ค่า Signal-0.1838
MACD ตัด "ลง" มา13 วัน
fdsfdsfdsfds
vvv
ddd