ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

698
อันดับ ราคาเปลี่ยนแปลง
ชื่อราคาRSI
MAX 0.06 (+20%)53.33
APX 0.83 (+13.7%)31.89
BGT 2.38 (+13.33%)71.74
AMANAH 2.10 (+12.9%)66.53
STAR 5.85 (+12.5%)76.95
MOONG 7.50 (+9.49%)94.63
PPS 1.77 (+9.26%)66.16
RCI 3.74 (+8.72%)53.15
EFORL 0.14 (+7.69%)33.53
TU-PF 2.30 (+7.48%)65.84
ORI 11.20 (+6.67%)54.66
PDG 4.52 (+6.6%)67.62
SRICHA 21.30 (+6.5%)59.52
TNP 3.32 (+6.41%)58.87
NC 15.70 (+6.08%)43.52
PPM 4.06 (+5.73%)54.96
CSC 62.75 (+5.46%)73.65
DEMCO 6.90 (+5.34%)60.58
K 7.15 (+5.15%)76.78
PIMO 2.86 (+5.15%)56.53
POST 4.90 (+4.7%)71.36
GYT 492.00 (+4.68%)64.89
STA 19.20 (+4.35%)43.45
SAM 1.44 (+4.35%)50.24
SCN 8.40 (+4.35%)56.72
BTW 3.38 (+4.32%)62.56
TSI 0.51 (+4.08%)53.87
JCT 83.25 (+4.06%)49.01
PTL 16.30 (+3.82%)54.7
LST 5.70 (+3.64%)44.91
TWZ 0.29 (+3.57%)60.2
BFIT 14.90 (+3.47%)77.18
BRR 15.30 (+3.38%)60.42
DTC 9.20 (+3.37%)49.22
TRITN 0.35 (+2.94%)53.38
M-STOR 10.60 (+2.91%)57.46
CENTEL 35.50 (+2.9%)52.92
EA 26.75 (+2.88%)59.97
KCM 1.07 (+2.88%)52.79
ALT 9.15 (+2.81%)57.99
UV 7.40 (+2.78%)44.75
SYMC 11.60 (+2.65%)55.48
KCAR 15.70 (+2.61%)64.57
SPACK 2.38 (+2.59%)52.19
TRUBB 2.04 (+2.51%)54.06
BSM 0.42 (+2.44%)56.08
TAKUNI 1.27 (+2.42%)64.91
EE 1.30 (+2.36%)63.85
MACO 1.30 (+2.36%)57.52
SGP 13.20 (+2.33%)55.89
ILINK 17.90 (+2.29%)47.71
ASN 6.70 (+2.29%)46.45
TVO 34.25 (+2.24%)40.35
GOLD 6.85 (+2.24%)42.86
BJC 47.50 (+2.15%)52.58
SAWANG 14.40 (+2.13%)47.66
AJ 14.60 (+2.1%)50.48
RAM 3,000.00 (+2.04%)53.24
SPALI 25.50 (+2%)55.37
VGI 5.10 (+2%)51.01
SEAOIL (XD)3.08 (+1.99%)34.97
F&D 20.70 (+1.97%)53.66
MEGA 26.50 (+1.92%)53.19
SLP 2.14 (+1.9%)47.65
ROJNA 5.35 (+1.9%)69.91
SPCG 21.50 (+1.9%)43.39
FC 0.55 (+1.85%)42.94
BWG 2.26 (+1.8%)64.91
ABICO 11.40 (+1.79%)50.45
CPI 2.32 (+1.75%)51.76
SBPF 5.80 (+1.75%)46.32
SUTHA 5.85 (+1.74%)51.29
CBG 58.50 (+1.74%)42.96
PPP 5.90 (+1.72%)56.14
UMS 2.38 (+1.71%)57.52
PRINC 3.62 (+1.69%)53.25
CMO 1.80 (+1.69%)61
LPN 12.20 (+1.67%)53.44
BLAND 1.84 (+1.66%)54.82
ML 1.87 (+1.63%)45.86
THAI 18.70 (+1.63%)46.17
LPH 9.35 (+1.63%)51.67
TR 47.25 (+1.61%)58.58
TPIPL 2.56 (+1.59%)51.05
FER 0.64 (+1.59%)40.88
TMI 1.28 (+1.59%)43.09
STPI 9.65 (+1.58%)48.76
TGCI 2.58 (+1.57%)47.54
EKH 6.50 (+1.56%)48.84
TKT 2.00 (+1.52%)53.84
POPF 13.40 (+1.52%)19.52
BANPU 20.00 (+1.52%)62.53
VNG 13.90 (+1.46%)45.16
IVL 35.25 (+1.44%)52.56
TEAM 1.43 (+1.42%)69.62
PTTGC 72.00 (+1.41%)53.48
BSBM 1.44 (+1.41%)39.61
TAE 2.90 (+1.4%)43.15
SMM 1.46 (+1.39%)47.4
CPH 7.35 (+1.38%)40.33
KDH 110.50 (+1.38%)61.7
RCL 7.40 (+1.37%)71.46
CCET 3.04 (+1.33%)55.84
ARIP 0.77 (+1.32%)56.46
HTC 15.50 (+1.31%)40.83
SR 3.12 (+1.3%)43.16
MIDA 0.79 (+1.28%)45.12
MIT 7.95 (+1.27%)27.61
TPA 8.05 (+1.26%)52.78
SAT 16.30 (+1.24%)52.21
TC 3.32 (+1.22%)51.54
CHO 1.67 (+1.21%)46.28
SNC 16.80 (+1.2%)56.89
RPC 0.84 (+1.2%)47.39
SOLAR 3.50 (+1.16%)39.83
AFC 9.00 (+1.12%)53.63
SCP 9.00 (+1.12%)59.49
SPG 18.80 (+1.08%)47.56
WACOAL 49.00 (+1.03%)62.64
TFI 1.01 (+1%)44.37
TWP 5.05 (+1%)53.7
TFD 2.02 (+1%)52.2
SIM 1.02 (+0.99%)46.85
AMC 4.14 (+0.98%)47.87
VIH 10.30 (+0.98%)42.8
BIG 5.15 (+0.98%)45.43
GUNKUL 5.20 (+0.97%)54.74
COM7 10.50 (+0.96%)37.79
TSR 5.25 (+0.96%)59.82
ITEL 10.50 (+0.96%)43.04
TKN 26.50 (+0.95%)47.83
PRECHA 2.18 (+0.93%)59.89
SMART 1.08 (+0.93%)43.78
CSP 2.20 (+0.92%)52.62
TTLPF 27.50 (+0.92%)60.8
PAF 2.22 (+0.91%)44.13
Q-CON 5.55 (+0.91%)43.41
TGROWTH 11.10 (+0.91%)47.87
TSE 5.60 (+0.9%)51.43
TK 11.30 (+0.89%)42.53
AKR 1.13 (+0.89%)48.91
SCI 11.30 (+0.89%)50.18
CHOW 5.65 (+0.89%)47.94
JSP 1.13 (+0.89%)46.46
JASIF 11.70 (+0.86%)55.88
TMB 2.38 (+0.85%)47.26
PATO 11.90 (+0.85%)34.35
SWC 11.90 (+0.85%)52.94
PCSGH 6.00 (+0.84%)72.85
BH 180.50 (+0.84%)53.67
CRANE 2.40 (+0.84%)35.25
PRG 12.10 (+0.83%)49.63
SPORT 1.21 (+0.83%)53.49
AIT 30.25 (+0.83%)82.71
DRT 6.20 (+0.81%)58.09
ANAN 4.98 (+0.81%)50.79
SPPT 6.20 (+0.81%)45.2
SST 13.00 (+0.78%)38.82
TRUE 6.55 (+0.77%)57.75
ZMICO 1.32 (+0.76%)41.14
AYUD 33.00 (+0.76%)52.28
TPRIME 13.20 (+0.76%)51.66
UPOIC 6.75 (+0.75%)48.25
VPO 1.34 (+0.75%)47.79
AMARIN 6.80 (+0.74%)41.21
SVOA 1.37 (+0.74%)45.69
GPSC 34.50 (+0.73%)58.85
TNH 35.25 (+0.71%)38.31
UVAN 7.15 (+0.7%)48.25
CPNCG 14.30 (+0.7%)45.6
DCORP 7.15 (+0.7%)36.64
PRIN 1.49 (+0.68%)44.48
TSTE 7.45 (+0.68%)47.07
PREB 15.10 (+0.67%)54.69
IRCP 3.00 (+0.67%)27.88
TOP 76.00 (+0.66%)52.91
NOK 7.65 (+0.66%)51.9
APCO 1.52 (+0.66%)43.14
BAY 38.50 (+0.65%)40.92
PJW 3.10 (+0.65%)48.64
CITY 3.18 (+0.63%)57.41
MCS 15.90 (+0.63%)42.16
MILL 1.59 (+0.63%)55.07
NOBLE 16.00 (+0.63%)38.72
SPI 41.50 (+0.61%)73.93
TNPC 1.67 (+0.6%)45.49
GLOBAL 16.80 (+0.6%)44
TACC 8.55 (+0.59%)49.09
OGC 42.50 (+0.59%)43.59
SSSC 42.75 (+0.59%)61.79
JAS (XD)8.50 (+0.59%)46.2
AH 17.40 (+0.58%)61.02
AMATA 17.40 (+0.58%)68.06
TMW 43.50 (+0.58%)55.67
RS 8.80 (+0.57%)41.99
SAWAD 44.25 (+0.57%)57.68
TVT 1.77 (+0.57%)47.07
LHPF 9.05 (+0.56%)52.1
PM 9.15 (+0.55%)40.4
JUBILE 18.20 (+0.55%)49.23
TPCORP 19.00 (+0.53%)57.87
MNRF 3.80 (+0.53%)47.36
TCAP 48.00 (+0.52%)49.71
KPNPF 9.75 (+0.52%)53.04
AU 9.75 (+0.52%)39.9
TPCH 19.20 (+0.52%)52.36
THCOM 19.70 (+0.51%)55.1
RATCH 50.25 (+0.5%)46.69
SE-ED 4.04 (+0.5%)44.63
SFP 206.00 (+0.49%)70.6
AEONTS 103.00 (+0.49%)58.54
LHK 4.10 (+0.49%)56.17
EGCO 206.00 (+0.49%)52.64
BIGC 206.00 (+0.49%)57.19
NDR 4.24 (+0.47%)57.16
WORK 55.50 (+0.45%)49.89
PSH 22.50 (+0.45%)51.6
FUTUREPF 22.80 (+0.44%)43.29
M 59.75 (+0.42%)55.96
BJCHI 4.76 (+0.42%)44
SORKON 62.50 (+0.4%)63.21
ROBINS 64.50 (+0.39%)66.03
KTC 138.50 (+0.36%)64.71
SCB 162.50 (+0.31%)70.86
KBANK 192.50 (+0.26%)53.44
ASIAN 5.25 (0%)51.69
GFPT 18.80 (0%)76.76
MINT 36.50 (0%)72.79
PB 64.75 (0%)60.25
PR 61.25 (0%)64.3
SAUCE 24.80 (0%)51.6
SNP 24.90 (0%)34.18
ACC 0.62 (0%)50.9
SSC 55.50 (0%)54.24
SSF 11.20 (0%)59.77
TF 215.00 (0%)66.77
ASEFA 8.15 (0%)52.62
BTNC 17.20 (0%)49.15
CPL 34.25 (0%)59.43
LTX 62.00 (0%)63.5
PRANDA 4.16 (0%)50.41
SUC (XD)39.00 (0%)34.92
TNL 23.40 (0%)36.16
TTI 29.00 (0%)52.94
TTL (SP, NP)106.00 (0%)0
TTTM 102.50 (0%)11.02
UT 13.30 (0%)57.23
DTCI 29.00 (0%)45.67
IFEC (SP, NP)3.10 (0%)22.74
KYE 492.00 (0%)62.7
MODERN 5.70 (0%)37.8
ROCK 18.90 (0%)59.51
SIAM 2.78 (0%)54.81
HREIT 9.80 (0%)37.67
OCC 16.00 (0%)53.38
S & J 25.50 (0%)81.58
BBL 181.00 (0%)49.59
LHBANK 1.78 (0%)50.89
TISCO 69.50 (0%)61.77
ASK 20.50 (0%)27.37
ASP 3.56 (0%)45.86
CNS 2.40 (0%)41.2
GBX 0.84 (0%)62.09
KGI 4.20 (0%)52.95
S11 8.65 (0%)49.72
MBKET 21.90 (0%)32.62
MFC 22.90 (0%)71.36
PE 0.79 (0%)47.62
TNITY 7.00 (0%)43.1
UOBKH 3.92 (0%)49.55
CHARAN 35.00 (0%)43.68
PMTA 22.40 (0%)48.24
INSURE 36.25 (0%)38.11
NKI 51.50 (0%)43.76
NSI 79.50 (0%)40.07
SMK 45.00 (0%)31.55
THRE 2.00 (0%)40.4
TIP 46.25 (0%)41.79
TVI 3.88 (0%)46.78
APCS (NP)7.25 (0%)47.65
EASON 4.10 (0%)47.34
HFT 4.98 (0%)66.04
IRC 22.80 (0%)47.88
TRU 4.10 (0%)46.82
TSC 10.90 (0%)54.38
CTW 10.80 (0%)39.83
FMT 38.00 (0%)49.43
VARO 8.40 (0%)68.55
UTP 7.25 (0%)51.28
TCB 31.75 (0%)51.78
UP (XD)25.25 (0%)46.83
VNT 17.50 (0%)58.51
WG 149.00 (0%)45.45
ALUCON 305.00 (0%)65.69
NEP 0.34 (0%)45
NPP 0.87 (0%)27.21
TMD 22.20 (0%)45.43
TOPP 190.00 (0%)63.67
TPBI 14.70 (0%)53.99
CEN 1.89 (0%)49.02
GJS 0.33 (0%)48.33
GSTEL 0.33 (0%)54.01
PAP 6.00 (0%)38.85
SMIT 4.40 (0%)50.48
TGPRO 0.20 (0%)51.69
TSTH 1.11 (0%)60.57
CCP 0.64 (0%)46.09
KOOL 6.70 (0%)41.05
DCON (XD)0.58 (0%)48.49
SCC 538.00 (0%)59.82
SCCC 284.00 (0%)66.09
TASCO 26.25 (0%)51.27
TCMC (XD)3.90 (0%)39.61
UMI 3.28 (0%)40.29
WHABT 9.90 (0%)51.96
A 6.50 (0%)55.42
CI 1.89 (0%)44.23
CK 27.00 (0%)42.54
CNT 4.28 (0%)46.01
ESTAR 0.73 (0%)48.93
GLAND 2.54 (0%)43.89
BCPG 12.50 (0%)39.62
KC (SP, NP)1.00 (0%)25.4
LALIN 4.28 (0%)32.21
MBK 15.20 (0%)59.58
AMA 23.10 (0%)51.95
MK 4.10 (0%)66.02
NCH 1.19 (0%)44.85
PLAT 7.30 (0%)52.18
PLE 0.90 (0%)51.16
RML 1.40 (0%)58.47
SAMCO 3.48 (0%)50.33
SEAFCO 12.10 (0%)67.31
SYNTEC 4.70 (0%)39.13
U 0.03 (0%)51.36
EGATIF 10.20 (0%)47.56
WHA 3.16 (0%)61.99
BKKCP 10.40 (0%)57.02
CPNRF 19.20 (0%)46.72
DTCPF 7.20 (0%)22.77
ERWPF 7.65 (0%)35.34
GOLDPF 7.35 (0%)54.28
LUXF 7.15 (0%)52.6
M-II 9.05 (0%)49.86
M-PAT 9.50 (0%)40.9
MIPF 20.80 (0%)0
MNIT 2.06 (0%)45
MNIT2 5.75 (0%)47.07
MONTRI 6.60 (0%)66.47
QHHR 9.75 (0%)31.49
QHPF 11.80 (0%)64.59
SPF 23.90 (0%)37.85
SSPF 8.60 (0%)62.94
SSTPF 8.15 (0%)36.47
TCIF 14.10 (0%)31.47
TFUND 10.30 (0%)49.61
TU 21.20 (0%)57.86
TIF1 8.20 (0%)70.74
TLOGIS 10.60 (0%)52.97
TRIF 16.00 (0%)57.55
URBNPF 5.15 (0%)60.45
WHAPF 10.40 (0%)54.68
BCP 33.00 (0%)46.62
ESSO 11.10 (0%)47.74
GLOW 81.00 (0%)69.03
IRPC 5.15 (0%)53.21
LANNA 12.70 (0%)21.81
SUSCO 4.16 (0%)52.59
TCC 0.99 (0%)43.88
TTW 10.40 (0%)39.5
BEAUTY 10.60 (0%)46.14
CPALL 59.00 (0%)44.82
HMPRO 9.70 (0%)51.23
SPC 47.50 (0%)58.44
AHC 34.75 (0%)45.45
BCH 13.20 (0%)49.77
CHG 2.54 (0%)45.57
CMR 4.38 (0%)36.79
M-CHAI 273.00 (0%)24.54
NEW 51.00 (0%)65.77
NTV 51.75 (0%)50.19
SVH 344.00 (0%)44.35
VIBHA 2.98 (0%)58.71
AQUA 0.78 (0%)48.3
AS 2.08 (0%)44.88
SPRC 13.10 (0%)55.33
FE 158.00 (0%)61.12
GRAMMY 10.00 (0%)48.78
MAJOR 33.75 (0%)50.48
TLHPF 10.30 (0%)53.54
NMG 1.01 (0%)40.54
TBSP 172.00 (0%)68.66
WAVE 3.88 (0%)36.87
GENCO 1.31 (0%)45.51
ASIA 73.00 (0%)54.25
CSR 60.00 (0%)41.68
LRH 28.00 (0%)67.16
MANRIN 31.00 (0%)44.44
OHTL 1,050.00 (0%)16.51
ROH (XD)34.00 (0%)55.41
SHANG 69.50 (0%)58.66
BTSGIF 11.40 (0%)53.34
PSL 10.90 (0%)56.83
WIN 0.58 (0%)44.76
DRACO 4.98 (0%)52.91
EIC (NP)0.46 (0%)29.03
SMT 6.35 (0%)39.82
SVI 5.60 (0%)49.52
GEL 0.53 (0%)69.36
CSL 6.25 (0%)56.96
DTAC 44.25 (0%)64.63
INET 4.06 (0%)33.23
INTUCH 55.75 (0%)65.09
JMART 15.70 (0%)49.99
MFEC 5.75 (0%)53.43
MSC 5.25 (0%)52.36
PT 6.85 (0%)21.81
SAMART 14.70 (0%)62.38
SYNEX 9.95 (0%)51.51
AEC 0.62 (0%)51.62
CRYSTAL 11.30 (0%)52.17
CKP 3.24 (0%)52.57
PACE 3.26 (0%)37.4
CSS 3.08 (0%)44.39
THREL 8.65 (0%)20.09
TNR 27.50 (0%)42.52
WIIK 5.00 (0%)51.17
UNIPF 9.80 (0%)57.37
CPTGF 14.30 (0%)27.3
EARTH 4.56 (0%)53.93
HPF 7.15 (0%)20.81
AJD 1.59 (0%)42.28
SIRIP 10.70 (0%)80.98
ICHI 10.30 (0%)48.06
KTIS 6.90 (0%)45.06
KWG 2.42 (0%)35.19
AQ (SP, NP)0.22 (0%)0
THE 9.30 (0%)50.03
THIF 12.00 (0%)51.47
PPF 11.70 (0%)58.56
ARROW 17.20 (0%)52.54
2S 8.10 (0%)49.53
AF 0.57 (0%)39.57
WICE 3.74 (0%)54.35
AGE 1.57 (0%)42.26
AIRA 2.48 (0%)49.46
BM 3.88 (0%)48.61
AKP 2.38 (0%)48.01
HPT 1.23 (0%)50.07
AMATAR 10.40 (0%)35.89
BOL 1.83 (0%)51.88
BROOK 0.87 (0%)47.78
CGD 1.01 (0%)48.96
CIG 0.79 (0%)73.26
COLOR 1.64 (0%)51.9
DAII 4.68 (0%)42.77
DIMET 3.12 (0%)54.03
DNA 0.81 (0%)33.1
ETE 3.42 (0%)22.61
FOCUS 1.74 (0%)37.89
FVC 2.32 (0%)25.94
HOTPOT 2.28 (0%)39.76
LHHOTEL 13.50 (0%)42.36
KIAT 0.67 (0%)51.34
NBC 1.80 (0%)45.3
NINE 1.49 (0%)41.7
PCA 2.82 (0%)53.68
PHOL 2.72 (0%)33.2
PICO 3.66 (0%)58.1
PYLON 12.40 (0%)45.64
SALEE 2.12 (0%)47.1
T 0.13 (0%)46.1
THANA 1.86 (0%)54.21
RPH 5.60 (0%)47.25
UBIS (SP)5.85 (0%)40.76
UEC 2.36 (0%)31.39
UWC 0.17 (0%)45.1
VTE 2.66 (0%)36.27
RICHY 1.58 (0%)51.95
SSTSS 9.45 (0%)42.74
NCL 2.18 (0%)54.07
XO 5.15 (0%)35.11
COMAN 10.40 (0%)59.6
SPA 13.30 (0%)53.56
RWI 2.26 (0%)45.5
MTLS 31.50 (0%)57.55
IMPACT 15.00 (0%)48.05
WHART 9.75 (0%)46.92
PSTC 0.76 (0%)46.35
EPG 13.30 (0%)53.84
POLAR (SP)0.15 (0%)42.84
CGH (XD)1.48 (0%)37.83
TREIT 9.35 (0%)38.87
NEWS 0.15 (0%)50.63
NETBAY 16.50 (0%)44.5
ALLA 2.48 (0%)35.94
SGF 0.40 (0%)44.16
TM 3.64 (0%)40.32
MGT 2.30 (0%)51.45
RJH 23.00 (0%)41.85
ASIAN 5.25 (0%)51.69
PTTEP 92.25 (-0.27%)52.28
BAT-3K 162.50 (-0.31%)53.38
KKP 69.25 (-0.36%)60.58
FNS 4.84 (-0.41%)58.59
STEC 24.00 (-0.41%)40.32
SCG 4.82 (-0.41%)47.5
YUASA 24.10 (-0.41%)39.65
CHOTI 238.00 (-0.42%)70.08
S 4.72 (-0.42%)65.14
SABINA 23.30 (-0.43%)54.35
METCO 231.00 (-0.43%)45.26
BIZ 4.58 (-0.43%)40.54
CPN 57.00 (-0.44%)56.44
DCC 4.24 (-0.47%)40.74
BDMS 21.10 (-0.47%)60.21
KCE (XD)106.00 (-0.47%)54.56
SIMAT 4.28 (-0.47%)67.47
PERM (XD)4.16 (-0.48%)43.61
TRT 4.18 (-0.48%)56.73
KTB 20.20 (-0.49%)54.89
SKR 50.50 (-0.49%)44.01
TOG 9.75 (-0.51%)58.88
SENA 3.94 (-0.51%)59.57
TNPF 3.82 (-0.52%)46.31
SC 3.72 (-0.53%)52.32
PDI 18.90 (-0.53%)38.54
IT 3.78 (-0.53%)47.9
QLT 9.05 (-0.55%)50.73
FSMART 18.10 (-0.55%)43.86
BKI 352.00 (-0.56%)48.22
CWT 3.50 (-0.57%)53.62
TTCL 17.40 (-0.57%)39.87
TLGF 17.50 (-0.57%)53.05
QTC 17.20 (-0.58%)50.47
GREEN 1.68 (-0.59%)61.5
BTS 8.35 (-0.6%)52.86
RP 8.25 (-0.6%)47.99
TMC 1.65 (-0.6%)45.83
TIPCO 16.30 (-0.61%)52.05
BEC 16.30 (-0.61%)53.15
ABPIF 8.15 (-0.61%)35.33
BKD 3.28 (-0.61%)53.47
KBS 8.05 (-0.62%)43.54
UPF (XD)80.00 (-0.62%)43.19
LOXLEY 3.20 (-0.62%)46.3
AOT 40.00 (-0.62%)56.43
IFS 3.18 (-0.63%)47.33
TRC 1.58 (-0.63%)51.06
TICON 15.50 (-0.64%)45.03
BAFS 39.00 (-0.64%)65.37
AUCT 7.75 (-0.64%)28.53
GCAP 3.12 (-0.64%)53.83
SELIC 3.12 (-0.64%)49.09
OTO 7.70 (-0.65%)67.91
LDC 1.52 (-0.65%)54.28
ICC 37.75 (-0.66%)61.74
BEM 7.55 (-0.66%)63.86
PRAKIT 15.00 (-0.66%)55.3
FN 7.55 (-0.66%)46.69
LEE (XD)2.98 (-0.67%)30.82
SE 2.98 (-0.67%)38.1
CFRESH 7.35 (-0.68%)37.05
FSS 2.92 (-0.68%)38.41
MJLF 14.60 (-0.68%)40.21
SIS 7.25 (-0.68%)51.94
AP 7.15 (-0.69%)45.93
ASIMAR 2.88 (-0.69%)45.1
DIF 14.30 (-0.69%)54.9
GVREIT 14.20 (-0.7%)37.11
FORTH 7.05 (-0.7%)41.06
CHEWA 1.41 (-0.7%)45.81
TPAC 7.10 (-0.7%)49.39
LHSC 14.10 (-0.7%)51.95
KKC 2.76 (-0.72%)55.93
CPR 6.90 (-0.72%)53.33
CIMBT 1.36 (-0.73%)54.09
SUPER 1.36 (-0.73%)52.44
EPCO 6.80 (-0.73%)39.34
HYDRO 1.34 (-0.74%)48.45
KASET 2.70 (-0.74%)35.42
BR 6.65 (-0.75%)46.41
MAKRO 33.25 (-0.75%)42.38
MCOT 13.10 (-0.76%)37.01
NWR 1.29 (-0.77%)48.7
QH 2.58 (-0.77%)47.76
AAV 6.45 (-0.77%)61.79
NNCL 1.28 (-0.78%)50.66
SF (XD)6.35 (-0.78%)42.74
OISHI 125.50 (-0.79%)47.54
TPOLY 4.96 (-0.8%)60.4
SQ 6.00 (-0.83%)60.29
ADVANC 179.00 (-0.83%)70.68
J 2.38 (-0.83%)47.07
CPF 29.00 (-0.85%)56.69
COL 29.25 (-0.85%)32.84
EASTW 11.50 (-0.86%)45.5
INOX (XD)2.28 (-0.87%)50.22
TWPC 11.40 (-0.87%)68.58
ERW 4.50 (-0.88%)50.53
THIP 446.00 (-0.89%)53.02
JTS 2.22 (-0.89%)46.93
CTARAF 4.40 (-0.9%)35.82
TAPAC (XW)21.90 (-0.9%)23.97
TVD 2.18 (-0.91%)48.07
UAC 5.45 (-0.91%)39.75
SRIPANWA 10.80 (-0.92%)49.24
MDX 5.35 (-0.93%)38.26
MBAX 5.30 (-0.93%)60.5
THANI 5.10 (-0.97%)45.22
BLA 51.25 (-0.97%)50.06
BA 20.40 (-0.97%)50.53
SITHAI 2.02 (-0.98%)54.1
ATP30 2.02 (-0.98%)50.88
TPP 25.00 (-0.99%)55.71
BPP 25.00 (-0.99%)51.69
TTA 10.00 (-0.99%)53.18
FPI 5.00 (-0.99%)50.64
SIRI 1.98 (-1%)54.84
TNDT 9.90 (-1%)45.73
LH 9.60 (-1.03%)42.24
PF 0.93 (-1.06%)51.74
MTI 130.00 (-1.14%)39.02
UNIQ 17.20 (-1.15%)30.27
GRAND 0.86 (-1.15%)47.3
TH 0.83 (-1.19%)64.69
PG 7.90 (-1.25%)44.69
MJD 3.16 (-1.25%)29.48
MALEE 96.25 (-1.28%)52.06
OCEAN 1.54 (-1.28%)61.98
NYT 15.00 (-1.32%)49.6
SPVI 0.74 (-1.33%)44.76
MPIC 1.44 (-1.37%)42.59
PL 4.98 (-1.39%)81.05
EVER 0.69 (-1.43%)42.35
SINGER 13.40 (-1.47%)53.39
IHL 6.65 (-1.48%)65.62
MATCH 1.97 (-1.5%)52.66
SAMTEL 12.80 (-1.54%)62.67
GTB 1.28 (-1.54%)62.22
JWD 9.55 (-1.55%)57.02
BROCK 2.50 (-1.57%)46.34
APURE 2.46 (-1.6%)56.17
ACAP 24.40 (-1.61%)49.47
HANA 45.50 (-1.62%)58.71
TCOAT 30.00 (-1.64%)42.45
FANCY 2.38 (-1.65%)54.29
ECL 2.36 (-1.67%)68.48
UPA 0.59 (-1.67%)42.42
PLANB 5.90 (-1.67%)37.3
KSL 5.75 (-1.71%)47.02
TKS 11.50 (-1.71%)45.3
MONO 3.42 (-1.72%)42.73
AMATAV 8.35 (-1.76%)61.93
KAMART 11.10 (-1.77%)43.47
UREKA 1.10 (-1.79%)35.4
TLUXE 10.80 (-1.82%)40.89
QHOP 5.35 (-1.83%)54.83
UKEM 2.08 (-1.89%)63.15
ECF 3.10 (-1.9%)44.05
LIT (XA)10.30 (-1.9%)38.21
CM 5.10 (-1.92%)44.85
TCCC 50.50 (-1.94%)71.58
SANKO 1.51 (-1.95%)47.55
MC 19.90 (-1.97%)49.05
CCN 4.84 (-2.02%)70.17
ITD (XD)4.82 (-2.03%)36.19
MATI 6.70 (-2.19%)57.89
PTT (XD)395.00 (-2.23%)45.97
NUSA 0.43 (-2.27%)45.69
SMPC 17.00 (-2.3%)53.48
PTG 24.00 (-2.44%)35.57
JMT 23.80 (-2.46%)51.51
TCJ 7.80 (-2.5%)35.72
TMT 15.10 (-2.58%)37.67
TSF 0.37 (-2.63%)49.47
TYCN 3.68 (-2.65%)43.7
L&E 4.30 (-2.71%)70.12
JUTHA 2.82 (-2.76%)47.29
KWC 203.00 (-2.87%)50.35
DELTA 84.75 (-2.87%)47.65
TFG 6.65 (-2.92%)50.84
TIC (XD)23.90 (-3.24%)38.45
NPK 37.25 (-3.25%)70.03
SAPPE 28.25 (-3.42%)49.32
GIFT 7.05 (-3.42%)60.74
GC 5.55 (-3.48%)46.57
STANLY 200.00 (-3.85%)36.73
ABC 0.24 (-4%)46.86
TMILL 3.34 (-4.02%)57.24
DSGT 4.92 (-4.47%)48.27
WINNER 4.24 (-5.36%)59.91
HTECH 9.55 (-5.45%)75.99
TIW 150.00 (-5.66%)35.18
HARN 2.62 (-5.76%)50.85
EMC 0.11 (-8.33%)44.23
GL 23.40 (-9.13%)34.21
BTC 0.07 (-12.5%)38.95