ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

713
อันดับ ราคาเปลี่ยนแปลง
ชื่อราคาRSI
TU-PF 2.66 (+26.67%)76.02
KWC 281.00 (+20.6%)90.69
DCORP 2.72 (+12.4%)32.01
AEC 0.63 (+10.53%)63.82
CIG 0.55 (+10%)52.66
III 9.70 (+8.99%)60.8
JMART 20.30 (+7.41%)65.25
MCOT 11.90 (+7.21%)48.34
ICHI 8.65 (+6.79%)59.45
RICHY 1.79 (+6.55%)84.31
ACC 0.50 (+6.38%)51.97
TFG 6.85 (+6.2%)76.67
FC 0.52 (+6.12%)71.4
AMATA 26.25 (+5.85%)76.09
GJS 0.37 (+5.71%)35.23
KOOL 2.26 (+5.61%)26.89
PRG 15.20 (+5.56%)68.01
EPG 11.60 (+5.45%)57.44
M 83.25 (+5.38%)72.12
ERW 8.00 (+5.26%)73.83
TRITN 0.20 (+5.26%)48.81
NKI 61.00 (+5.17%)78.52
CGD 1.45 (+5.07%)71.51
CENTEL 48.00 (+4.92%)57.27
MBK 21.90 (+4.78%)56.18
NCL 3.08 (+4.76%)59.12
TCAP 56.50 (+4.63%)68.99
FOCUS 1.13 (+4.63%)41.54
TVO 29.75 (+4.39%)69.96
KCE 85.75 (+4.26%)36.88
AU 12.40 (+4.2%)71.16
VARO 7.50 (+4.17%)39.22
SIMAT 3.56 (+4.09%)52.68
UPA 0.52 (+4%)56.54
SGF 0.26 (+4%)51.85
SHANG 71.75 (+3.99%)83.51
COMAN 7.95 (+3.92%)64.54
TPA 8.05 (+3.87%)75.22
DCC 3.82 (+3.8%)36.5
TTCL 19.40 (+3.74%)58.99
TIW 169.00 (+3.68%)71.67
FN 5.65 (+3.67%)52.3
TNP 2.86 (+3.62%)56.65
TISCO 90.00 (+3.45%)64.04
ALT 6.10 (+3.39%)49.04
PLAT 9.20 (+3.37%)60.15
SQ 7.70 (+3.36%)54.03
SC 3.70 (+3.35%)64.6
CRANE 3.74 (+3.31%)55.85
MAJOR 31.50 (+3.28%)49.38
QLT 6.30 (+3.28%)45.98
EPCO 6.35 (+3.25%)35.06
TTI 32.25 (+3.2%)48.14
KTC 162.00 (+3.18%)85.34
IRCP 1.63 (+3.16%)13.43
TR 59.75 (+3.02%)60.2
ROBINS 76.75 (+3.02%)65.93
RWI 2.06 (+3%)42.87
FVC 2.10 (+2.94%)44.2
AQUA 0.71 (+2.9%)52.88
PLANB 7.10 (+2.9%)62.71
JTS 1.79 (+2.87%)41.65
BLA 36.00 (+2.86%)39.76
RPC 0.73 (+2.82%)49.88
MGT 2.94 (+2.8%)40.67
GPSC 55.25 (+2.79%)47.41
UREKA 0.74 (+2.78%)38.96
PYLON 15.00 (+2.74%)66.91
PPM 3.06 (+2.68%)60.14
SSTPF 7.70 (+2.67%)64.45
SPPT 5.80 (+2.65%)45.9
ESTAR 0.78 (+2.63%)71.98
BWG 1.56 (+2.63%)28.98
SAPPE 29.50 (+2.61%)44.62
HANA 49.75 (+2.58%)56.75
WHAUP 7.95 (+2.58%)59.59
GBX 0.80 (+2.56%)48.23
SRICHA 20.00 (+2.56%)51.72
KASET 2.42 (+2.54%)40.96
AMANAH 1.63 (+2.52%)58.88
FMT 30.50 (+2.52%)36.73
ITD 4.10 (+2.5%)52.53
CPF 24.90 (+2.47%)41.18
SPALI 25.00 (+2.46%)56.36
WPH 3.34 (+2.45%)25.24
JWD 12.60 (+2.44%)57.01
CPALL 74.00 (+2.42%)73.68
CPN 85.00 (+2.41%)67.52
NETBAY 43.00 (+2.38%)75.97
MIPF 21.70 (+2.36%)0
ZIGA 6.50 (+2.36%)38.87
SF 8.70 (+2.35%)82.68
EA 43.50 (+2.35%)59.27
QTC 13.20 (+2.33%)44.02
MINT 44.25 (+2.31%)60.67
HMPRO 13.30 (+2.31%)61.84
SPA 17.80 (+2.3%)65.59
PTG 23.30 (+2.19%)55.42
NEP 0.47 (+2.17%)68.38
TSTH 0.94 (+2.17%)35.73
NUSA 0.47 (+2.17%)45.7
PRIN 1.88 (+2.17%)73.29
F&D 23.70 (+2.16%)84.08
TCMC 3.82 (+2.14%)51.67
SOLAR 1.91 (+2.14%)14.95
D 9.55 (+2.14%)58.2
LHHOTEL 14.30 (+2.14%)69.07
AJA 0.48 (+2.13%)36.29
QH 2.90 (+2.11%)52.94
PICO 7.30 (+2.1%)58.19
MPIC 1.47 (+2.08%)51.98
XO 4.98 (+2.05%)54.3
STEC 25.00 (+2.04%)49.31
KWG 3.00 (+2.04%)30.02
VNT 20.40 (+2%)50.43
CCP 0.51 (+2%)41.37
ML 1.54 (+1.99%)33.09
GFPT 15.50 (+1.97%)24.7
CMO 2.08 (+1.96%)45.67
PTT 418.00 (+1.95%)51.93
TRC 1.05 (+1.94%)36.62
ICN 3.16 (+1.94%)43.84
KKC 2.12 (+1.92%)28.72
LH 10.60 (+1.92%)53.5
WIN 0.53 (+1.92%)36.62
MONO 4.26 (+1.91%)50.12
TPIPL 2.16 (+1.89%)40.49
BGRIM 27.00 (+1.89%)53.36
CIMBT 1.09 (+1.87%)48.32
GGC 16.40 (+1.86%)50.33
CK 27.75 (+1.83%)58.54
BJCHI 3.36 (+1.82%)29.05
CTW 11.30 (+1.8%)72.25
TFI (NP)0.57 (+1.79%)12.23
KIAT 0.57 (+1.79%)39.13
RCI 3.44 (+1.78%)33.52
DRT 5.75 (+1.77%)51.81
SIRI 2.30 (+1.77%)45.87
MATI 8.65 (+1.76%)46.88
AOT 58.25 (+1.75%)52.17
AIT 29.00 (+1.75%)62.93
OISHI 148.00 (+1.72%)60.68
VIH 8.85 (+1.72%)71.67
TSTE 8.85 (+1.72%)73.4
LIT 11.80 (+1.72%)59.17
MSC 5.95 (+1.71%)74.35
SIAM 2.40 (+1.69%)32.01
TPBI 12.00 (+1.69%)43.49
BLAND 1.80 (+1.69%)44.65
UNIQ 18.00 (+1.69%)48.79
SMM 1.21 (+1.68%)54.83
NMG 0.61 (+1.67%)47.22
OGC 46.00 (+1.66%)19.39
TU 18.40 (+1.66%)48.75
TKN 24.60 (+1.65%)52.92
TTW 12.30 (+1.65%)71.09
DEMCO 6.20 (+1.64%)48.92
HTECH 9.35 (+1.63%)35.02
PRM 12.50 (+1.63%)49.18
AGE 1.88 (+1.62%)72.59
ZMICO 1.26 (+1.61%)31.62
COLOR 1.26 (+1.61%)48.08
AAV 6.40 (+1.59%)54.36
THANI 9.70 (+1.57%)61.51
PTL 13.00 (+1.56%)42.11
CPTGF 13.00 (+1.56%)53.56
SALEE 1.30 (+1.56%)27.68
BEAUTY 19.70 (+1.55%)69.19
PE 0.66 (+1.54%)49.62
ETE 2.64 (+1.54%)31.19
KCM 1.32 (+1.54%)48.04
PPS 1.99 (+1.53%)65.91
SORKON 83.50 (+1.52%)61.16
MTI 138.00 (+1.47%)55.51
SINGER 13.80 (+1.47%)43.73
VIBHA 2.76 (+1.47%)49.94
THIP 34.75 (+1.46%)55.27
SCCC 282.00 (+1.44%)53.26
TCB 53.50 (+1.42%)65.77
MAKRO 36.25 (+1.4%)57.99
SVH 434.00 (+1.4%)77.98
AJ 14.60 (+1.39%)55.29
KBANK 224.00 (+1.36%)60.77
FPI 4.48 (+1.36%)39.65
FNS 4.58 (+1.33%)34.13
AH 38.25 (+1.32%)68.76
BSM 0.77 (+1.32%)60.26
BAY 38.75 (+1.31%)52.58
MJD 3.16 (+1.28%)41.57
MM 4.76 (+1.28%)49.44
KSL 4.78 (+1.27%)66.31
STAR 8.00 (+1.27%)50.44
GLOBAL 16.10 (+1.26%)41.3
NINE 1.61 (+1.26%)59.48
OCEAN 0.81 (+1.25%)25.07
HOTPOT 1.65 (+1.23%)47.17
HREIT 8.35 (+1.21%)53.82
SPORT 0.85 (+1.19%)24.26
SWC 17.00 (+1.19%)66.95
AMA 17.20 (+1.18%)52.01
DELTA 85.75 (+1.18%)54.54
LANNA 17.30 (+1.17%)74.47
FTE 3.50 (+1.16%)50.79
GOLD 8.80 (+1.15%)46.27
TTA 8.85 (+1.14%)30.99
SYMC 8.90 (+1.14%)17.93
ASAP 8.95 (+1.13%)66.44
CSP 1.85 (+1.09%)17.85
TNR 18.50 (+1.09%)35.61
HTC 18.90 (+1.07%)82.31
BAFS 47.50 (+1.06%)48.65
WHART 9.55 (+1.06%)53.42
EE 0.98 (+1.03%)51.02
SCB 149.00 (+1.02%)51.52
PIMO 1.98 (+1.02%)29.65
ASP 4.04 (+1%)53.82
PAP 5.05 (+1%)46.26
GAHREIT 10.10 (+1%)64.4
WHA 4.06 (+1%)69.93
KKP 76.00 (+1%)59.97
EASON 4.08 (+0.99%)69.81
TAKUNI 1.03 (+0.98%)36.61
TSE 5.15 (+0.98%)47
SSC 52.00 (+0.97%)71.82
GC 5.20 (+0.97%)44.96
GUNKUL 4.18 (+0.97%)63.68
YUASA 20.80 (+0.97%)26.21
PTTGC 78.75 (+0.96%)47.61
NPK 26.25 (+0.96%)53.55
AKP 2.12 (+0.95%)22.98
RML 1.08 (+0.93%)26.62
BPP 27.25 (+0.93%)38.65
BDMS 21.80 (+0.93%)62.09
EGATIF 10.90 (+0.93%)68.21
RATCH 54.50 (+0.93%)47.9
ITEL 5.40 (+0.93%)50.98
SGP 21.90 (+0.92%)54.31
MODERN 5.60 (+0.9%)62.48
SUTHA 5.60 (+0.9%)43.08
TSC 11.50 (+0.88%)56.8
AKR 1.14 (+0.88%)71.38
SYNTEC 5.85 (+0.86%)45.26
TRUE 5.85 (+0.86%)46.92
LST 5.95 (+0.85%)28.48
KYE 474.00 (+0.85%)47.27
SCC 474.00 (+0.85%)38.59
TGCI 2.38 (+0.85%)50.66
UV 11.80 (+0.85%)50.23
CHG 2.36 (+0.85%)35.97
BTC 1.18 (+0.85%)57.02
AYUD 30.00 (+0.84%)47.74
SUPER 1.20 (+0.84%)41.04
ANAN 6.00 (+0.84%)54.53
ROJNA 6.00 (+0.84%)51.43
APCS (NP)6.05 (+0.83%)39.26
THANA 2.42 (+0.83%)43.45
THCOM 12.40 (+0.81%)30.35
JUTHA 2.54 (+0.79%)37.62
SEAOIL 2.56 (+0.79%)25.24
TVD 1.27 (+0.79%)34.69
LPN 12.90 (+0.78%)56.45
SE 2.60 (+0.78%)27.24
ARROW 13.10 (+0.77%)23.04
NOBLE 13.30 (+0.76%)56.37
SELIC 2.66 (+0.76%)41.45
INOX 1.34 (+0.75%)12.23
SCI 6.70 (+0.75%)41.79
CRD 1.39 (+0.72%)35.98
Q-CON 7.00 (+0.72%)59.03
DTCPF 6.95 (+0.72%)59.77
SAMTEL 14.00 (+0.72%)38.83
SMPC 14.00 (+0.72%)62.69
TM 2.78 (+0.72%)23.68
PLANET 2.80 (+0.72%)45.6
CNS 2.82 (+0.71%)41.73
JAS 7.10 (+0.71%)36.71
SNC 14.30 (+0.7%)46.01
POPF 14.40 (+0.7%)45.18
CGH 1.44 (+0.7%)48.27
FSS 2.90 (+0.69%)23.95
FORTH 7.25 (+0.69%)46.53
SMT 3.00 (+0.67%)16.31
TRT 3.04 (+0.66%)12.96
KAMART 7.80 (+0.65%)38.23
CSL 7.75 (+0.65%)59.92
UVAN 7.90 (+0.64%)45.01
SIS 7.90 (+0.64%)40.8
SITHAI 1.60 (+0.63%)20.34
SPRC 16.10 (+0.63%)32.09
SYNEX 15.90 (+0.63%)55.58
CHARAN 40.50 (+0.62%)42.21
TYCN 3.26 (+0.62%)23.53
S11 8.30 (+0.61%)45.69
BR 8.25 (+0.61%)53.13
CHO 1.64 (+0.61%)34.97
PATO 17.00 (+0.59%)46.69
TLGF 17.40 (+0.58%)51.5
AS 1.75 (+0.57%)41.76
SE-ED 3.54 (+0.57%)42.52
SST 8.75 (+0.57%)26.98
SPG 17.90 (+0.56%)28.56
LHPF 8.90 (+0.56%)40.36
ABICO 9.20 (+0.55%)38.65
SCP 9.15 (+0.55%)64.78
S 3.74 (+0.54%)31.71
TPCORP 18.90 (+0.53%)40.35
MK 3.76 (+0.53%)49.89
SENA 3.78 (+0.53%)39.28
MNRF 3.82 (+0.53%)48.89
TNPF (NP)3.82 (+0.53%)44.87
SBPF 3.78 (+0.53%)44.43
SSTSS 9.60 (+0.52%)49.98
CPI 1.98 (+0.51%)47.75
MFC 19.90 (+0.51%)46.65
GLAND 1.99 (+0.51%)38.06
WINNER 3.92 (+0.51%)50.61
GYT 402.00 (+0.5%)35.39
BH 203.00 (+0.5%)36.15
AEONTS 105.00 (+0.48%)47.19
IFS 4.18 (+0.48%)74.06
CSC 52.25 (+0.48%)30.92
CKP 4.22 (+0.48%)53.4
SNP 22.00 (+0.46%)45.99
KGI 4.46 (+0.45%)60.24
AHC 22.20 (+0.45%)26.3
INTUCH 55.50 (+0.45%)37.11
TWP 4.52 (+0.44%)36.08
BJC 57.00 (+0.44%)67.65
SABINA 23.70 (+0.42%)54.03
PSH 24.10 (+0.42%)44.25
LHK 4.84 (+0.41%)68.79
SCG 4.86 (+0.41%)53.13
MFEC 4.92 (+0.41%)28.73
PRINC 4.88 (+0.41%)57.24
SAWAD 64.25 (+0.39%)44.35
GLOW 85.25 (+0.29%)34.2
TOP 93.75 (+0.27%)40.32
ADVANC 182.50 (+0.27%)39.01
BBL 196.50 (+0.26%)64.36
CM 5.90 (0%)24.62
STA 11.90 (0%)34.53
UPOIC 5.20 (0%)16.51
APURE 1.97 (0%)20.93
CFRESH 6.65 (0%)36.43
KBS 6.25 (0%)19.49
PB 64.00 (0%)47.81
PM 13.50 (0%)47.43
SAUCE 23.10 (0%)43.35
SFP 235.00 (0%)55.07
SSF 10.40 (0%)35.57
TC 3.00 (0%)41.41
ASEFA 6.25 (0%)30.62
AFC 8.90 (0%)46.13
DIGI 0.70 (0%)32.91
ICC 37.00 (0%)46.84
NC 15.20 (0%)39.89
PRANDA 4.04 (0%)61.36
SAWANG 14.10 (0%)42.75
TNL 20.70 (0%)48.82
TTL (SP, NP)106.00 (0%)0
TTTM 107.00 (0%)34.89
UPF 79.50 (0%)44.75
UT 13.50 (0%)95.13
WACOAL 48.75 (0%)60.65
DTCI 30.00 (0%)88.99
GLANDRT 11.50 (0%)52.32
ROCK 17.20 (0%)41.32
OCC 16.10 (0%)39.95
S & J 21.70 (0%)23.18
TOG 7.75 (0%)29.72
KTB 18.50 (0%)51.46
LHBANK 1.73 (0%)42.84
BFIT 39.75 (0%)55.35
ECL 4.50 (0%)61.05
MBKET 21.60 (0%)36.16
TK 17.00 (0%)60.46
UOBKH 4.02 (0%)40.76
BKI 361.00 (0%)56.27
INSURE 55.00 (0%)0
NSI 79.75 (0%)42.91
GVREIT 14.70 (0%)56.8
THRE 1.88 (0%)49.95
TIC 29.00 (0%)45.83
TIP 49.00 (0%)55.84
TVI 3.82 (0%)48.66
BAT-3K 223.00 (0%)31.39
IRC 23.50 (0%)48.55
TKT 1.89 (0%)25.49
TNPC 1.83 (0%)52.34
SLP 1.19 (0%)20.1
TRU 4.88 (0%)56.7
IVL 50.25 (0%)64.84
TCCC 44.50 (0%)20.09
UP 27.50 (0%)36.47
WG 148.00 (0%)38.72
NVD 4.88 (0%)67.34
SPACK 2.40 (0%)43.94
TCOAT 28.50 (0%)52.53
TMD 21.00 (0%)28.18
TOPP 224.00 (0%)46.39
TPP 20.50 (0%)45.84
CITY 3.04 (0%)41.03
MAX 0.04 (0%)52.24
MCS 15.60 (0%)31.82
PERM 2.64 (0%)33.57
SAM 1.03 (0%)37.71
SMIT 6.05 (0%)46.98
TGPRO 0.14 (0%)18.16
TMT 16.00 (0%)41.83
PPP 5.05 (0%)39.4
SKN 7.80 (0%)26.13
EMC 0.08 (0%)41.62
WHABT 10.10 (0%)59.8
A 6.55 (0%)52.71
AP 8.95 (0%)55.32
BROCK 2.98 (0%)53.28
CNT 3.68 (0%)39.98
NCH 1.16 (0%)55.95
NWR 1.21 (0%)32.44
PREB 13.40 (0%)30.51
SAMCO 2.92 (0%)31.06
MIT 6.65 (0%)34.83
STPI 6.20 (0%)32.98
TFD 1.88 (0%)41.22
U 0.03 (0%)49.47
TPOLY 5.05 (0%)44.35
BKKCP 11.00 (0%)57.87
CPNCG 13.90 (0%)47.94
CTARAF 4.88 (0%)57.66
ERWPF 7.00 (0%)35.15
FUTUREPF 21.80 (0%)62.64
GOLDPF 7.00 (0%)48.4
KPNPF 9.85 (0%)47.16
M-PAT (XD)10.00 (0%)78.88
MNIT (XD)2.00 (0%)49.97
MNIT2 (XD)5.65 (0%)51.15
MONTRI 6.00 (0%)42.55
QHHR 9.50 (0%)39.65
SSPF 9.25 (0%)57.02
TFUND 11.60 (0%)64.99
TLOGIS 11.80 (0%)63.84
BANPU 17.10 (0%)43.56
BCP 37.25 (0%)27.13
EASTW 12.60 (0%)52.24
ESSO 15.20 (0%)59.11
PTTEP 92.00 (0%)55.51
TSR 3.94 (0%)36.06
SPCG 23.70 (0%)51.69
SUSCO 3.90 (0%)49.62
COL 75.25 (0%)60.31
BRR 10.00 (0%)40.26
SPC 51.00 (0%)50.2
BCH 16.20 (0%)49.02
CMR 3.94 (0%)43.26
M-CHAI 212.00 (0%)37.06
NEW 50.50 (0%)68.78
AMARIN 5.20 (0%)51.1
FE 200.00 (0%)79.55
GRAMMY 11.70 (0%)39.63
TLHPF 10.80 (0%)54.76
FER 0.70 (0%)55.88
POST 3.36 (0%)45.37
TBSP 15.50 (0%)52.97
TKS 14.20 (0%)34.39
GENCO 1.11 (0%)55.13
ASIA 73.00 (0%)54.44
CSR 60.00 (0%)20.65
DTC 11.30 (0%)39.77
LRH 25.50 (0%)41.07
MANRIN 40.00 (0%)57.19
BEM 8.00 (0%)50.95
OHTL 912.00 (0%)21.57
ROH 38.25 (0%)73.66
ASIMAR 3.02 (0%)35.56
BTSGIF 11.90 (0%)55.45
PSL 9.90 (0%)34.63
CCET 3.06 (0%)29.31
EIC 0.09 (0%)28.02
METCO 231.00 (0%)46.19
SVI 4.54 (0%)25.24
DTAC 45.75 (0%)35.14
INET 4.20 (0%)35.75
SAMART 12.30 (0%)35.06
SDC 0.63 (0%)42.01
CRYSTAL 11.30 (0%)47.19
MC 15.20 (0%)49.15
CSS 2.96 (0%)35.96
MACO 2.02 (0%)48.07
ABPIF 8.55 (0%)47.54
THREL 11.40 (0%)75.07
UNIPF 9.75 (0%)58.58
NYT 6.10 (0%)45.65
TGROWTH 10.10 (0%)53.08
EARTH (SP, NP)1.46 (0%)0
SIRIP 11.00 (0%)40.53
AQ 0.04 (0%)29.29
TAE 2.74 (0%)35.9
PPF 11.70 (0%)48.34
2S 4.96 (0%)70.45
AF 0.75 (0%)47.24
WICE 5.00 (0%)59.81
AMATAR 10.90 (0%)63.02
BOL 2.08 (0%)38.71
BROOK 0.77 (0%)52.19
LPH 8.15 (0%)37.86
CPR 5.70 (0%)42.34
DIMET 1.80 (0%)20.86
ECF 6.40 (0%)41.06
EFORL 0.08 (0%)38.17
HARN 3.42 (0%)48.82
K 4.92 (0%)60.86
JUBILE 23.80 (0%)49.83
MBAX 4.86 (0%)26.56
CHEWA 1.38 (0%)68.25
NDR 3.74 (0%)44.84
MOONG 6.00 (0%)29.2
NBC 1.46 (0%)38.57
PHOL 2.40 (0%)55.14
PJW 2.34 (0%)30.75
TVT 1.46 (0%)36.73
T 0.06 (0%)34.08
SSP 9.30 (0%)47.52
TMILL 6.05 (0%)62.33
RPH 4.80 (0%)44.19
TNDT 7.35 (0%)49
TNH 37.75 (0%)39.66
TSF 0.09 (0%)23.76
UAC 4.96 (0%)38.63
UBIS 6.00 (0%)57.06
GREEN 1.45 (0%)47.24
UKEM 1.62 (0%)35.19
UMS 1.89 (0%)48.71
ATP30 1.74 (0%)44.98
UWC 0.11 (0%)34.87
PDG 3.92 (0%)33.56
PRAKIT 13.80 (0%)58.03
LDC 1.39 (0%)44.49
PSTC 0.75 (0%)43.38
TREIT 10.40 (0%)72.9
NEWS 0.02 (0%)52.5
SCN 6.80 (0%)73.23
BIG 3.36 (0%)40.56
TPRIME 12.00 (0%)54.37
TFMAMA 182.50 (0%)28.26
TPIPP 8.20 (0%)57.41
ADB 1.70 (0%)0
GTB 1.05 (0%)24.57
BRRGIF 10.70 (0%)56.92
RAM 2,990.00 (-0.27%)66.47
ASK 24.10 (-0.41%)57.69
HFT 4.70 (-0.42%)25.27
THE 4.56 (-0.44%)26.98
CPNRF 21.90 (-0.45%)58.15
EGCO 220.00 (-0.45%)30
NTV 53.00 (-0.47%)49.44
TRUBB 1.99 (-0.5%)35.62
WIIK 3.96 (-0.5%)24.13
MATCH 1.94 (-0.51%)39.27
TLUXE 9.40 (-0.53%)39.54
UTP 9.25 (-0.54%)53.4
TWPC 9.15 (-0.54%)36.06
BM 3.66 (-0.54%)51.33
PMTA 18.20 (-0.55%)24.89
MALEE 44.25 (-0.56%)49.78
SUC 43.50 (-0.57%)42.22
JCT 86.50 (-0.57%)47.99
BA 17.40 (-0.57%)23.83
NOK 3.48 (-0.57%)44.99
COM7 17.10 (-0.58%)70.49
SKY 17.20 (-0.58%)52.37
TIF1 8.45 (-0.59%)43.55
WAVE 3.38 (-0.59%)38.26
RCL 8.45 (-0.59%)55.6
BTS 8.25 (-0.6%)27.69
BEC 16.30 (-0.61%)42.22
CWT 3.20 (-0.62%)39.93
TMC 1.60 (-0.62%)38.6
KCAR 15.80 (-0.63%)51.59
L&E 3.02 (-0.66%)44.89
ILINK 14.90 (-0.67%)45.54
IMPACT 14.30 (-0.69%)53.47
LHSC 14.40 (-0.69%)49.19
PAF 1.41 (-0.7%)6.37
AMC 2.82 (-0.7%)30.35
DIF 14.20 (-0.7%)33.27
TEAM 1.38 (-0.72%)24.71
RSP 6.85 (-0.72%)16.41
SR 2.72 (-0.73%)43.87
KTIS 6.80 (-0.73%)54.25
TMB 2.70 (-0.74%)63.16
ALUCON 267.00 (-0.74%)21.82
JMT 32.75 (-0.76%)50.65
TOA 32.75 (-0.76%)42.06
PT 6.50 (-0.76%)41
CPH 6.45 (-0.77%)47.87
PLE 1.28 (-0.78%)36.14
MJLF 12.80 (-0.78%)55.42
CBG 96.00 (-0.78%)47.57
IRPC 6.30 (-0.79%)44.79
DNA 1.25 (-0.79%)47.96
GRAND 1.24 (-0.8%)51.77
AUCT 6.20 (-0.8%)36.5
APCO 1.22 (-0.81%)48.23
SAT 24.10 (-0.82%)76.28
VGI 5.95 (-0.83%)51.52
JASIF 12.00 (-0.83%)51.6
SVOA 2.40 (-0.83%)71.4
HPT 1.18 (-0.84%)55.59
QHPF 11.50 (-0.86%)50.87
EKH 5.75 (-0.86%)39.28
UEC 2.30 (-0.86%)36.13
VNG 11.40 (-0.87%)39.03
TCJ 11.20 (-0.88%)56.47
ALLA 2.24 (-0.88%)32.53
STANLY 223.00 (-0.89%)48.48
ORI 22.00 (-0.9%)59.91
BCPG 22.00 (-0.9%)48.38
SRIPANWA 10.80 (-0.92%)55.9
CHOTI 160.50 (-0.93%)22.84
IHL 10.60 (-0.93%)43.81
PL 4.20 (-0.94%)68.25
TTLPF 25.75 (-0.96%)43.04
RS 25.75 (-0.96%)78.38
M-STOR (XD)10.20 (-0.97%)46.42
RP 5.10 (-0.97%)17.14
GIFT 5.00 (-0.99%)44.3
SEAFCO 9.85 (-1.01%)31.4
WORK 97.25 (-1.02%)52.88
VTE 1.84 (-1.08%)46.83
PRECHA 1.82 (-1.09%)30.68
BIZ 3.62 (-1.09%)23.04
PF 0.89 (-1.11%)37.73
MEGA 44.50 (-1.11%)66.23
THAI 17.30 (-1.14%)39.13
SMK 42.75 (-1.16%)41.41
MILL 1.71 (-1.16%)53.15
TICON 17.00 (-1.16%)60.2
TMW 63.00 (-1.18%)63.89
CEN 1.63 (-1.21%)34.35
LUXF 8.00 (-1.23%)47.36
FLOYD 3.16 (-1.25%)17.57
MTLS 38.50 (-1.28%)51.35
PG 7.60 (-1.3%)30.94
CI 1.50 (-1.32%)28.13
BKD 2.86 (-1.38%)23.28
GCAP 7.15 (-1.38%)53.05
TASCO 21.30 (-1.39%)37.82
TPAC 14.20 (-1.39%)90.33
TH 0.70 (-1.41%)49.32
SANKO 1.40 (-1.41%)28.05
LTX 69.00 (-1.43%)74
BSBM 1.37 (-1.44%)24.71
TSI 0.68 (-1.45%)40.45
PCSGH 6.80 (-1.45%)48.43
PACE (NP)0.67 (-1.47%)25.04
FSMART 20.00 (-1.48%)51.21
TNITY 6.50 (-1.52%)21.81
TACC 6.40 (-1.54%)48.47
KDH 95.50 (-1.55%)66.45
OTO 3.78 (-1.56%)28.12
MIDA 0.62 (-1.59%)10.96
FANCY 1.85 (-1.6%)20.22
INGRS 1.18 (-1.67%)19.81
SPF (XD)23.60 (-1.67%)37.76
TCC 0.59 (-1.67%)31.94
AIRA 2.34 (-1.68%)33.31
DCON 0.58 (-1.69%)39.07
HPF (XD)5.80 (-1.69%)49.75
UMI 2.24 (-1.75%)19.33
CHOW 5.60 (-1.75%)44.04
TAPAC 16.00 (-1.84%)28.15
TPCH 15.90 (-1.85%)38.78
LALIN 5.15 (-1.9%)72.16
HYDRO 2.06 (-1.9%)48.36
SPVI 2.06 (-1.9%)64.67
SKR 50.25 (-1.95%)48.99
ASN 4.02 (-1.95%)52.85
SSSC 3.84 (-2.04%)36.74
TMI 0.95 (-2.06%)14.14
EVER 0.46 (-2.13%)24
PDI 22.20 (-2.2%)32.98
GEL 0.44 (-2.22%)27.89
AMATAV 8.55 (-2.29%)40.95
SMART 0.85 (-2.3%)26.88
BTW 2.54 (-2.31%)41.16
APEX 0.42 (-2.33%)27.06
ASIAN 12.40 (-2.36%)41.14
ASIAN 12.40 (-2.36%)41.14
QHOP 4.06 (-2.4%)11.57
J 2.42 (-2.42%)36.35
BGT 1.17 (-2.5%)18.2
LEE 3.08 (-2.53%)27.48
JSP 0.76 (-2.56%)14.37
RJH 27.50 (-2.65%)52.77
SPI 53.50 (-2.73%)29.93
BTNC 21.10 (-2.76%)38.21
WHAPF (XD)10.40 (-2.8%)50.07
ARIP 0.69 (-2.82%)30.93
IT 5.15 (-2.83%)63.84
LOXLEY 2.72 (-2.86%)19.61
NPP 0.66 (-2.94%)21.06
CPL 31.00 (-3.13%)16.2
ACAP 15.30 (-3.16%)37.94
VPO 0.90 (-3.23%)32.15
NNCL 1.75 (-3.31%)69.96
URBNPF (XD)5.05 (-3.81%)47.47
TITLE 3.44 (-3.91%)42.61
TIPCO 15.50 (-4.32%)33.45
TWZ 0.18 (-5.26%)4.11
M-II (XD)9.00 (-5.76%)45.88
MDX 5.95 (-6.3%)56.9
GL (NP)7.95 (-7.56%)31.76
GSTEL 0.17 (-10.53%)11.58