ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

723
อันดับ ราคาเปลี่ยนแปลง
ชื่อราคาRSI
U 0.04 (+33.33%)64.11
FLOYD 2.86 (+30%)66.37
EMC 0.09 (+12.5%)54.25
TAKUNI 0.94 (+8.05%)66.18
ADB 1.33 (+7.26%)46.03
BTNC 23.00 (+6.98%)53.35
DDD 113.00 (+6.6%)78.23
SKN 7.45 (+6.43%)60.61
IHL 12.40 (+5.98%)77.57
HTC 21.80 (+5.83%)67.98
MONTRI 6.40 (+5.79%)61.82
AH 32.50 (+5.69%)45.96
SKE 1.57 (+5.37%)44.36
SSPF 9.85 (+5.35%)66.72
TWP 4.36 (+5.31%)70.46
TRITN 0.20 (+5.26%)49.53
PRINC 6.10 (+5.17%)83.77
DTAC 51.50 (+5.1%)63.1
GPSC 86.25 (+4.86%)79.48
THMUI 1.99 (+4.74%)52.67
TIW 177.00 (+4.73%)54.66
THREL 11.10 (+4.72%)56.82
VCOM 4.44 (+4.72%)59.96
RCL 9.20 (+4.55%)56.86
GIFT 5.80 (+4.5%)76.31
NMG 0.49 (+4.26%)50.83
HUMAN 10.00 (+4.17%)62.17
COM7 16.70 (+3.73%)63.92
UP 28.00 (+3.7%)57.06
SUN 5.60 (+3.7%)58.31
QH 3.40 (+3.66%)67.74
TFI (NP)0.57 (+3.64%)44.93
INGRS 1.21 (+3.42%)59.26
SPORT 0.62 (+3.33%)32.48
AMATAV 9.35 (+3.31%)58.23
SYNEX 15.60 (+3.31%)58.48
TNITY 6.60 (+3.12%)75.07
PM 13.40 (+3.08%)60.58
GCAP 6.70 (+3.08%)41.17
GPI 2.74 (+3.01%)41.79
BCPG 26.50 (+2.91%)60
SR 2.14 (+2.88%)26.29
PICO 7.15 (+2.88%)51.52
UTP 9.05 (+2.84%)54.98
GL (NP)5.45 (+2.83%)28.17
UPOIC 5.10 (+2.82%)54.05
D 9.10 (+2.82%)48.6
JUTHA 2.38 (+2.59%)46.84
BGRIM 29.75 (+2.59%)52.89
MNIT 2.00 (+2.56%)52.32
NYT 6.20 (+2.48%)55.47
APEX 0.43 (+2.38%)60.44
OGC 44.50 (+2.3%)50.14
SMART 0.89 (+2.3%)49.54
EA 69.00 (+2.22%)82.39
TFD 1.94 (+2.11%)67.87
EASON 3.92 (+2.08%)44.73
TSTH 1.00 (+2.04%)51.65
KGI 5.10 (+2%)88.1
PSL 10.70 (+1.9%)46.99
NNCL 1.66 (+1.84%)42.87
TLHPF 11.20 (+1.82%)71.34
CSP 1.72 (+1.78%)48.72
IVL 57.75 (+1.76%)60.39
SFP 232.00 (+1.75%)45.85
ACC 0.58 (+1.75%)81.52
CIMBT 1.16 (+1.75%)63.36
DCON 0.58 (+1.75%)53.23
LH 11.60 (+1.75%)66.82
SPI 73.50 (+1.73%)54.65
PYLON 17.60 (+1.73%)61.57
RSP 5.95 (+1.71%)60.42
SCP 9.15 (+1.67%)54.73
HTECH 9.20 (+1.66%)58.96
BKI 369.00 (+1.65%)72.91
TVD 1.86 (+1.64%)69.07
SSF 9.35 (+1.63%)40.31
JMT 32.25 (+1.57%)55.12
TVO 32.50 (+1.56%)63.74
CRD 1.30 (+1.56%)48.36
DIGI 0.67 (+1.52%)33.66
TOP 100.50 (+1.52%)47.52
ARROW 13.40 (+1.52%)51.92
SALEE 1.35 (+1.5%)73.52
UOBKH 4.12 (+1.48%)64.44
ASIA 69.00 (+1.47%)48.07
FER 0.70 (+1.45%)66.8
BDMS 21.20 (+1.44%)52.24
Q-CON 7.15 (+1.42%)65.92
PERM 2.88 (+1.41%)62.59
IRPC 7.35 (+1.38%)59.27
JSP 0.74 (+1.37%)47.52
MONO 4.50 (+1.35%)65.51
GULF 76.00 (+1.33%)75.01
LHHOTEL 15.40 (+1.32%)58.1
NINE 1.55 (+1.31%)40.75
TMB 3.12 (+1.3%)68.08
GBX 0.78 (+1.3%)59.99
BKD 3.12 (+1.3%)76.04
CI 1.58 (+1.28%)72.3
VPO 0.79 (+1.28%)44.54
TYCN 3.20 (+1.27%)44.72
FTE 3.18 (+1.27%)43.46
ESTAR 0.81 (+1.25%)69.09
CBG 82.25 (+1.23%)44.98
EE 0.83 (+1.22%)33.44
PPS 1.70 (+1.19%)44.64
VTE 1.76 (+1.15%)38.32
MFC 17.70 (+1.14%)53.56
AF 0.89 (+1.14%)59.21
WIIK 3.60 (+1.12%)35.26
SOLAR 1.82 (+1.11%)42.09
PMTA 18.80 (+1.08%)50.8
THRE 1.87 (+1.08%)72.2
TCMC 3.86 (+1.05%)62.72
QHOP 3.98 (+1.02%)37.19
ITD 4.02 (+1.01%)47.99
M-PAT 10.00 (+1.01%)60.15
TFMAMA 201.00 (+1.01%)72.8
WHABT 10.10 (+1%)65.49
GENCO 1.01 (+1%)42.09
CPR 5.05 (+1%)40.16
KBS 5.10 (+0.99%)19.75
TRC 1.02 (+0.99%)37.11
NCH 1.03 (+0.98%)35.58
GRAMMY 10.30 (+0.98%)41.04
CHG 2.08 (+0.97%)45.52
AMARIN 5.25 (+0.96%)37.78
SVOA 2.10 (+0.96%)56.28
CMO 2.10 (+0.96%)53.04
TACC 5.30 (+0.95%)41.05
LALIN 5.30 (+0.95%)77.81
NTV 53.25 (+0.95%)48.93
RS 26.50 (+0.95%)53.57
CSC 53.50 (+0.94%)59.5
CPALL 80.25 (+0.94%)67.09
HPF 5.40 (+0.93%)43.99
SGP 27.75 (+0.91%)74.28
KOOL 2.24 (+0.9%)46.52
CPT 2.24 (+0.9%)57.51
GLOW 85.00 (+0.89%)56.99
SAMART 11.30 (+0.89%)42.9
CRYSTAL 11.30 (+0.89%)51.49
CM 5.70 (+0.88%)49.69
CPN 86.00 (+0.88%)64.55
PTTEP 115.00 (+0.88%)83
AHC 23.00 (+0.88%)61.35
AUCT 5.70 (+0.88%)46.94
ITEL 4.58 (+0.88%)41.66
MGT 2.30 (+0.88%)27.45
SMIT 5.80 (+0.87%)53.34
QHPF 11.60 (+0.87%)53.09
TKS 11.60 (+0.87%)49.71
AAV 5.80 (+0.87%)35.28
BGT 1.16 (+0.87%)46.2
SAMTEL 11.70 (+0.86%)23.32
MAJOR 29.75 (+0.85%)57.33
ASEFA 6.00 (+0.84%)45.48
LRH 24.00 (+0.84%)46.97
ECF 6.05 (+0.83%)57.83
SE 2.44 (+0.83%)44.53
XO 4.88 (+0.83%)47.96
MCS 12.30 (+0.82%)47.19
BEC 12.30 (+0.82%)34.51
STEC 24.90 (+0.81%)51.02
AU 12.40 (+0.81%)51.31
ZMICO 1.28 (+0.79%)75.4
TRUE 6.35 (+0.79%)54.34
CPTGF 12.70 (+0.79%)52.04
TMW 64.00 (+0.79%)68.5
LPN 12.90 (+0.78%)49.18
VIBHA 2.58 (+0.78%)47.01
ETE 2.66 (+0.76%)45.79
LTX 66.75 (+0.75%)53.61
THG 33.75 (+0.75%)61.96
INOX 1.37 (+0.74%)50.66
SSTRT 7.00 (+0.72%)47.36
TEAM 1.42 (+0.71%)40.14
CSS 2.84 (+0.71%)51.13
PRG 14.30 (+0.7%)52.2
PTL 14.30 (+0.7%)66.92
PPM 2.88 (+0.7%)45.33
BFIT 36.50 (+0.69%)46.49
COMAN 7.50 (+0.67%)55.16
IMPACT 15.00 (+0.67%)74.84
CHARAN 38.75 (+0.65%)51.16
AMC 3.10 (+0.65%)62.43
ASIMAR 3.12 (+0.65%)57.91
TGCI 3.16 (+0.64%)65.19
AMA 15.80 (+0.64%)45.91
JKN 15.80 (+0.64%)56.79
HREIT 8.05 (+0.63%)34.71
S11 8.00 (+0.63%)44.3
NSI 80.50 (+0.63%)53.3
FSS 3.24 (+0.62%)82.01
S 3.26 (+0.62%)29.3
TITLE 3.24 (+0.62%)41.06
KCE 83.00 (+0.61%)49.5
PATO 17.10 (+0.59%)55.12
SIS 8.50 (+0.59%)65.08
DCC 3.48 (+0.58%)46.01
TICON 17.20 (+0.58%)61.93
TTCL 17.30 (+0.58%)44.98
THAI 17.30 (+0.58%)48.55
SKY 17.20 (+0.58%)46.35
JCT 88.50 (+0.57%)61.57
SMK 44.00 (+0.57%)65.6
TISCO 89.50 (+0.56%)49.16
ECL 3.66 (+0.55%)39.47
CRANE 3.64 (+0.55%)49.94
WINNER 3.78 (+0.53%)47.83
BIZ 3.82 (+0.53%)68.06
CPI 1.95 (+0.52%)54.28
ADVANC 193.00 (+0.52%)58.27
SHREIT 9.85 (+0.51%)66.65
SKR 50.00 (+0.5%)55.45
THE 4.04 (+0.5%)44.19
SAT 20.60 (+0.49%)43.84
TKN 20.50 (+0.49%)42.9
JMART 20.60 (+0.49%)64.19
SC 4.20 (+0.48%)70.03
TPOLY 4.26 (+0.47%)34.57
EGCO 218.00 (+0.46%)47.7
PRANDA 4.44 (+0.45%)62.5
HFT 4.48 (+0.45%)41.37
SAUCE 22.90 (+0.44%)50.8
TRU 4.60 (+0.44%)29.67
SPPT 4.52 (+0.44%)27.79
CPNREIT 22.80 (+0.44%)64.41
FNS 4.70 (+0.43%)71.83
PPP 4.64 (+0.43%)24.94
INTUCH 58.00 (+0.43%)65.36
SAWAD 61.75 (+0.41%)41.98
M 84.50 (+0.3%)52.49
BH 197.00 (+0.25%)51.6
ASIAN 11.20 (0%)54.92
CHOTI 142.50 (0%)8.7
SAPPE 28.25 (0%)63.36
ORI 21.60 (0%)60.46
LEE 3.12 (0%)49.81
UVAN 8.05 (0%)51.95
APURE 1.90 (0%)47.6
CFRESH 6.25 (0%)31.3
CPF 24.30 (0%)46.96
F&D 23.60 (0%)63.4
KSL 4.44 (0%)38.73
LST 5.80 (0%)47.51
OISHI 130.00 (0%)34.87
PB 64.00 (0%)33.59
SNP 21.70 (0%)35.66
SSC 58.00 (0%)73.83
CPL 35.00 (0%)48.05
NC 15.80 (0%)44.11
PG 7.50 (0%)53.38
TPCORP 18.70 (0%)45.67
TTI 29.50 (0%)36.45
TTL (SP, NP)106.00 (0%)0
TTTM 108.00 (0%)43.29
UT 13.80 (0%)52
DTCI 30.00 (0%)47.47
FANCY 1.90 (0%)69.71
KYE 478.00 (0%)62.91
GLANDRT 11.80 (0%)61.25
SITHAI 1.30 (0%)6.21
OCC 16.70 (0%)58.95
TOG 7.90 (0%)47.12
BAY 47.00 (0%)68.45
KBANK 227.00 (0%)41.3
LHBANK 1.75 (0%)62.52
AMANAH 1.65 (0%)54.27
ASK 23.40 (0%)42.02
KCAR 15.40 (0%)47.39
ML 1.39 (0%)38.41
PE 0.56 (0%)40.46
PL 4.06 (0%)59.74
THANI 10.30 (0%)56.14
INSURE 61.25 (0%)32.9
NKI 56.00 (0%)33.87
GVREIT 14.80 (0%)56.44
TIC 33.50 (0%)58.66
TIP 49.00 (0%)60.06
TSI 0.70 (0%)49.86
BAT-3K 222.00 (0%)35.88
CWT 3.06 (0%)52.27
GYT 406.00 (0%)53.67
IRC 23.90 (0%)52.77
SPG 18.00 (0%)50.92
TKT 1.82 (0%)35.14
TNPC 1.73 (0%)34.54
TSC 13.70 (0%)84.84
FMT 29.75 (0%)39.55
KKC 2.06 (0%)48.92
TCJ 10.80 (0%)49.28
VARO 7.05 (0%)39.34
VNT 26.00 (0%)79.94
WG 149.00 (0%)50.25
AJ 13.20 (0%)62.86
NEP 0.44 (0%)48.34
TCOAT 25.00 (0%)10.38
THIP 33.00 (0%)31.26
TMD 20.50 (0%)51.43
TPP 20.00 (0%)50.77
CEN 1.46 (0%)29.99
CITY 3.00 (0%)48.19
GSTEL 0.18 (0%)46.71
LHK 4.60 (0%)57.03
MAX 0.03 (0%)48.11
MILL 1.72 (0%)46.22
PAP 5.15 (0%)56.17
SSSC 3.80 (0%)47.83
TMT 17.00 (0%)77.23
CCP 0.51 (0%)47.53
DRT 5.80 (0%)60.54
TOA 32.75 (0%)52.41
SUPER 1.17 (0%)42.85
UMI 2.16 (0%)43.03
A 6.65 (0%)68.46
EVER 0.39 (0%)32.52
GLAND 1.90 (0%)49.68
MJD 3.16 (0%)50.92
MK 3.72 (0%)63.35
NOBLE 14.00 (0%)54.46
NUSA 0.44 (0%)46.21
PF 0.85 (0%)46.34
PREB 12.80 (0%)50.85
PRIN 1.82 (0%)56.3
RML 0.94 (0%)39.49
ROJNA 7.15 (0%)50.67
SAMCO 2.70 (0%)34.28
SEAFCO 10.10 (0%)53.24
MIT 6.60 (0%)40.6
AIMIRT 10.00 (0%)49.7
UNIQ 16.10 (0%)42.52
EGATIF 10.60 (0%)46.99
BKKCP 11.00 (0%)48.26
CPNCG 14.60 (0%)66.92
CTARAF 5.15 (0%)52.04
ERWPF 6.70 (0%)42.01
FUTUREPF 21.40 (0%)44.61
KPNPF 9.80 (0%)41.33
LUXF 8.20 (0%)52.68
M-II 9.00 (0%)45.7
MIPF 21.40 (0%)10.55
MJLF 12.80 (0%)55.57
MNRF 3.88 (0%)55.72
SSTPF 6.95 (0%)35.79
TU 20.70 (0%)63.35
TIF1 8.45 (0%)41.3
TLGF 17.70 (0%)59.64
TTLPF 25.25 (0%)43.73
TU-PF 1.98 (0%)44.88
URBNPF 5.45 (0%)40.58
AKR 1.08 (0%)52.77
DEMCO 6.00 (0%)44.73
ESSO 18.70 (0%)64.23
MDX 5.35 (0%)50.09
SCG 4.90 (0%)57.98
TCC 0.55 (0%)43.04
TTW 13.20 (0%)62.19
JWD 12.20 (0%)48.16
BEAUTY 21.40 (0%)63.62
GLOBAL 18.50 (0%)64.77
IT 4.40 (0%)34.19
LOXLEY 2.48 (0%)40.94
MAKRO 40.00 (0%)59.67
MIDA 0.62 (0%)49.64
ROBINS 74.75 (0%)55.27
CMR 3.40 (0%)26.97
NEW 52.00 (0%)63.1
FE 213.00 (0%)67.37
MATI 8.30 (0%)45.02
POST 3.46 (0%)54.38
SE-ED 3.42 (0%)31.73
TH 0.69 (0%)50.99
WAVE 3.20 (0%)41.02
WORK 80.00 (0%)39.47
CSR 66.00 (0%)62.36
DTC 10.00 (0%)39.76
GRAND 1.25 (0%)56.89
BEM 7.75 (0%)49.27
OHTL 890.00 (0%)52.2
AOT 70.25 (0%)59.44
PORT 7.70 (0%)48.32
BTC 0.89 (0%)35.58
BTS (XD)8.20 (0%)41.31
BTSGIF 12.10 (0%)61.4
SST 8.30 (0%)39.57
TSTE 7.40 (0%)47.14
TTA 8.65 (0%)34.04
WIN 0.47 (0%)37.42
CCET 2.86 (0%)37.25
DELTA 77.00 (0%)49.73
EIC 0.07 (0%)48.32
SQ 4.84 (0%)33.85
GEL 0.38 (0%)32.87
FORTH 7.15 (0%)50.64
JASIF 12.50 (0%)69.59
JAS 8.05 (0%)63.78
MFEC 4.64 (0%)24.4
MSC 6.30 (0%)63.76
SYMC 8.55 (0%)29.64
TWZ 0.16 (0%)43.28
AEC 0.58 (0%)51.87
NOK 3.16 (0%)31.86
PACE (NP)0.56 (0%)50.36
MEGA 44.00 (0%)56.4
BJCHI 3.20 (0%)37.12
EARTH (SP, NP)1.46 (0%)0
SUTHA 5.30 (0%)41.51
ICHI 9.40 (0%)54.77
KTIS 6.55 (0%)45.58
SRIPANWA 10.70 (0%)52.87
PPF 11.50 (0%)19.61
ARIP 0.66 (0%)33.88
2S 4.82 (0%)47.56
AGE 1.82 (0%)48.26
AIRA 2.20 (0%)33.6
BM 3.28 (0%)40.54
AKP 2.10 (0%)43.55
APCO 1.19 (0%)45.58
HPT 1.14 (0%)52.48
AMATAR 10.60 (0%)46.21
BOL 2.02 (0%)47.93
BROOK 0.76 (0%)65.79
CHOW 5.35 (0%)64.2
LPH 7.15 (0%)31.32
CIG 0.48 (0%)36.24
COLOR 1.25 (0%)45.33
EFORL 0.07 (0%)45.13
FOCUS 1.11 (0%)42.86
FPI 4.50 (0%)30.01
FVC 2.02 (0%)37.98
IRCP 1.61 (0%)33.44
KIAT 0.54 (0%)39.15
MOONG 5.40 (0%)46.47
NPK 28.00 (0%)58.4
OCEAN 0.70 (0%)25.23
PHOL 2.10 (0%)35.64
PJW 2.32 (0%)34.29
QLT 5.90 (0%)31.49
QTC 11.40 (0%)37.9
SANKO 1.22 (0%)42.14
SIMAT 3.20 (0%)40.89
DIF 14.70 (0%)64.03
UPA 0.49 (0%)53.72
STAR 7.90 (0%)62.8
T 0.05 (0%)39.28
SSP 8.00 (0%)46.66
TMI 0.96 (0%)45.32
TMILL 4.88 (0%)35.6
RPH 4.74 (0%)43.76
TNDT 7.65 (0%)53.35
TNH 37.00 (0%)52.64
ATP30 1.75 (0%)53.23
UWC 0.08 (0%)42.39
YUASA 19.10 (0%)32.65
UREKA 0.65 (0%)38.88
FN 5.05 (0%)39.11
LDC 1.24 (0%)37.22
TSE 4.12 (0%)20.24
TNP 2.68 (0%)49.18
MTLS 39.25 (0%)49.33
WHART 9.80 (0%)62.85
KCM 3.94 (0%)89.18
LHSC 14.90 (0%)65.43
TPCH 15.00 (0%)55.6
CGH 1.30 (0%)26.22
TREIT 10.40 (0%)54.2
NEWS 0.01 (0%)46.98
SCN 4.80 (0%)33.64
BIG 3.04 (0%)40.67
ASAP 9.25 (0%)68.58
MM 4.38 (0%)28.76
ALLA 2.10 (0%)36.18
TM 2.36 (0%)19
TPRIME 12.10 (0%)58.02
ZIGA 4.92 (0%)35.22
J 2.30 (0%)54.11
TPIPP 7.90 (0%)43.34
PDJ 4.44 (0%)0
BRRGIF 10.60 (0%)46.93
ASIAN 11.20 (0%)54.92
DREIT 5.95 (0%)46.5
RAM 2,922.00 (-0.27%)40.03
KKP 81.75 (-0.3%)58.84
SORKON 81.00 (-0.31%)39.35
SCCC 266.00 (-0.37%)41.88
ALUCON 257.00 (-0.39%)35.55
SCC 500.00 (-0.4%)58.3
TCB 60.00 (-0.41%)71.59
MBAX 4.86 (-0.41%)38
PTT 478.00 (-0.42%)69.18
JUBILE 23.90 (-0.42%)46.08
SABINA 23.30 (-0.43%)36.29
TR 57.75 (-0.43%)62.06
KTC 229.00 (-0.43%)79.4
SPF 23.00 (-0.43%)42.91
BJC 58.00 (-0.43%)42.29
METCO 231.00 (-0.43%)46.91
PDI 22.60 (-0.44%)54.8
WHA 4.40 (-0.45%)67.47
RATCH 54.75 (-0.45%)45.57
MBKET 21.80 (-0.46%)57.39
BBL 212.00 (-0.47%)66.9
ALT 4.26 (-0.47%)27.8
TNL 20.80 (-0.48%)48.84
KTB 20.40 (-0.49%)64.63
SENA 4.06 (-0.49%)52.29
SVH 406.00 (-0.49%)35.26
INET 4.10 (-0.49%)40.26
GAHREIT 9.90 (-0.5%)39.97
SPA 20.10 (-0.5%)58.05
MBK 19.30 (-0.52%)49.85
TNPF (NP)3.74 (-0.53%)49.98
DCORP 3.76 (-0.53%)44.56
AFC 9.00 (-0.55%)47.16
ABICO 9.00 (-0.55%)31.41
IFS 3.64 (-0.55%)41.34
RICHY 1.80 (-0.55%)57.54
LHPF 8.90 (-0.56%)47.7
QHHR 8.85 (-0.56%)31.36
PIMO 1.78 (-0.56%)23.03
BLAND 1.75 (-0.57%)41.95
ABPIF 8.65 (-0.57%)57.79
ERW 8.55 (-0.58%)54.9
SPRC 16.80 (-0.59%)45.3
MATCH 1.68 (-0.59%)24.28
TNR 16.90 (-0.59%)30.12
CNT 3.32 (-0.6%)30.97
BCP 41.25 (-0.6%)52.74
JTS 1.67 (-0.6%)37.2
TK 15.90 (-0.62%)49.01
PCSGH 8.00 (-0.62%)46.33
VIH 7.95 (-0.62%)38.08
BCH 15.80 (-0.63%)51.18
TIPCO 15.60 (-0.64%)47.73
ICC 39.00 (-0.64%)58.88
GGC 15.60 (-0.64%)46.27
TBSP 15.50 (-0.64%)50.63
MC 15.60 (-0.64%)43.09
CNS 3.02 (-0.66%)72.95
L&E 3.02 (-0.66%)47.65
TRT 3.00 (-0.66%)33.68
BLA 37.25 (-0.67%)54.62
RCI 2.98 (-0.67%)34.52
ROH 37.00 (-0.67%)40.19
TLUXE 7.30 (-0.68%)25.15
MALEE 36.50 (-0.68%)42.68
SAWANG 14.50 (-0.68%)58.26
HOTPOT 1.47 (-0.68%)33.23
BSBM 1.43 (-0.69%)64.14
POPF 14.30 (-0.69%)44.44
PAF 1.40 (-0.71%)27.3
MTI 140.00 (-0.71%)56.67
SNC 14.00 (-0.71%)44.46
WPH 2.80 (-0.71%)22.09
BWG 1.38 (-0.72%)36.59
TVT 1.34 (-0.74%)40.27
SMPC 13.20 (-0.75%)37.15
TAE 2.64 (-0.75%)40.39
PRAKIT 13.20 (-0.75%)43.44
TMC 1.30 (-0.76%)11.8
AIT 31.75 (-0.78%)62.85
SEAOIL 2.56 (-0.78%)36.14
EASTW 12.20 (-0.81%)49.86
THCOM 12.30 (-0.81%)41.81
SPALI 24.20 (-0.82%)60.79
UAC 4.78 (-0.83%)30.1
SELIC 2.36 (-0.84%)42.14
VNG 11.20 (-0.88%)49.32
AMATA 28.00 (-0.88%)63.27
NWR 1.12 (-0.88%)34.77
TFG 5.60 (-0.88%)39.54
SIRI 2.22 (-0.89%)50.38
MCOT 11.10 (-0.89%)35.36
UEC 2.22 (-0.89%)46.99
MODERN 5.50 (-0.9%)43.11
CK 27.50 (-0.9%)55.7
SVI 4.42 (-0.9%)57.06
NCL 2.20 (-0.9%)26.85
EKH 5.45 (-0.91%)48.88
KASET 2.18 (-0.91%)32.34
ASP 4.24 (-0.93%)69.78
NBC 1.07 (-0.93%)22.89
GC 5.25 (-0.94%)54.73
TPIPL 2.10 (-0.94%)50.83
PRM 10.40 (-0.95%)45.21
M-STOR 10.30 (-0.96%)50.08
CHO 2.06 (-0.96%)69.78
UBIS 5.15 (-0.96%)28.5
TRUBB 2.04 (-0.97%)48.1
GUNKUL 4.08 (-0.97%)53.13
AEONTS 151.00 (-0.98%)73.91
K 5.05 (-0.98%)60.79
RWI 1.98 (-1%)43.27
SAM 0.98 (-1.01%)46.25
SUSCO 3.94 (-1.01%)57.38
MACO 1.97 (-1.01%)48.88
KDH 97.00 (-1.02%)55.9
PDG 3.82 (-1.04%)33.48
TCCC 46.75 (-1.06%)60.01
TWPC 9.30 (-1.06%)43.71
AP 9.25 (-1.07%)59.49
TVI 3.62 (-1.09%)40.42
AS 1.79 (-1.1%)47.21
SPVI 1.80 (-1.1%)50.06
SUC 44.00 (-1.12%)51.03
PRECHA 1.73 (-1.14%)42.25
UV 8.65 (-1.14%)37.25
BAFS 43.00 (-1.15%)27.01
DIMET 1.72 (-1.15%)36.59
SF 8.35 (-1.18%)57.18
UMS 1.67 (-1.18%)45.19
III 8.25 (-1.2%)40.81
RJH 24.70 (-1.2%)45.64
GOLD 8.15 (-1.21%)43
PLAT 8.15 (-1.21%)50.81
COL 60.75 (-1.22%)29.71
DNA 0.81 (-1.22%)35.31
HARN 3.10 (-1.27%)40.87
TCAP 58.00 (-1.28%)54.43
TASCO 22.90 (-1.29%)58.5
FSMART 15.30 (-1.29%)37.39
PTTGC 94.00 (-1.31%)73.11
WHAUP 7.55 (-1.31%)40.69
TPA 7.40 (-1.33%)44.99
SPCG 22.30 (-1.33%)48.64
BR 7.35 (-1.34%)53.42
TOPP 219.00 (-1.35%)33.09
S & J 21.70 (-1.36%)39.74
HMPRO 14.10 (-1.4%)59.98
GOLDPF 7.00 (-1.41%)30.76
RPC 0.70 (-1.41%)43.1
SPC 52.50 (-1.41%)49.68
SHANG 70.00 (-1.41%)24.72
GFPT 13.80 (-1.43%)40.31
SINGER 13.80 (-1.43%)53.78
M-CHAI 205.00 (-1.44%)35.74
CENTEL 51.50 (-1.44%)42.4
CGD 1.34 (-1.47%)37.63
ASN 4.02 (-1.47%)49.57
ILINK 13.30 (-1.48%)36.46
PT 6.45 (-1.53%)34.6
VGI 6.40 (-1.54%)48.61
ACAP 12.80 (-1.54%)41.31
WACOAL 46.50 (-1.59%)43.76
KWG 2.48 (-1.59%)23.66
STPI 6.15 (-1.6%)59.93
PSH 24.40 (-1.61%)57.95
CPH 6.05 (-1.63%)36.82
APCS 6.00 (-1.64%)41.89
SCI 6.00 (-1.64%)44.46
SLP 1.18 (-1.67%)42.41
TSR 3.52 (-1.68%)26.72
MINT 43.75 (-1.69%)53.37
PLE 1.16 (-1.69%)48.71
AQUA 0.58 (-1.69%)26.15
SPACK 2.30 (-1.71%)40.85
HANA 43.00 (-1.71%)40.41
NVD 4.58 (-1.72%)46.16
ANAN 5.70 (-1.72%)46.93
WICE 5.70 (-1.72%)60.87
STANLY 226.00 (-1.74%)49.91
THANA 2.26 (-1.74%)43.84
GREEN 1.13 (-1.74%)22.13
AJA 0.55 (-1.79%)48.85
SWC 16.30 (-1.81%)47.5
BTW 2.16 (-1.82%)35.4
PTG 21.40 (-1.83%)44.13
EPG 10.70 (-1.83%)38.27
BPP 26.25 (-1.87%)44.95
LIT 10.40 (-1.89%)39.76
TC 3.10 (-1.9%)51.53
KAMART 7.75 (-1.9%)54.54
BA 15.10 (-1.95%)16.03
SDC 0.49 (-2%)30.01
HYDRO 1.47 (-2%)27.96
LANNA 18.90 (-2.07%)54.66
CHEWA 1.42 (-2.07%)49.76
OTO 3.70 (-2.12%)38.01
SCB 153.50 (-2.23%)50.37
CKP 4.34 (-2.25%)54.17
FC 0.43 (-2.27%)33.62
STA 12.40 (-2.36%)33.97
PLANET 2.44 (-2.4%)31.33
PLANB 6.05 (-2.42%)42.55
SRICHA 19.10 (-2.55%)27.49
CTW 11.40 (-2.56%)59.4
CSL 7.60 (-2.56%)34.31
NPP 0.75 (-2.6%)56.08
NDR 3.74 (-2.6%)53.1
SYNTEC 5.60 (-2.61%)42.4
MPIC 1.44 (-2.7%)41.82
SIRIP 10.80 (-2.7%)42.85
GJS 0.35 (-2.78%)36.37
BROCK 2.80 (-2.78%)46.94
NETBAY 35.00 (-2.78%)34.46
SIAM 2.08 (-2.8%)22.98
UKEM 2.08 (-2.8%)71.11
TGPRO 0.32 (-3.03%)90.72
TPAC 12.70 (-3.05%)52.56
GTB 0.94 (-3.09%)25.33
EPCO 4.84 (-3.2%)17.87
BSM 0.78 (-3.7%)50.24
RP 5.15 (-3.74%)56.83
SBPF 3.24 (-4.14%)34.53
AYUD 34.50 (-4.17%)51.73
TPBI 11.00 (-4.35%)28.69
BRR 8.40 (-4.55%)12.77
SMT 2.06 (-4.63%)29.21
SMM 0.81 (-4.71%)10.25
MNIT2 5.45 (-5.22%)44.34
ICN 2.64 (-5.71%)45.6
UPF 80.00 (-5.88%)48.23
MANRIN 35.00 (-6.04%)18.71
BANPU 21.00 (-7.08%)57.8
SGF 0.20 (-9.09%)47.35
PSTC 0.86 (-9.47%)46.34
KWC 246.00 (-10.22%)31.98
TSF 0.08 (-11.11%)35.59
TAPAC 12.20 (-11.59%)27.24
ROCK 17.80 (-12.75%)48.1
AQ 0.04 (-20%)46.29