ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

705
อันดับ ราคาเปลี่ยนแปลง
ชื่อราคาRSI
BTC 0.07 (+16.67%)54.02
BAT-3K 271.00 (+8.84%)92.12
BTNC 29.75 (+7.21%)94.38
FMT 42.75 (+6.88%)62.65
ABC 0.16 (+6.67%)42.19
COL 53.50 (+6.47%)50.69
PLE 1.17 (+6.36%)74.09
TSF 0.18 (+5.88%)44.58
BGRIM (ST)18.90 (+5%)0
BCH 14.10 (+4.44%)65.64
JMT 29.75 (+4.39%)65.46
M-II 8.95 (+4.07%)64.27
SFP 209.00 (+3.98%)67.49
SPRC 15.70 (+3.97%)74.36
GPSC 39.75 (+3.92%)68.43
TFG 5.35 (+3.88%)33.06
TCC 0.57 (+3.64%)28.1
SUTHA 5.90 (+3.51%)58.08
SALEE 1.48 (+3.5%)44.7
TMB 2.38 (+3.48%)62.21
FVC 3.08 (+3.36%)56.16
TSTE 7.95 (+3.25%)57.98
NEW 49.00 (+3.16%)30.05
ESSO 10.10 (+3.06%)52.45
JMART 14.20 (+2.9%)66.95
ORI 14.40 (+2.86%)52.47
SQ 5.85 (+2.63%)61.19
UKEM 1.99 (+2.58%)53.16
WHABT 10.00 (+2.56%)58.98
RCL 8.15 (+2.52%)62.96
AMANAH 1.69 (+2.42%)41.82
TNPC 1.78 (+2.3%)65.54
PICO 3.76 (+2.17%)53.34
TOP 84.00 (+2.13%)68.03
BCPG 14.90 (+2.05%)56.03
AP 7.70 (+1.99%)43.14
MNIT 2.06 (+1.98%)80.03
TM 3.10 (+1.97%)40.23
BKKCP 10.70 (+1.9%)58.37
EVER 0.55 (+1.85%)43.99
OCEAN 1.19 (+1.71%)51.02
DCON 0.60 (+1.69%)49.03
KIAT 0.60 (+1.69%)51.99
TVO 31.00 (+1.64%)52.18
ERWPF 6.35 (+1.6%)41.56
NNCL 1.28 (+1.59%)58.68
CHG 2.56 (+1.59%)65.25
LHHOTEL 13.30 (+1.53%)67.15
SIAM 2.72 (+1.49%)45.01
CHARAN 34.00 (+1.49%)45.96
AOT 51.25 (+1.49%)70.03
SPCG 20.60 (+1.48%)51.2
PRAKIT 13.80 (+1.47%)52.69
EA 35.75 (+1.42%)59.93
BROCK 2.90 (+1.4%)49.98
IRCP 3.04 (+1.33%)52.05
AMATAV 7.90 (+1.28%)59.13
TRU 4.78 (+1.27%)60.25
TVD 1.62 (+1.25%)22.28
ML 1.65 (+1.23%)35.16
DNA 0.82 (+1.23%)34.81
OCC 16.60 (+1.22%)47.06
LOXLEY 3.36 (+1.2%)59.05
TIF1 8.50 (+1.19%)78.31
WORK 64.00 (+1.19%)51.33
TNDT 8.70 (+1.16%)35.7
BM 3.52 (+1.15%)32.7
MC 18.20 (+1.11%)50.26
CEN 1.85 (+1.09%)54.42
KDH 96.00 (+1.05%)45.45
GFPT 19.50 (+1.04%)50.91
SITHAI 1.94 (+1.04%)51.6
RCI 3.98 (+1.02%)57.98
JSP 1.00 (+1.01%)25.75
FSMART 20.00 (+1.01%)68.92
AKR 1.01 (+1%)45.44
K 5.05 (+1%)34.78
SMART 1.02 (+0.99%)45.61
KCM 1.02 (+0.99%)57.36
SAWAD 52.50 (+0.96%)52
BPP 26.50 (+0.95%)57.14
YUASA 26.50 (+0.95%)55.02
M-CHAI 215.00 (+0.94%)43.49
FANCY 2.18 (+0.93%)48
SIRI 2.16 (+0.93%)46.22
BEAUTY 11.20 (+0.9%)56.92
HPF 5.60 (+0.9%)33.01
CPI 2.26 (+0.89%)55.3
RJH 22.70 (+0.89%)52.61
JASIF 11.50 (+0.88%)59.57
VNG 11.90 (+0.85%)32.34
SF 5.95 (+0.85%)46.82
AHC 29.75 (+0.85%)35.36
SYMC 11.80 (+0.85%)50.74
GTB 1.18 (+0.85%)50.8
LANNA 12.00 (+0.84%)45.77
NOK 4.82 (+0.84%)62.18
UEC 2.40 (+0.84%)49.06
WHAUP 6.15 (+0.82%)9.51
SUPER 1.27 (+0.79%)31.16
EASTW 12.80 (+0.79%)55.5
SAMTEL 12.70 (+0.79%)47.94
APURE 2.60 (+0.78%)45.63
TMI 1.30 (+0.78%)55.01
KBANK 197.00 (+0.77%)50.93
NOBLE 13.30 (+0.76%)43.05
VIBHA 2.66 (+0.76%)42.96
SLP 1.35 (+0.75%)37.53
COLOR 1.38 (+0.73%)52.25
STAR 7.10 (+0.71%)75.2
MTLS 35.25 (+0.71%)55.43
TCB 35.75 (+0.7%)50.62
PYLON 14.40 (+0.7%)50.91
TISCO 74.00 (+0.68%)45.09
SR 3.06 (+0.66%)62
JAS 7.60 (+0.66%)26.16
THCOM 16.00 (+0.63%)40.44
SUC 40.50 (+0.62%)50.04
SC 3.28 (+0.61%)39.4
SUSCO 3.36 (+0.6%)31.19
TREIT 8.55 (+0.59%)53.11
KAMART 8.70 (+0.58%)52.06
TOG 8.75 (+0.57%)51.42
TPCH 17.70 (+0.57%)39.57
JWD 9.00 (+0.56%)60.35
KTB 18.20 (+0.55%)37.23
UNIQ 18.40 (+0.55%)48.9
LPH 9.10 (+0.55%)42.84
MONO 3.72 (+0.54%)55.88
HMPRO 9.50 (+0.53%)49.66
SE-ED 3.80 (+0.53%)36.07
SST 9.55 (+0.53%)36.67
PSL 9.75 (+0.52%)45.8
LH 9.90 (+0.51%)49.4
GUNKUL 3.92 (+0.51%)32.77
MFC 20.30 (+0.5%)46.47
UOBKH 4.02 (+0.5%)66.39
KCE 99.75 (+0.5%)34.24
AEONTS 103.50 (+0.49%)36.73
TKN 21.40 (+0.47%)44.73
WICE 4.30 (+0.47%)51.8
DTAC 55.75 (+0.45%)63.71
THE 4.42 (+0.45%)61.53
MODERN 4.78 (+0.42%)45.22
FNS 4.78 (+0.42%)47.08
IRC 24.10 (+0.42%)47.33
QHOP 4.80 (+0.42%)51.94
M 60.25 (+0.42%)45.44
SMT 4.96 (+0.4%)29.61
SORKON 65.25 (+0.38%)55.9
MTI 135.00 (+0.37%)55.33
CPN 69.25 (+0.36%)56.51
NSI 77.00 (+0.33%)46.48
GLOW 79.25 (+0.32%)52.24
BKI 347.00 (+0.29%)27.59
SAPPE 24.30 (0%)38.03
EE 1.18 (0%)39.71
UVAN 7.35 (0%)47.44
CPF 24.90 (0%)50.04
F&D 20.30 (0%)55.21
KBS 6.95 (0%)43.15
MINT 41.00 (0%)57.9
PB 63.00 (0%)2.48
SAUCE 23.50 (0%)47.45
SSF 12.00 (0%)46.82
TF 209.00 (0%)43.57
ASEFA 7.30 (0%)47.94
AFC 8.80 (0%)51.44
DIGI 0.15 (0%)37.76
CPH 6.70 (0%)43.04
ICC 36.50 (0%)45.59
LTX 61.25 (0%)45.59
NC 15.00 (0%)44.98
PG 7.70 (0%)67.36
SABINA 23.40 (0%)52.86
SAWANG 15.50 (0%)52.59
TNL 23.00 (0%)45.24
TR 42.25 (0%)38.79
TTI 31.00 (0%)58.25
TTL (SP, NP)106.00 (0%)0
TTTM 103.00 (0%)43
UPF 81.25 (0%)45.51
WACOAL 48.00 (0%)58.1
AJA 0.00 (0%)0
TACC 6.55 (0%)46.01
DTCI 28.00 (0%)26.48
IFEC (SP, NP)3.10 (0%)0
KYE 536.00 (0%)57.02
ROCK 18.50 (0%)39.58
HREIT 7.60 (0%)27.65
JCT 82.00 (0%)52.77
LHBANK 1.79 (0%)48.44
ASK 21.30 (0%)48.36
CNS 2.48 (0%)50.74
KCAR 15.00 (0%)47.55
MBKET 22.00 (0%)48.19
PL 4.34 (0%)33.94
TK 11.20 (0%)53.65
INSURE 55.00 (0%)72.58
NKI 58.00 (0%)54.89
GVREIT 14.00 (0%)63.69
TIC 24.00 (0%)38.76
TVI 3.82 (0%)45.14
AH 26.00 (0%)54.89
GYT 418.00 (0%)46.01
HFT 5.15 (0%)41.95
SAT 16.20 (0%)40.76
SPG 18.80 (0%)51.58
GGC 13.70 (0%)48.08
PTTGC 70.00 (0%)53.43
TCCC 69.00 (0%)64.48
UP 26.50 (0%)43.99
WG 150.00 (0%)47.89
NEP 0.35 (0%)56.13
NPP 0.66 (0%)50.52
TCOAT 28.75 (0%)24.73
TMD 23.00 (0%)53.7
TOPP 230.00 (0%)63.4
TPP 22.40 (0%)34.73
BSBM 1.43 (0%)48.55
CITY 3.02 (0%)40.51
INOX 2.00 (0%)35.61
LHK 4.14 (0%)37.96
MAX 0.04 (0%)43.76
MILL 1.73 (0%)62.03
PAP 5.45 (0%)46.19
SAM 1.26 (0%)39.63
SMIT 5.60 (0%)47.1
TGPRO 0.18 (0%)49.36
TIW 142.50 (0%)46.91
TMT 14.90 (0%)56.24
TYCN 4.10 (0%)43.43
CCP 0.60 (0%)44.83
DCC 4.04 (0%)51.3
DRT 5.95 (0%)42.34
SCCC 316.00 (0%)55.31
EMC 0.10 (0%)46.49
A 6.55 (0%)50.55
ANAN 5.05 (0%)43.46
CI 1.65 (0%)62.79
ESTAR 0.70 (0%)46.28
GLAND 2.30 (0%)48.56
GOLD 7.70 (0%)51.67
KC (SP, NP)0.00 (0%)0
LALIN 4.20 (0%)47.16
LPN 11.60 (0%)45.56
MJD 3.20 (0%)27.23
NUSA 0.41 (0%)50.44
PF 0.87 (0%)46.66
PREB 13.70 (0%)39.81
QH 2.44 (0%)29.68
SENA 3.78 (0%)41.8
STEC 26.50 (0%)42.53
U 0.03 (0%)48.46
TTCL 18.60 (0%)57.93
EGATIF 10.00 (0%)47.18
UV 8.10 (0%)45.35
CTARAF 4.66 (0%)53.32
FUTUREPF 19.80 (0%)29.83
GOLDPF 6.90 (0%)53.88
KPNPF 9.95 (0%)70.95
LHPF 9.00 (0%)52.58
M-PAT 9.40 (0%)49.82
M-STOR 10.10 (0%)46.14
MIPF 21.00 (0%)0
MJLF 12.60 (0%)38.54
MNIT2 6.10 (0%)72.93
MNRF 4.18 (0%)75.64
POPF 13.90 (0%)54.21
QHHR 9.60 (0%)47.37
QHPF 11.30 (0%)52.38
SPF 23.00 (0%)49.48
SSPF 8.80 (0%)50.46
SSTPF 7.70 (0%)37.46
TCIF (SP, XA)15.60 (0%)77.71
TFUND 10.00 (0%)49.6
TU 20.00 (0%)33.05
TLGF 16.80 (0%)53.48
TLOGIS 10.40 (0%)48.81
TNPF (NP)4.04 (0%)59.99
TRIF (SP, XA)21.00 (0%)97.09
TTLPF 28.00 (0%)55.87
URBNPF 5.15 (0%)50.34
WHAPF 9.70 (0%)34.79
BAFS 49.00 (0%)73.47
BCP 34.00 (0%)57.15
DEMCO 6.45 (0%)40.06
EGCO 214.00 (0%)54.03
IRPC 5.20 (0%)47.55
PTT 378.00 (0%)50.17
PTTEP 84.50 (0%)38.07
RATCH 53.75 (0%)75.51
SCG 4.78 (0%)51.27
BIGC 223.00 (0%)59.28
SPC 43.50 (0%)37.93
SPI 40.75 (0%)51.25
RAM 2,980.00 (0%)61.02
SKR 47.75 (0%)39.64
AQUA 0.69 (0%)36.93
FE 180.00 (0%)53.31
GRAMMY 10.70 (0%)41.66
TLHPF 10.50 (0%)58.32
NMG 0.60 (0%)14.39
SPORT 1.15 (0%)57.48
TBSP 16.00 (0%)40.85
TH 0.71 (0%)54.6
TKS 13.50 (0%)59.31
WAVE 3.64 (0%)47.91
GENCO 1.12 (0%)30.12
CSR 61.00 (0%)94.84
GRAND 0.91 (0%)49.87
LRH 26.75 (0%)53.96
OHTL 970.00 (0%)28.93
ROH 33.75 (0%)70.2
SHANG 68.50 (0%)47.38
AAV 6.25 (0%)51.58
BTS 8.50 (0%)50.9
BTSGIF 11.30 (0%)57.16
JUTHA 2.60 (0%)40.91
KWC 204.00 (0%)29.14
EIC (NP)0.20 (0%)33.59
METCO 228.00 (0%)47.68
CSL 6.15 (0%)64.84
FORTH 7.55 (0%)61.14
INET 4.12 (0%)44.24
INTUCH 59.25 (0%)59.57
JTS 1.90 (0%)25.88
MFEC 5.15 (0%)40.95
CRYSTAL 11.10 (0%)32.12
PACE 2.64 (0%)30.26
ABPIF 8.90 (0%)59.89
THREL 8.05 (0%)34.87
AU 8.35 (0%)34.09
TNR 20.20 (0%)47.69
SMPC 14.00 (0%)47.46
WIIK 5.05 (0%)47.9
UNIPF 9.80 (0%)56.59
MEGA 27.25 (0%)45.35
NYT 5.90 (0%)15.9
CPTGF 12.30 (0%)58.8
TGROWTH 9.90 (0%)50.59
EARTH (SP, NP)1.46 (0%)24.28
SIRIP 11.20 (0%)59.5
SCI 8.05 (0%)32.75
ICHI 7.90 (0%)23.97
KTIS 6.80 (0%)36.33
AQ (SP, NP)0.22 (0%)0
SRIPANWA 10.80 (0%)51.08
THIF (SP, XA)12.00 (0%)58.65
PPF 11.70 (0%)55.42
ARIP 0.69 (0%)40.34
ARROW 15.80 (0%)46.17
BKD 3.64 (0%)63.55
AGE 1.40 (0%)43.37
APCO 1.39 (0%)50.02
AMATAR 10.20 (0%)41.71
BROOK 0.81 (0%)54.62
BSM 0.41 (0%)54.63
D 8.40 (0%)45.44
CRANE 2.56 (0%)83.71
DIMET 2.70 (0%)35.25
EFORL 0.10 (0%)16.44
FPI 4.74 (0%)42.32
HYDRO 1.26 (0%)40.25
JUBILE 18.30 (0%)56.44
CHEWA 1.29 (0%)35.38
NPK 28.00 (0%)36.22
PJW 2.78 (0%)42.86
PPM 3.00 (0%)27.04
PPS 1.53 (0%)52.35
SIMAT 3.60 (0%)47.27
SPVI 0.76 (0%)50.03
DIF 14.40 (0%)55.68
UPA 0.50 (0%)47.07
T 0.12 (0%)50.61
SWC 13.20 (0%)51.62
TAPAC 22.20 (0%)52.31
TMW 42.75 (0%)52.52
TNH 35.00 (0%)48.13
TPAC 7.75 (0%)48.89
TRT 3.62 (0%)33.84
PSH 23.10 (0%)61.49
UWC 0.14 (0%)50.56
RICHY 1.44 (0%)41.54
SSTSS 9.60 (0%)44.31
NCL 2.02 (0%)43.65
COMAN 7.15 (0%)27.11
TSE 5.05 (0%)46.48
SPA 13.30 (0%)47.05
S 4.28 (0%)26.89
TNP 2.86 (0%)46.36
IMPACT 14.00 (0%)50.06
WHART 9.05 (0%)48.75
POLAR (SP, NP)0.15 (0%)39.77
NEWS 0.02 (0%)30.56
SCN 5.10 (0%)37.56
MM 5.05 (0%)43.84
SGF 0.33 (0%)53.49
TPRIME 12.00 (0%)53.02
J 2.10 (0%)41.59
TRITN 0.22 (0%)36
CHOTI 194.00 (-0.26%)44.73
SVH 345.00 (-0.29%)41.11
ALUCON 304.00 (-0.33%)58.3
S & J 24.70 (-0.4%)50.37
AMARIN 4.96 (-0.4%)20.24
CPALL 60.75 (-0.41%)40.49
SBPF 4.90 (-0.41%)20.36
PR 59.25 (-0.42%)30.08
SNP 23.60 (-0.42%)42.51
PDG 4.66 (-0.43%)68.57
TSR 4.40 (-0.45%)38.14
BIZ 4.44 (-0.45%)45.98
STANLY 217.00 (-0.46%)47.63
IT 4.36 (-0.46%)60.43
SRICHA 21.30 (-0.47%)55.61
ITD 4.12 (-0.48%)25.58
NDR 4.16 (-0.48%)52.51
SSSC 4.06 (-0.49%)34.87
TPCORP 20.00 (-0.5%)48.62
CMR 4.02 (-0.5%)35.22
NTV 49.75 (-0.5%)44.87
NETBAY 19.80 (-0.5%)57.18
TCJ 9.50 (-0.52%)45.49
BEC 19.20 (-0.52%)38.55
TWPC 9.50 (-0.52%)43.34
BJCHI 3.86 (-0.52%)28.54
ABICO 9.45 (-0.53%)33.37
TCAP 47.00 (-0.53%)52.15
MK 3.72 (-0.53%)41.26
ASP 3.66 (-0.54%)52.32
BFIT 18.40 (-0.54%)53.17
BLAND 1.83 (-0.54%)44.57
BJC 45.50 (-0.55%)42.78
BWG 1.81 (-0.55%)38.41
BTW 3.64 (-0.55%)48.23
PERM 3.56 (-0.56%)30.95
TCMC 3.52 (-0.56%)26.25
BLA 43.25 (-0.57%)34.08
THRE 1.74 (-0.57%)29.43
TTA 8.70 (-0.57%)33.13
L&E 3.46 (-0.57%)32.13
TIP 42.50 (-0.58%)32.99
SCP 8.50 (-0.58%)46.22
BH 172.50 (-0.58%)49.09
ATP30 1.70 (-0.58%)42.3
SMK 42.25 (-0.59%)37.38
CKP 3.30 (-0.6%)50.93
BANPU 16.40 (-0.61%)45.53
PRINC 3.24 (-0.61%)41.98
SAMCO 3.22 (-0.62%)42.3
VIH 7.95 (-0.62%)47.2
MALEE 39.25 (-0.63%)29.25
GREEN 1.57 (-0.63%)42.07
TPA 7.80 (-0.64%)48.35
CSS 3.06 (-0.65%)40.65
SCB 151.00 (-0.66%)37.87
MCS 15.10 (-0.66%)45.9
WHA 3.02 (-0.66%)36.87
MACO 1.50 (-0.66%)45.53
SEAOIL 3.00 (-0.66%)43.25
MCOT 14.80 (-0.67%)64.47
BEM 7.40 (-0.67%)48.71
BAY 36.25 (-0.68%)44.12
SNC 14.50 (-0.68%)42.5
IVL 36.50 (-0.68%)34.28
PATO 14.60 (-0.68%)56.23
UMI 2.92 (-0.68%)31.14
PRIN 1.47 (-0.68%)60.76
LUXF 7.25 (-0.68%)50.85
ILINK 14.60 (-0.68%)34.76
SANKO 1.46 (-0.68%)29.08
TPIPP 7.35 (-0.68%)64.56
TNITY 7.15 (-0.69%)48.89
EPCO 7.15 (-0.69%)53.17
TAE 2.88 (-0.69%)47.05
CGH 1.43 (-0.69%)43.77
PLAT 7.10 (-0.7%)53.57
MAKRO 35.25 (-0.7%)38.47
CFRESH 6.95 (-0.71%)45.88
APCS (NP)6.95 (-0.71%)35.22
PCA 2.78 (-0.71%)46.68
LHSC 14.00 (-0.71%)63.73
GLOBAL 13.70 (-0.72%)32.76
AJ 13.60 (-0.73%)48.54
TPBI 13.60 (-0.73%)36.86
PT 6.75 (-0.74%)51.07
UT 13.20 (-0.75%)56.23
CWT 2.66 (-0.75%)35.8
CPNCG 13.00 (-0.76%)49.2
SINGER 13.00 (-0.76%)64.47
QTC 12.90 (-0.77%)29.79
STA 12.70 (-0.78%)24.63
ASIMAR 2.54 (-0.78%)40.98
SCC 500.00 (-0.79%)40.83
RP 6.30 (-0.79%)32.42
FN 4.96 (-0.8%)30.56
GC 6.10 (-0.81%)42.72
NWR 1.23 (-0.81%)45.39
2S 4.92 (-0.81%)27.68
TRC 1.21 (-0.82%)40.63
PRG 11.90 (-0.83%)27.36
SPALI 23.80 (-0.83%)32.16
ASN 5.95 (-0.83%)46.96
RPH 4.76 (-0.83%)28.43
CCN (XR)12.00 (-0.83%)57.82
AYUD 29.50 (-0.84%)29.42
UPOIC 5.85 (-0.85%)42.23
CSC 58.25 (-0.85%)41.67
TGCI 2.32 (-0.85%)30.23
KKC 2.30 (-0.86%)37.18
TPIPL 2.26 (-0.88%)43.96
CK 28.00 (-0.88%)45.24
COM7 11.30 (-0.88%)46.07
ROBINS 56.50 (-0.88%)45.01
AIT 28.00 (-0.88%)50.91
AKP 2.26 (-0.88%)36.59
PLANB 5.60 (-0.88%)44.37
GLANDRT 11.00 (-0.9%)50.09
TASCO 21.90 (-0.9%)39.61
PPP 5.45 (-0.91%)43.86
CIMBT 1.08 (-0.92%)48.14
TTW 10.80 (-0.92%)58.32
TSC 10.60 (-0.93%)42.47
ERW 5.35 (-0.93%)52.99
MSC 5.35 (-0.93%)38.64
UAC 5.30 (-0.93%)35.64
CTW 10.40 (-0.95%)43.78
PDI 20.80 (-0.95%)46.3
CGD 1.04 (-0.95%)50.39
PRANDA 4.12 (-0.96%)38.67
UREKA 1.03 (-0.96%)45.79
TFI 1.02 (-0.97%)43.62
MDX 5.10 (-0.97%)37.32
EKH 5.10 (-0.97%)38.62
GCAP 4.06 (-0.98%)50.17
TLUXE 10.00 (-0.99%)37.8
XO 5.00 (-0.99%)33.21
KGI 3.98 (-1%)45.69
SIM 0.99 (-1%)41.09
AMC 3.94 (-1.01%)36.97
TSTH 0.98 (-1.01%)49.28
ETE 3.92 (-1.01%)46.88
BDMS 19.10 (-1.04%)45.97
CPNRF 18.60 (-1.06%)55.58
ADVANC 185.00 (-1.07%)58.08
CBG 69.25 (-1.07%)51.37
BBL 180.50 (-1.1%)37.61
DELTA 87.25 (-1.13%)44.71
S11 8.60 (-1.15%)52.41
CHO 1.69 (-1.17%)36.74
LEE 3.22 (-1.23%)45.47
TC 3.22 (-1.23%)44.71
KWG 3.20 (-1.23%)36.54
QLT 8.00 (-1.23%)27.12
TMILL 4.80 (-1.23%)49.39
STPI 7.95 (-1.24%)31.66
CCET 3.10 (-1.27%)47.55
KSL 4.64 (-1.28%)44.51
GBX 0.77 (-1.28%)44.84
MBK 15.20 (-1.3%)45.67
SELIC 3.04 (-1.3%)39.55
KOOL 3.02 (-1.31%)28.11
TVT 1.47 (-1.34%)44.95
SEAFCO 14.60 (-1.35%)47.88
ASIA 73.00 (-1.35%)46.17
AF 0.73 (-1.35%)41.51
NINE 1.46 (-1.35%)34.55
PSTC 0.73 (-1.35%)45.07
OTO 7.25 (-1.36%)44.4
ZMICO 1.44 (-1.37%)41.79
NBC 1.44 (-1.37%)10.78
SOLAR 2.86 (-1.38%)43.51
BR 7.10 (-1.39%)49.77
SGP 14.10 (-1.4%)53.76
OISHI 140.00 (-1.41%)56.18
UBIS 6.90 (-1.43%)41.34
CHOW 4.12 (-1.44%)43.75
KASET 2.70 (-1.46%)36.75
PAF 1.99 (-1.49%)34.13
SMM 1.32 (-1.49%)42.33
TEAM 1.32 (-1.49%)38.92
ECF 3.96 (-1.49%)48.19
CNT 3.84 (-1.54%)32.31
PMTA 19.00 (-1.55%)40.72
BA 19.10 (-1.55%)59.18
BIG 3.82 (-1.55%)18.09
PTG 18.80 (-1.57%)38.31
PTL 12.40 (-1.59%)30.51
AIRA 2.44 (-1.61%)46.88
MAJOR 30.25 (-1.63%)28.33
SPACK 2.40 (-1.64%)40.41
DTCPF 6.00 (-1.64%)40.71
LIT 11.90 (-1.65%)54.83
PIMO 2.38 (-1.65%)53.37
AEC 0.59 (-1.67%)43.12
RML 1.17 (-1.68%)33.82
NCH 1.16 (-1.69%)38.45
BRR 11.60 (-1.69%)41.03
BGT 1.74 (-1.69%)38.25
HTC 17.30 (-1.7%)46.02
THANI 5.75 (-1.71%)49.18
RWI 2.24 (-1.75%)38.92
TPOLY 4.40 (-1.79%)52.61
CMO 1.65 (-1.79%)29.12
ROJNA 5.45 (-1.8%)41.13
NVD 5.35 (-1.83%)55.34
MANRIN 40.00 (-1.84%)66.61
ACC 0.53 (-1.85%)49.39
SVOA 1.59 (-1.85%)54.07
HPT 1.05 (-1.87%)28.57
VNT 20.90 (-1.88%)54.65
AMATA 15.70 (-1.88%)25.85
POST 3.14 (-1.88%)13.92
VGI 5.15 (-1.9%)36.51
VARO 7.60 (-1.94%)45.05
TFD 2.02 (-1.94%)40.07
TRUBB 1.98 (-1.98%)37
TKT 1.98 (-1.98%)36.59
UMS 1.96 (-2%)37.69
WINNER 3.88 (-2.02%)48.18
TICON 14.40 (-2.04%)43.78
TMC 1.92 (-2.04%)76.19
FSS 2.84 (-2.07%)51.56
AUCT 7.05 (-2.08%)37.49
PCSGH 7.00 (-2.1%)45.42
RS 13.80 (-2.13%)60.87
GEL 0.46 (-2.13%)37.63
FOCUS 1.35 (-2.17%)36.4
KTC 111.50 (-2.19%)43.39
SYNEX 12.90 (-2.27%)53.31
ALT 6.40 (-2.29%)28.86
FC 0.41 (-2.38%)29.43
APX 0.41 (-2.38%)25.14
CENTEL 40.00 (-2.44%)56.52
GIFT 5.95 (-2.46%)38.08
SPPT 5.90 (-2.48%)42.59
VPO 1.18 (-2.48%)28.1
LDC 1.57 (-2.48%)58.41
TIPCO 15.60 (-2.5%)39.65
Q-CON 5.85 (-2.5%)47.5
SVI 5.75 (-2.54%)40.45
TRUE 5.75 (-2.54%)24.95
TAKUNI 1.12 (-2.61%)48.77
ACAP 18.20 (-2.67%)39.12
HANA 45.00 (-2.7%)31.62
SIS 7.20 (-2.7%)50.22
MIDA 0.71 (-2.74%)41.77
SAMART 14.10 (-2.76%)43.29
GSTEL 0.35 (-2.78%)36.75
RPC 0.70 (-2.78%)39.88
MBAX 5.25 (-2.78%)42.4
CSP 2.78 (-2.8%)47.42
MATCH 2.08 (-2.8%)49.72
DCORP 4.84 (-2.81%)44.04
TWP 4.82 (-2.82%)31.41
AMA 20.60 (-2.83%)31.06
MATI 10.30 (-2.83%)66.39
HARN 3.42 (-2.84%)53.14
IFS 3.34 (-2.91%)48.13
SYNTEC 5.00 (-2.91%)47.78
SSC 49.25 (-2.96%)32.09
SE 3.28 (-2.96%)37.29
PRECHA 1.94 (-3%)32.26
THAI 19.00 (-3.06%)40.7
FER 0.31 (-3.13%)25.03
CPR 6.20 (-3.13%)34.61
DTC 11.90 (-3.25%)61.95
CPL 44.25 (-3.28%)42.84
MONTRI 5.90 (-3.28%)40.17
WIN 0.59 (-3.28%)36.65
GL 20.60 (-3.29%)47.53
TU-PF 2.28 (-3.39%)28.91
VTE 1.88 (-3.59%)21.35
TWZ 0.26 (-3.7%)41.16
HOTPOT 2.08 (-3.7%)47.2
OGC 51.00 (-3.77%)42.21
KKP 70.25 (-3.77%)42.58
CIG 0.51 (-3.77%)26.79
LST 5.90 (-4.07%)43.14
MOONG 7.00 (-4.11%)49.68
MIT 6.80 (-4.23%)37.15
GJS 0.44 (-4.35%)42.59
EPG 10.80 (-4.42%)10.08
TSI 0.43 (-4.44%)42.69
THANA 3.00 (-4.46%)46.87
ITEL 5.30 (-4.5%)47.22
CM 6.35 (-4.51%)40.94
PE 0.61 (-4.69%)42.6
IHL 10.10 (-4.72%)56.87
PM 11.60 (-4.92%)43.76
HTECH 9.20 (-5.15%)49.03
ALLA 2.58 (-5.15%)52.97
BOL 2.20 (-5.17%)48.96
UTP 6.40 (-5.19%)25.99
MGT 3.46 (-5.46%)63.52
PHOL 2.44 (-6.15%)50.58
EASON 3.72 (-6.53%)49.87
AS 2.26 (-7.38%)40.15
ECL 3.70 (-8.87%)48.08
ASIAN 12.00 (-10.45%)43.07
ASIAN 12.00 (-10.45%)43.07
MPIC 1.55 (-11.43%)40.61
ASAP 7.30 (-20.65%)43.15
THIP 38.50 (-90.08%)2.85