ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

697
อันดับ ราคาเปลี่ยนแปลง
ชื่อราคาRSI
BAT-3K 168.00 (+13.13%)77.21
PPM 4.68 (+11.43%)78.33
PPS 1.64 (+10.07%)71.44
SPPT 6.95 (+8.59%)62.73
TNPF 4.08 (+8.51%)69.5
TCCC 45.75 (+8.28%)91.9
ABC 0.27 (+8%)34.15
TAPAC 40.25 (+7.33%)66.5
STAR 4.48 (+7.18%)58.65
RCI 3.60 (+5.88%)85.63
UWC 0.18 (+5.88%)50.23
BGT 2.20 (+5.77%)59.2
TBSP 167.00 (+5.7%)81.23
GREEN 1.12 (+5.66%)63.83
MILL 1.73 (+5.49%)71.23
SIS 7.00 (+5.26%)50.62
ECF 3.70 (+5.11%)62.09
WORK 55.00 (+4.76%)67.32
2S 8.95 (+4.68%)62.82
SAPPE 28.50 (+4.59%)50.83
MFEC 6.05 (+4.31%)65.81
ARIP 0.77 (+4.05%)61.66
NKI 55.00 (+3.77%)72.23
TLUXE 14.20 (+3.65%)67.43
COLOR 1.74 (+3.57%)75.83
FN 7.40 (+3.5%)35.52
DTCI 30.00 (+3.45%)55.97
AEC 0.62 (+3.33%)51.36
MEGA 25.50 (+3.24%)46.04
KWC 195.00 (+3.17%)82.28
TCMC 3.94 (+3.14%)43.27
OCEAN 1.38 (+2.99%)56.2
CI 2.08 (+2.97%)51.37
ESSO 10.70 (+2.88%)35.16
ESTAR 0.73 (+2.82%)54.4
BRR 14.80 (+2.78%)43.98
TSF 0.37 (+2.78%)53.16
BAFS 37.50 (+2.74%)64.16
SAMTEL 11.30 (+2.73%)44.15
MALEE 96.50 (+2.66%)45.24
SRICHA 19.60 (+2.62%)36
WICE 3.94 (+2.6%)58.1
TOPP 178.50 (+2.59%)79.29
POST 4.10 (+2.5%)52.54
SORKON 61.75 (+2.49%)58.35
L&E 3.46 (+2.37%)74.07
PATO 13.20 (+2.33%)71.94
NUSA 0.44 (+2.33%)44.25
SPRC 13.30 (+2.31%)61.39
AJ 13.40 (+2.29%)54.08
TNPC 1.81 (+2.26%)51.94
SAMART 13.60 (+2.26%)36.76
JWD 9.10 (+2.25%)51.62
KCAR 13.90 (+2.21%)66.27
IVL 36.00 (+2.13%)51.77
ASN 7.30 (+2.1%)51.83
JMT 24.90 (+2.05%)80.03
TIC 25.00 (+2.04%)70.35
PREB 15.00 (+2.04%)50.86
WIIK 5.10 (+2%)43.38
EGCO 208.00 (+1.96%)69.43
OISHI 132.00 (+1.93%)49.07
EE 1.12 (+1.82%)43.79
BTNC 16.90 (+1.81%)37.72
RP 8.45 (+1.81%)57.7
SPCG 22.60 (+1.8%)68.01
PMTA 22.80 (+1.79%)58.97
SSF 11.50 (+1.77%)52.8
NC 17.40 (+1.75%)65.6
HTC 17.80 (+1.71%)57.29
MTLS 30.00 (+1.69%)61.23
FANCY 2.42 (+1.68%)40.59
TMB 2.42 (+1.68%)54.48
COL 30.25 (+1.68%)43.03
SYMC 12.10 (+1.68%)74.18
QLT 9.10 (+1.68%)38.16
AKP 2.44 (+1.67%)48.13
UBIS 6.10 (+1.67%)50.12
CCN 3.68 (+1.66%)65.91
HFT 4.92 (+1.65%)50.93
TPIPL 2.48 (+1.64%)56.13
ABICO 12.50 (+1.63%)38.17
SC 3.74 (+1.63%)53.92
PACE 3.74 (+1.63%)55.34
UAC 6.25 (+1.63%)50.02
PPP 6.30 (+1.61%)62.57
XO 6.35 (+1.6%)44.71
CIG 0.66 (+1.54%)44.84
SIRI 2.00 (+1.52%)65.83
KCE 101.00 (+1.51%)38.28
AEONTS 101.50 (+1.5%)50.9
MINT 34.00 (+1.49%)41.93
TVI 4.18 (+1.46%)63.85
CPR 7.00 (+1.45%)38.81
LHSC 14.20 (+1.43%)59.27
S & J 21.50 (+1.42%)75.36
PTL 14.60 (+1.39%)38.81
PSH 22.40 (+1.36%)38.63
GFPT 15.00 (+1.35%)55.25
APCS 7.50 (+1.35%)44.92
TNH 37.50 (+1.35%)49.19
SCB 153.00 (+1.32%)50.61
CFRESH 7.85 (+1.29%)50.56
PRIN 1.58 (+1.28%)62.83
CKP 3.20 (+1.27%)42.02
LEE 3.24 (+1.25%)57.49
SSSC 40.75 (+1.24%)58.22
CITY 3.30 (+1.23%)55.65
PLE 0.83 (+1.22%)46.25
PCSGH 5.00 (+1.21%)49.37
VNT 17.90 (+1.13%)51.75
RPC 0.90 (+1.12%)45.72
MC 18.00 (+1.12%)72.87
ASP 3.76 (+1.08%)56.69
THANA 1.88 (+1.08%)46.45
RS 9.65 (+1.05%)55.63
SSTSS 9.60 (+1.05%)45.1
HMPRO 9.75 (+1.04%)46.03
THCOM 19.40 (+1.04%)41.95
KTB 19.80 (+1.02%)65.83
WHAPF 10.20 (+0.99%)49.82
SIM 1.02 (+0.99%)32.12
NTV 51.50 (+0.98%)62.45
TKN 26.00 (+0.97%)47.25
MBAX 5.20 (+0.97%)46.65
TNDT 10.40 (+0.97%)49.43
UP 26.25 (+0.96%)56.41
BWG 2.12 (+0.95%)50.59
CM 5.35 (+0.94%)48.93
AMC 5.45 (+0.93%)76.21
EASON 4.40 (+0.92%)56.01
TTW 11.00 (+0.92%)60.92
SALEE 2.20 (+0.92%)52.52
ATP30 2.20 (+0.92%)56.36
SMIT 4.42 (+0.91%)60.68
SEAFCO 11.10 (+0.91%)33.35
JTS 2.22 (+0.91%)46.03
TGROWTH 11.10 (+0.91%)42.6
ORI 11.20 (+0.9%)56.17
ITEL 11.20 (+0.9%)49.75
PDG 4.46 (+0.9%)56.87
ADVANC 170.50 (+0.89%)67.13
Q-CON 5.75 (+0.88%)43.29
QHPF 11.50 (+0.88%)49.92
JASIF (XD)11.50 (+0.88%)37.29
MODERN 5.95 (+0.85%)49.4
TSR 4.74 (+0.85%)35.78
HOTPOT 2.40 (+0.84%)28.07
SPACK 2.42 (+0.83%)42.69
MOONG 4.92 (+0.82%)52.13
GIFT 6.15 (+0.82%)72.21
DSGT 4.96 (+0.81%)48.5
BROCK 2.48 (+0.81%)49.67
KWG 2.48 (+0.81%)26.92
CNS 2.58 (+0.78%)59.2
NNCL 1.29 (+0.78%)60.23
PYLON 13.00 (+0.78%)50.13
QH 2.62 (+0.77%)50.1
MAJOR 32.75 (+0.77%)56.35
KSL 6.65 (+0.76%)50.23
OTO 6.65 (+0.76%)51.73
TPRIME 13.30 (+0.76%)56.31
BR 6.75 (+0.75%)47.44
SPA 13.40 (+0.75%)52.06
CIMBT 1.37 (+0.74%)55.25
MAKRO 34.00 (+0.74%)48.55
HYDRO 1.38 (+0.73%)41.64
BFIT 13.90 (+0.72%)75.37
DIF 14.20 (+0.71%)47.18
LUXF 7.15 (+0.7%)67.41
VIBHA 2.92 (+0.69%)45.17
TNITY 7.40 (+0.68%)66.65
SST 14.70 (+0.68%)59.4
UTP 7.60 (+0.66%)59.4
NYT 15.20 (+0.66%)58.4
TICON 15.70 (+0.64%)39.6
NINE 1.58 (+0.64%)43.66
TVO 40.00 (+0.63%)45.71
TIF1 8.15 (+0.62%)58.24
SIMAT 3.24 (+0.62%)56.57
CWT 3.30 (+0.61%)28.03
PAP 8.20 (+0.61%)90.75
TNP 3.32 (+0.61%)40.54
BKD 3.36 (+0.6%)55.37
TLGF 17.30 (+0.58%)47
SVH 350.00 (+0.57%)55.09
QTC 17.50 (+0.57%)46.94
BSBM 1.80 (+0.56%)69.74
PICO 3.60 (+0.56%)45.89
ALT 9.05 (+0.56%)44.25
ROCK 18.20 (+0.55%)45.41
TPOLY 3.68 (+0.55%)45.45
SEAOIL 3.74 (+0.54%)25.8
TPCORP 18.80 (+0.53%)67.47
SPG (XD)19.10 (+0.53%)47.92
CEN 1.91 (+0.53%)35.87
BM 3.82 (+0.53%)50.54
TPCH 19.10 (+0.53%)59.24
TTCL 19.40 (+0.52%)36.64
CPNRF 19.50 (+0.52%)44.89
KPNPF 9.75 (+0.52%)51.33
MNRF 3.88 (+0.52%)52.4
BANPU 19.50 (+0.52%)53.12
TREIT 9.65 (+0.52%)52.59
WHABT 9.90 (+0.51%)54.94
TU 19.80 (+0.51%)38.4
DTC 9.95 (+0.51%)52.91
MK 4.02 (+0.5%)47.29
TM 4.04 (+0.5%)39.74
BA 20.50 (+0.49%)31.55
RATCH 52.00 (+0.48%)62.17
PDI 20.80 (+0.48%)39.16
SE-ED 4.26 (+0.47%)43.16
CNT 4.48 (+0.45%)66.27
ERW 4.44 (+0.45%)47.71
S 4.48 (+0.45%)37.07
THIP 468.00 (+0.43%)79.08
KYE 490.00 (+0.41%)75.36
ROJNA 4.90 (+0.41%)56.64
SPALI 24.70 (+0.41%)49.19
DAII 4.98 (+0.4%)48.97
TOP 77.75 (+0.32%)69.18
BKI 352.00 (+0.28%)54.42
PTT 399.00 (+0.25%)52.11
ASIAN 5.25 (0%)50.47
PRG 12.10 (0%)48.07
STA 20.30 (0%)33.93
TRUBB 2.00 (0%)40.51
F&D 20.80 (0%)41.57
PM 10.50 (0%)65.9
SFP 195.00 (0%)47.14
ASEFA 8.20 (0%)55.08
CPH 7.90 (0%)46.44
CPL 34.00 (0%)58.67
ICC 37.00 (0%)49.62
LTX 62.00 (0%)63.74
PAF 2.22 (0%)33.04
PG 8.10 (0%)43.02
SUC 41.50 (0%)57.21
TNL 23.50 (0%)42.61
TR 47.00 (0%)58.89
TTI 26.50 (0%)50.93
TTL (SP, NP)106.00 (0%)0
TTTM 114.00 (0%)63.34
UPF 75.00 (0%)74.05
UT 13.00 (0%)44.33
WACOAL 49.25 (0%)65.78
IFEC (SP)3.10 (0%)22.93
OGC 43.00 (0%)55.46
SITHAI 2.00 (0%)52.57
JCT 89.25 (0%)59.45
OCC 16.00 (0%)41.07
TOG 9.50 (0%)67.01
BAY 38.75 (0%)43.66
BBL 176.50 (0%)54.03
TCAP 47.75 (0%)50.81
ASK 23.20 (0%)46.03
KGI 4.24 (0%)62.23
MFC 22.20 (0%)56.05
ML 1.98 (0%)48.38
PE 0.85 (0%)46.72
PL 4.24 (0%)63.1
THANI 5.40 (0%)51.1
ZMICO 1.43 (0%)49.84
AYUD 33.25 (0%)43.51
BLA 51.50 (0%)54.43
INSURE 40.75 (0%)52.57
GVREIT (XD)14.60 (0%)54.35
AH 15.70 (0%)57.22
GYT 442.00 (0%)58.57
STANLY 208.00 (0%)82.33
SLP 2.22 (0%)49.19
TRU 4.20 (0%)52.29
TSC 10.60 (0%)42.24
CTW 11.50 (0%)48.82
FMT 38.00 (0%)49.46
TCB 32.75 (0%)70.14
TPA 8.40 (0%)56.11
WG 149.50 (0%)49.39
ALUCON 300.00 (0%)74.36
NEP 0.35 (0%)36.8
NPP 1.08 (0%)35.06
TCOAT 38.00 (0%)62.35
TFI 1.04 (0%)37.31
TMD 23.10 (0%)69.7
TPP 23.20 (0%)40.84
TPBI 14.60 (0%)44.17
AMATAV 7.00 (0%)42.94
GJS 0.34 (0%)47.55
GSTEL 0.34 (0%)51.38
MAX 0.06 (0%)35.03
RICH 0.19 (0%)40.08
TGPRO 0.20 (0%)31.75
CCP 0.72 (0%)59.87
SCC 520.00 (0%)59.07
SUPER 1.35 (0%)29.08
EMC 0.12 (0%)42.04
TGCI 2.62 (0%)50.16
A 6.50 (0%)64.92
AMATA 16.00 (0%)66.63
KC (SP, NP)1.00 (0%)26.36
MBK 14.90 (0%)59.08
MJD 3.68 (0%)67.23
AMA 23.50 (0%)45.66
COM7 11.90 (0%)44.81
NWR 1.34 (0%)46.31
PF 0.93 (0%)59.07
PRECHA 2.00 (0%)37.4
MIT 8.70 (0%)41.07
WHA 3.12 (0%)47.29
BKKCP 10.20 (0%)51.83
M-II 9.10 (0%)41.64
M-PAT (XD)9.95 (0%)45.3
M-STOR (XD)10.50 (0%)57.78
MIPF 20.80 (0%)32.88
MNIT2 (XD)6.05 (0%)64.53
MONTRI 6.15 (0%)51.09
POPF 15.50 (0%)31.75
QHHR 10.20 (0%)44.85
QHOP 5.40 (0%)66.34
SPF (XD)24.10 (0%)36.53
SSTPF 8.60 (0%)39.77
TCIF (XD)14.50 (0%)71.12
TFUND 10.40 (0%)64.54
TRIF (XD)15.60 (0%)24.57
TTLPF (XD)26.75 (0%)52.17
TU-PF 2.02 (0%)49.74
URBNPF (XD)4.90 (0%)40.05
BCP 34.50 (0%)50.86
DEMCO 6.45 (0%)30.98
GLOW 78.25 (0%)54
LANNA 13.50 (0%)44.63
SGP 13.00 (0%)56.32
TCC 1.02 (0%)50.6
GLOBAL 18.10 (0%)54.68
KAMART 11.60 (0%)39.52
LOXLEY 3.28 (0%)38.49
MIDA 0.80 (0%)37.98
SPC 46.00 (0%)58.05
CHG 2.66 (0%)36.78
KDH 105.00 (0%)53.35
M-CHAI 328.00 (0%)49.53
NEW 51.00 (0%)69.33
RAM 3,008.00 (0%)14.28
SKR 51.00 (0%)51.66
AMARIN 7.00 (0%)34.96
FE 146.00 (0%)62.21
TLHPF 10.20 (0%)40.94
NMG 1.04 (0%)34.7
SMM 1.61 (0%)41.13
TH 0.77 (0%)37.49
CSR 60.00 (0%)47.44
GRAND 0.91 (0%)66.4
LRH 27.25 (0%)59.71
BEM 7.10 (0%)45.15
OHTL 1,100.00 (0%)50.95
ROH 31.75 (0%)64.65
SHANG 68.50 (0%)54.79
AOT 38.75 (0%)40.5
BTS 8.30 (0%)42.33
TSTE 7.75 (0%)47.24
TTA 9.85 (0%)51.48
WIN 0.60 (0%)39.14
CCET 2.98 (0%)51.22
DRACO 4.98 (0%)51.5
EIC (NP)0.66 (0%)31.07
METCO 237.00 (0%)42.92
GEL 0.52 (0%)46.71
AIT 27.75 (0%)63.01
INET 4.66 (0%)35.65
INTUCH 54.75 (0%)59.34
MSC 5.35 (0%)52.72
SVOA 1.59 (0%)59.46
TRUE 6.25 (0%)37.25
TWZ 0.28 (0%)41.36
NOK 8.30 (0%)76.53
CRYSTAL 11.20 (0%)40.48
MACO 1.30 (0%)58.13
ABPIF 8.35 (0%)50.33
UNIPF 9.75 (0%)35.8
CPTGF (XA)14.90 (0%)35.99
EARTH 4.52 (0%)42.03
SIRIP 10.40 (0%)59.29
SBPF 5.90 (0%)48.59
KTIS 6.95 (0%)41.34
SAWAD 43.75 (0%)55.64
AQ (SP, NP)0.22 (0%)0
SRIPANWA 10.70 (0%)44.25
THE 10.10 (0%)59.22
THIF (XD)12.00 (0%)50.31
PPF 11.60 (0%)43.13
AIRA 2.46 (0%)40.58
HPT 1.25 (0%)44.6
AMATAR 11.10 (0%)41
BOL 1.92 (0%)62.99
BROOK 0.85 (0%)40.39
BSM 0.39 (0%)40.14
CGD 1.02 (0%)35.47
LPH 9.65 (0%)48.22
EFORL 0.25 (0%)37.49
FPI 5.05 (0%)71.25
FVC 2.96 (0%)33.62
LHHOTEL 13.90 (0%)68.86
KIAT 0.68 (0%)50.23
CHEWA 1.44 (0%)27.44
PHOL 3.56 (0%)55.08
SANKO 1.56 (0%)27.52
SELIC 3.18 (0%)43.4
SPVI 0.81 (0%)48.6
UPA 0.61 (0%)44.72
T 0.14 (0%)41.05
TMC 1.74 (0%)29.41
TMILL 3.02 (0%)41.32
WINNER 3.80 (0%)59.49
YUASA 27.25 (0%)43.58
NCL 2.12 (0%)56.34
SMART 1.14 (0%)32.92
WHART 9.80 (0%)39.63
KCM 1.10 (0%)35.1
ASIAN 5.25 (0%)50.47
PTTEP 92.25 (-0.27%)43.34
BH 181.00 (-0.28%)46.53
KTC 132.00 (-0.38%)32.83
PB 63.75 (-0.39%)44.5
SAUCE 24.60 (-0.4%)52.26
CSC 61.50 (-0.4%)59.35
RJH 24.90 (-0.4%)40.32
IRC 24.10 (-0.41%)58.16
SCG 4.82 (-0.41%)43.84
CPALL 59.75 (-0.42%)45.58
SABINA 23.10 (-0.43%)45
GL 58.25 (-0.43%)40
MBKET 23.20 (-0.43%)61.84
FUTUREPF (XD)23.20 (-0.43%)44.65
CMR 4.58 (-0.43%)35.96
PRANDA 4.44 (-0.45%)63.45
BIGC 203.00 (-0.49%)37.45
SOLAR 3.98 (-0.5%)37.78
MONO 3.92 (-0.51%)61.64
KBANK 189.50 (-0.52%)46.73
TIP 47.75 (-0.52%)33.49
LH 9.55 (-0.52%)42.35
IT 3.84 (-0.52%)53.02
DCORP 9.50 (-0.52%)36.1
FSMART 19.00 (-0.52%)45.42
SCP 9.15 (-0.54%)43.22
BLAND 1.83 (-0.54%)44.56
UNIQ 18.50 (-0.54%)36.15
LHPF 9.15 (-0.54%)46.65
THREL 9.25 (-0.54%)23.46
AMANAH 1.80 (-0.55%)74.01
ILINK 18.20 (-0.55%)33.62
TVT 1.82 (-0.55%)39.24
AFC 8.85 (-0.56%)58.02
S11 8.80 (-0.56%)52.57
TCJ 8.95 (-0.56%)45.27
JAS 8.80 (-0.56%)47.5
TMW 44.75 (-0.56%)58.49
SAMCO 3.46 (-0.57%)36.32
NETBAY 17.30 (-0.57%)43.48
IFS 3.42 (-0.58%)50.7
SSPF 8.50 (-0.58%)48.3
ARROW 17.10 (-0.58%)47.32
CMO 1.72 (-0.58%)39.02
BEC 16.80 (-0.59%)30.89
AGE 1.65 (-0.6%)49.37
SMPC 16.30 (-0.61%)45.1
FSS 3.22 (-0.62%)42.28
SAT 15.70 (-0.63%)58.06
JMART 15.80 (-0.63%)57.56
APCO 1.57 (-0.63%)36.53
GCAP 3.10 (-0.64%)46.1
GOLD 7.60 (-0.65%)50.02
PCA 3.06 (-0.65%)55.27
CGH 1.52 (-0.65%)39.53
MJLF 15.10 (-0.66%)54.85
TAE 3.00 (-0.66%)37.59
PRAKIT 15.00 (-0.66%)56.9
IMPACT (XD)15.10 (-0.66%)52.85
UVAN 7.40 (-0.67%)44.26
ASIMAR 2.96 (-0.67%)48.17
PTTGC 73.25 (-0.68%)67.67
ALLA 2.90 (-0.68%)35
TIPCO 14.40 (-0.69%)51.48
CPNCG 14.30 (-0.69%)36.67
EPCO 7.20 (-0.69%)47.45
CENTEL 35.75 (-0.69%)32.76
PT 14.40 (-0.69%)65.9
CHARAN 35.50 (-0.7%)43.11
KASET 2.84 (-0.7%)37.06
TPAC 7.10 (-0.7%)48.69
PIMO 2.82 (-0.7%)47.25
AHC 35.00 (-0.71%)44.35
JUTHA 2.80 (-0.71%)44.35
GPSC (XD)34.25 (-0.72%)32.04
MTI 135.50 (-0.73%)37.28
TISCO 67.00 (-0.74%)59.97
SCCC 269.00 (-0.74%)31.69
SINGER 13.50 (-0.74%)69.67
MCOT 13.50 (-0.74%)31.65
RCL 6.75 (-0.74%)58.72
DIMET 2.68 (-0.74%)34.68
HARN 2.70 (-0.74%)48.03
KKC 2.66 (-0.75%)58.3
EKH 6.65 (-0.75%)38.08
KKP 66.00 (-0.75%)76.55
SF 6.50 (-0.76%)49.58
EPG 13.00 (-0.76%)46.26
SPI 32.25 (-0.77%)42.41
IHL 6.35 (-0.78%)51.17
UEC 2.56 (-0.78%)35.94
BCPG 12.50 (-0.79%)27.28
PLANB 6.30 (-0.79%)57.32
CSP 2.48 (-0.8%)65.13
J 2.48 (-0.8%)34.99
NCH 1.23 (-0.81%)44.73
AS 2.46 (-0.81%)45.28
AAV 6.10 (-0.81%)42.31
CSL 6.15 (-0.81%)47.43
EA 24.60 (-0.81%)39.95
TAKUNI 1.21 (-0.82%)27.47
JSP 1.21 (-0.82%)49.67
MATI 5.95 (-0.83%)51.04
SVI 6.00 (-0.83%)57.35
RWI 2.38 (-0.83%)48.33
TK 11.80 (-0.84%)48.49
K 5.90 (-0.84%)60.44
GTB 1.18 (-0.84%)32.97
EASTW 11.60 (-0.85%)50.94
M 58.25 (-0.85%)49.39
SWC 11.60 (-0.85%)46.09
AKR 1.14 (-0.87%)37.42
BTSGIF (XD)11.40 (-0.87%)44.55
DNA 1.12 (-0.88%)32.31
DCC 4.44 (-0.89%)39.32
CK 27.75 (-0.89%)33.96
CPN 55.25 (-0.9%)49.04
VIH 11.00 (-0.9%)34.93
HTECH 5.50 (-0.9%)46.06
ACAP 27.25 (-0.91%)59.26
PERM 5.40 (-0.92%)63.53
WAVE 4.28 (-0.93%)44.18
PSL 10.50 (-0.94%)63.38
SNP 26.00 (-0.95%)46.52
IRPC 5.20 (-0.95%)49.92
BEAUTY 10.40 (-0.95%)42.86
TFD 2.06 (-0.96%)35.16
TLOGIS 10.30 (-0.96%)36.39
GRAMMY 10.30 (-0.96%)49.5
TRT 4.14 (-0.96%)55.7
THRE 2.04 (-0.97%)43.4
ITD 5.10 (-0.97%)51.01
NDR 4.10 (-0.97%)43.46
ANAN 5.05 (-0.98%)46.23
TKT 2.00 (-0.99%)42.22
BJCHI 5.00 (-0.99%)31.49
UOBKH 3.98 (-1%)46.92
FOCUS 1.98 (-1%)36.33
HREIT 9.85 (-1.01%)37.73
SENA 3.88 (-1.02%)45.97
MATCH 1.92 (-1.03%)44.17
ASIA 72.25 (-1.03%)47.11
BJC 47.50 (-1.04%)43.77
TMT 18.60 (-1.06%)72.46
UMI 3.70 (-1.07%)55.56
LHBANK 1.75 (-1.13%)41.13
TACC 8.65 (-1.14%)33.77
UV 8.70 (-1.14%)51.99
PRINC 3.48 (-1.14%)36.9
CHO 1.74 (-1.14%)37.44
NOBLE 17.20 (-1.15%)43.63
DTAC 42.50 (-1.16%)50.98
SE 3.40 (-1.16%)7.47
FNS 4.92 (-1.2%)58.33
ROBINS 61.50 (-1.2%)56.64
AJD 1.64 (-1.2%)31.04
TC 3.26 (-1.21%)36.92
AQUA 0.81 (-1.22%)36.45
DTCPF (XN)7.90 (-1.25%)23.07
ERWPF 7.90 (-1.25%)26.67
VTE 3.16 (-1.25%)47.11
LALIN 4.72 (-1.26%)46.42
PJW 3.14 (-1.26%)39.79
PR 58.50 (-1.27%)52.68
SNC 15.60 (-1.27%)44.79
PSTC 0.77 (-1.28%)42.54
CTARAF 4.58 (-1.29%)51.83
FORTH 7.40 (-1.33%)37.82
VNG 14.60 (-1.35%)40.66
LST 7.20 (-1.37%)47.22
SAWANG 14.20 (-1.39%)26.81
GOLDPF 7.10 (-1.39%)62.23
ETE 4.22 (-1.4%)10
GLAND 2.80 (-1.41%)64.84
SUSCO 4.20 (-1.41%)50.6
TMI 1.38 (-1.43%)53.87
VPO 1.38 (-1.43%)38.71
BDMS 20.50 (-1.44%)25.78
SIAM 2.72 (-1.45%)29.85
NSI 84.75 (-1.45%)49.93
BCH 13.60 (-1.45%)41.98
LHK 4.04 (-1.46%)60.17
FER 0.67 (-1.47%)28.32
TWPC 9.80 (-1.51%)52.65
STPI 9.70 (-1.52%)38.31
JUBILE 19.20 (-1.54%)55.03
SMK 47.50 (-1.55%)39.75
NPK 31.25 (-1.57%)56.18
DRT 6.15 (-1.6%)52.17
SPORT 1.23 (-1.6%)41.66
IRCP 3.68 (-1.6%)30.25
ACC 0.61 (-1.61%)35.3
FC 0.61 (-1.61%)58.6
TKS 12.00 (-1.64%)63.85
SUTHA 6.00 (-1.64%)33.27
LIT 12.00 (-1.64%)53.58
AF 0.59 (-1.67%)49.49
CHOW 5.80 (-1.69%)44.63
UMS 2.32 (-1.69%)28.44
SYNEX 11.50 (-1.71%)63.39
SCI 11.50 (-1.71%)40.04
BIG 5.55 (-1.77%)49.74
TSE 5.50 (-1.79%)46.17
SCN 8.25 (-1.79%)40.91
SAM 1.59 (-1.85%)52.43
CSS 3.14 (-1.88%)45.28
TASCO 26.00 (-1.89%)66.39
MNIT (XD)2.06 (-1.9%)45.08
EGATIF (XD)10.20 (-1.92%)33.45
VGI 5.05 (-1.94%)40.07
HPF (XN)7.60 (-1.94%)14.78
TF 200.00 (-1.96%)50.67
UPOIC 7.15 (-2.05%)48.93
GENCO 1.42 (-2.07%)38.03
PLAT 6.95 (-2.11%)45.61
AUCT 9.20 (-2.13%)33.88
NBC 1.81 (-2.16%)42.21
VARO 6.65 (-2.21%)49.04
MANRIN 33.25 (-2.21%)45.93
KBS 8.55 (-2.29%)42.85
GUNKUL 4.98 (-2.35%)30.73
CRANE 2.48 (-2.36%)24.03
BTW 3.30 (-2.37%)43.04
MCS 16.40 (-2.38%)46.8
UKEM 1.97 (-2.48%)52.47
TNR 29.25 (-2.5%)39.06
SGF 0.39 (-2.5%)28.94
SR 3.04 (-2.56%)32.71
TSTH 1.13 (-2.59%)57.03
LDC 1.49 (-2.61%)37.28
AP 7.25 (-2.68%)44.26
PTG 27.25 (-2.68%)35.07
TRITN 0.36 (-2.7%)30.32
TEAM 1.36 (-2.86%)35.15
SQ 5.05 (-2.88%)53.48
HANA 41.75 (-2.91%)54.21
TRC 1.65 (-2.94%)56.9
RML 1.31 (-2.96%)23.1
COMAN 9.70 (-3%)38.22
RICHY 1.50 (-3.23%)32.34
APURE 2.36 (-3.28%)44.73
DCON 0.59 (-3.28%)32.58
KOOL 7.20 (-3.36%)43.83
GC 5.70 (-3.39%)46.47
LPN (XD)11.30 (-3.42%)35.3
SSC 55.00 (-3.51%)46.3
SYNTEC 5.45 (-3.54%)42.03
STEC 25.75 (-3.74%)46.07
BPP 25.00 (-3.85%)49.34
ICHI 10.00 (-3.85%)35.01
MPIC 1.49 (-3.87%)43.99
CHOTI 194.00 (-3.96%)46.24
TSI 0.48 (-4%)28.53
EVER 0.72 (-4%)27.92
MDX 5.90 (-4.07%)33.01
CBG 64.50 (-4.09%)17.25
SMT 6.65 (-4.32%)26.22
CPF 27.00 (-4.42%)31.5
TYCN 3.74 (-4.59%)39.57
GBX (XD)0.81 (-4.71%)38.47
TFG 5.95 (-4.8%)30.92
CPI 2.28 (-5%)32.1
UREKA 1.32 (-5.04%)35.61
INOX 2.58 (-5.15%)64.28
AU 11.00 (-5.17%)28.58
ECL 1.77 (-5.35%)48.71
POLAR 0.16 (-5.88%)49.23
TIW 150.00 (-6.25%)36.68
THAI 19.50 (-6.25%)18.23
NEWS 0.15 (-6.25%)34.54
MGT 2.26 (-6.61%)0
DELTA (XD)83.00 (-6.74%)36.28
TWP 4.84 (-6.92%)31.2
BIZ 4.82 (-9.06%)37.92
TVD 2.18 (-11.38%)37.16
BTC 0.07 (-12.5%)35.82
U 0.02 (-33.33%)27.06