ทรัพยากร
   MAI
   พลังงานและสาธารณูปโภค
   เหมืองแร่

ธุรกิจการเงิน
   MAI
   ธนาคาร
   ประกันภัยและประกันชีวิต
   เงินทุนและหลักทรัพย์

บริการ
   MAI
   การท่องเที่ยวและสันทนาการ
   การแพทย์
   ขนส่งและโลจิสติกส์
   บริการเฉพาะกิจ
   พาณิชย์
   สื่อและสิ่งพิมพ์

สินค้าอุตสาหกรรม
   MAI
   กระดาษและวัสดุการพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์
   ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
   ยานยนต์
   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
   เหล็ก

สินค้าอุปโภคบริโภค
   MAI
   ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
   ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
   แฟชั่น

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
   MAI
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
   บริการรับเหมาก่อสร้าง
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   วัสดุก่อสร้าง

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   MAI
   ธุรกิจการเกษตร
   อาหารและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยี
   MAI
   ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

709
อันดับ ราคาเปลี่ยนแปลง
ชื่อราคาRSI
DNA 1.69 (+14.19%)87.1
SPPT 5.70 (+9.71%)66.38
ECL 3.98 (+6.42%)65.02
TGPRO 0.17 (+5.88%)55.82
KCM 1.27 (+5.83%)80.72
GLAND 2.18 (+5.71%)69.15
RPC 0.74 (+5.71%)70.6
TSF 0.19 (+5.56%)61.77
BFIT 28.75 (+5.5%)93.29
AH 26.50 (+4.95%)65.7
SAWAD 57.25 (+4.09%)73.68
PM 13.20 (+3.97%)74.56
TEAM 2.14 (+3.92%)57.39
BRR 10.90 (+3.77%)54.01
CCET 3.38 (+3.68%)69.94
THANI 6.15 (+3.36%)56.59
CBG 77.50 (+3.34%)75.18
ORI 19.10 (+3.24%)77.1
BTC 0.97 (+3.19%)88.73
SLP 1.35 (+3.05%)57.09
ALT 6.80 (+3.01%)72.03
MTLS 35.00 (+2.94%)61.78
MC 14.10 (+2.9%)48.05
TCJ 10.80 (+2.88%)65.06
JMT 30.50 (+2.52%)48.92
SAT 17.70 (+2.31%)75.13
F&D 22.50 (+2.27%)88.78
GJS 0.47 (+2.22%)61.12
SE-ED 3.68 (+2.22%)52.55
ASIA 70.50 (+2.17%)43.99
THANA 2.82 (+2.17%)50.87
COMAN 7.05 (+2.17%)61.17
FMT 36.25 (+2.11%)48.94
SALEE 1.48 (+2.07%)53.06
AMANAH 1.50 (+2.04%)59.93
FER 0.50 (+2.04%)69.23
SNC 15.30 (+2.01%)66.07
CPN 76.75 (+1.99%)69.66
BR 7.95 (+1.92%)72.67
HTC 16.40 (+1.86%)50.08
CI 1.66 (+1.84%)76.29
NOK 5.55 (+1.83%)80.41
EVER 0.56 (+1.82%)68.43
FTE 3.44 (+1.78%)57.49
TCMC 4.70 (+1.72%)77.02
LEE 3.58 (+1.7%)76.5
TFG 6.10 (+1.67%)54.59
CIG 0.61 (+1.67%)73.24
LTX 63.00 (+1.61%)58.73
SSTSS 9.40 (+1.59%)54.58
TACC 6.95 (+1.46%)56.83
ESTAR 0.69 (+1.45%)55.41
TCC 0.70 (+1.45%)56.52
CGH 1.46 (+1.39%)51.91
MEGA 37.25 (+1.38%)64.68
IRCP 2.94 (+1.38%)68.24
WIIK 4.56 (+1.33%)48.61
NSI 81.00 (+1.25%)47.73
ETE 3.26 (+1.24%)43.16
SUC 41.50 (+1.22%)57.81
ROBINS 63.50 (+1.2%)72.98
RS 18.60 (+1.09%)74.57
CRANE 3.98 (+1.02%)59.9
ALUCON 300.00 (+1.01%)59.14
AKR 1.00 (+1%)57.98
M-STOR 10.20 (+0.99%)57.09
TSTH 1.03 (+0.98%)70.39
TSR 4.20 (+0.96%)62.02
SYNTEC 5.55 (+0.92%)56.47
HMPRO 11.10 (+0.92%)67.29
DTAC 55.25 (+0.92%)43.94
STANLY 222.00 (+0.91%)66.01
TPIPL 2.22 (+0.91%)56.23
RML 1.15 (+0.87%)51.49
LIT 11.60 (+0.87%)41.21
FPI 4.70 (+0.86%)38.06
NCH 1.18 (+0.85%)62.51
AIRA 2.44 (+0.83%)53.38
UEC 2.42 (+0.83%)50.36
CGD 1.27 (+0.81%)89.87
CPR 6.20 (+0.81%)51.14
QLT 6.20 (+0.81%)20.07
NNCL 1.27 (+0.79%)61.57
HYDRO 1.30 (+0.78%)63.63
SMPC 13.00 (+0.77%)55.25
CHEWA 1.31 (+0.77%)65.29
UMI 2.70 (+0.75%)42.92
CNS 2.78 (+0.72%)72.56
NWR 1.41 (+0.72%)72.7
SCI 6.95 (+0.72%)42.03
GCAP 7.05 (+0.71%)63.74
TVD 1.43 (+0.7%)46.64
TPA 7.30 (+0.69%)46.07
BSBM 1.46 (+0.69%)58.72
TBSP 14.80 (+0.68%)35.72
SEAOIL 2.94 (+0.68%)57.11
LDC 1.48 (+0.68%)62.65
KCAR 15.10 (+0.67%)59.27
SIS 7.65 (+0.66%)48.5
CITY 3.10 (+0.65%)60.8
BGT 1.54 (+0.65%)44.28
TOG 7.90 (+0.64%)43.24
FSS 3.14 (+0.64%)74.52
S11 8.05 (+0.63%)47.87
MJD 3.18 (+0.63%)71.1
L&E 3.18 (+0.63%)52.05
BEC 16.80 (+0.6%)46.56
THCOM 16.70 (+0.6%)63.56
BANPU 17.40 (+0.59%)50.25
TLGF 17.20 (+0.58%)66.24
GLOW 89.00 (+0.57%)62.49
THRE 1.79 (+0.56%)54.06
LHPF 8.95 (+0.56%)57.25
ACAP 17.90 (+0.56%)47.23
UKEM 1.78 (+0.56%)50.47
QHHR 9.50 (+0.53%)47.22
UNIPF 9.50 (+0.53%)50.48
SSSC 3.92 (+0.52%)41.6
TWPC 9.70 (+0.52%)64.8
PL 3.94 (+0.51%)47.43
KWC 206.00 (+0.49%)78.99
ASIAN 20.70 (+0.48%)70.32
TR 52.50 (+0.48%)61.78
OGC 52.25 (+0.48%)51.46
ASIAN 20.70 (+0.48%)70.32
SABINA 23.60 (+0.43%)55.38
SPALI 23.00 (+0.43%)37.77
CTARAF 4.68 (+0.43%)59.11
SCG 4.82 (+0.42%)49.41
K 4.90 (+0.41%)51.4
MTI 134.50 (+0.37%)50.07
UPF 80.00 (+0.31%)47.93
KDH 92.00 (+0.27%)46.75
ADVANC 193.00 (+0.26%)60.08
SAPPE 28.75 (0%)67.37
EE 1.05 (0%)35.79
PRG 12.60 (0%)54.57
TLUXE 10.30 (0%)45.27
UPOIC 5.80 (0%)49.94
CPF 27.50 (0%)58.96
KBS 7.10 (0%)74.16
OISHI 134.00 (0%)41.39
PB 64.00 (0%)75.38
PR 69.00 (0%)73.86
SFP 226.00 (0%)92.5
SSF 11.40 (0%)55.44
TF 243.00 (0%)74.41
ASEFA 7.00 (0%)47.17
AFC 8.80 (0%)52.14
DIGI 0.96 (0%)64.77
ICC 36.50 (0%)66.41
NC 15.10 (0%)39.47
PG 7.60 (0%)45.62
TPCORP 19.40 (0%)54.44
TTI 31.00 (0%)53.53
TTL (SP, NP)106.00 (0%)0
TTTM 107.00 (0%)56.31
UT 13.40 (0%)80.9
WACOAL 48.00 (0%)63.38
AJA 0.00 (0%)0
DTCI 28.25 (0%)34.59
IFEC (SP, NP)3.10 (0%)0
GLANDRT 11.30 (0%)58.99
ROCK 17.10 (0%)39.59
SIAM 2.60 (0%)47.19
SITHAI 1.79 (0%)39.64
JCT 86.00 (0%)66.51
OCC 16.30 (0%)52.6
S & J 23.70 (0%)44.96
BAY 38.25 (0%)56.99
KTB 18.90 (0%)59.5
LHBANK 1.82 (0%)62.44
ASK 21.80 (0%)63.91
ASP 3.82 (0%)72.77
GBX 0.80 (0%)63.39
MBKET 21.80 (0%)45.43
MFC 20.00 (0%)46.42
TK 12.60 (0%)66.15
TNITY 6.80 (0%)45.57
UOBKH 4.02 (0%)56.32
BKI 351.00 (0%)55.2
CHARAN 38.00 (0%)77.57
INSURE 55.00 (0%)72.64
NKI 56.00 (0%)47.02
SR 2.94 (0%)47.38
SMK 42.75 (0%)53.23
GVREIT 14.10 (0%)37.21
TIC 27.00 (0%)60.25
TIP 45.25 (0%)52.11
TSI 0.71 (0%)59.66
TVI 4.04 (0%)47.61
BAT-3K 252.00 (0%)37.55
CWT 3.34 (0%)63.43
GYT 410.00 (0%)36.7
HFT 5.30 (0%)53.45
INGRS 1.40 (0%)45.14
IHL 10.60 (0%)42.76
IRC 23.40 (0%)35.56
TKT 2.02 (0%)51.38
TNPC 1.85 (0%)46.04
TSC 10.90 (0%)56.57
CTW 10.40 (0%)54.07
KKC 2.30 (0%)52.28
GGC 16.50 (0%)70.57
GC 5.25 (0%)43.71
TCB 48.00 (0%)71.94
TCCC 50.25 (0%)26.88
UP 27.00 (0%)40.08
WG 149.00 (0%)44.02
NEP 0.40 (0%)49.86
SPACK 2.50 (0%)55.31
TCOAT 28.00 (0%)41.5
TFI (NP)0.83 (0%)39.36
THIP 35.00 (0%)51.03
TMD 22.10 (0%)42.46
TOPP 227.00 (0%)64.51
TPP 22.10 (0%)45.85
CEN 1.81 (0%)46.96
GSTEL 0.30 (0%)56.41
INOX 1.75 (0%)41.58
MCS 16.50 (0%)64.42
PAP 5.25 (0%)48.81
CCP 0.55 (0%)46.56
KOOL 3.00 (0%)54.88
DCC 3.96 (0%)48.71
DCON 0.60 (0%)56.13
Q-CON 6.40 (0%)69.65
RCI 3.86 (0%)46.87
BLAND 1.80 (0%)51.3
EMC 0.10 (0%)53.13
TGCI 2.32 (0%)56.76
WHABT 9.95 (0%)33.49
VNG 13.10 (0%)72.43
A 6.45 (0%)50.41
ANAN 5.60 (0%)66.17
CNT 3.84 (0%)56.18
BCPG 17.70 (0%)76.31
KC (SP, NP)0.00 (0%)0
LALIN 4.64 (0%)66.4
LPN 11.90 (0%)67.63
NUSA 0.46 (0%)60.3
PREB 15.10 (0%)74.96
PRECHA 2.08 (0%)66.76
SAMCO 3.12 (0%)48.54
SC 3.40 (0%)75.47
MIT 7.10 (0%)59.63
BPP 26.00 (0%)38.84
SF 6.35 (0%)62.41
SRICHA 18.70 (0%)30.81
STEC 25.75 (0%)51.11
STPI 6.90 (0%)44.74
TFD 1.99 (0%)44.28
TICON 15.60 (0%)58.04
TPOLY 5.70 (0%)68.05
TRC 1.21 (0%)46.28
BDMS 20.90 (0%)56.96
EGATIF 10.30 (0%)53.52
BKKCP 10.70 (0%)57.93
CPNRF 20.50 (0%)64.97
DTCPF 6.95 (0%)53.8
FUTUREPF 21.00 (0%)69.58
KPNPF 9.90 (0%)50.52
LUXF 8.05 (0%)57.3
M-PAT 9.55 (0%)61.93
MIPF 21.00 (0%)0
MJLF 12.30 (0%)36.49
MNIT 2.02 (0%)46.32
MNIT2 5.80 (0%)52.24
MNRF 3.88 (0%)40.57
QHOP 4.80 (0%)46.01
QHPF 11.30 (0%)45.81
SPF 23.00 (0%)47.74
SSPF 9.15 (0%)49.59
SSTPF 7.65 (0%)47.18
TLOGIS 11.30 (0%)69.04
TTLPF 26.50 (0%)45.34
TU-PF 2.14 (0%)51.51
URBNPF 5.00 (0%)42.26
WHAPF 10.10 (0%)50.36
BAFS 46.50 (0%)55.81
BCP 38.00 (0%)51.07
EASTW 12.20 (0%)41.68
SPCG 20.50 (0%)47.08
SUSCO 3.42 (0%)48.71
TTW 10.80 (0%)44.34
MIDA 0.69 (0%)56.61
SPC 46.00 (0%)59.86
AHC 26.00 (0%)35.8
NEW 49.00 (0%)48.46
RAM 2,946.00 (0%)35.13
SKR 51.00 (0%)59.42
SVH 381.00 (0%)59.26
VIBHA 2.84 (0%)56.25
AS 1.98 (0%)36.89
SPRC 17.30 (0%)66.65
FE 181.00 (0%)40.32
GRAMMY 11.70 (0%)57.36
TLHPF 10.50 (0%)52.55
NMG 0.63 (0%)52.08
POST 3.38 (0%)44.37
TH 0.72 (0%)62.29
VGI 5.40 (0%)40.03
WORK 82.25 (0%)60.84
CSR 60.50 (0%)60.04
DTC 10.70 (0%)53.78
GRAND 1.10 (0%)83.08
LRH 26.50 (0%)52.66
MANRIN 38.00 (0%)42.13
BEM 7.95 (0%)63.47
OHTL 960.00 (0%)55.11
ROH 36.00 (0%)66.5
SHANG 68.50 (0%)44.68
BTSGIF 11.50 (0%)57.87
SST 9.35 (0%)51.2
TSTE 8.50 (0%)57.01
EIC 0.16 (0%)43.13
SMT 3.70 (0%)23.59
SVI 5.00 (0%)40.89
AIT 28.00 (0%)60.91
CSL 7.70 (0%)83.42
JASIF 11.40 (0%)46.01
INTUCH 59.00 (0%)59.72
MFEC 5.15 (0%)55.52
PT 6.80 (0%)58.26
SIM 0.94 (0%)47.74
SYMC 11.90 (0%)57.27
CRYSTAL 11.20 (0%)47.88
MACO 1.83 (0%)47.28
ABPIF 8.40 (0%)23.71
TNR 19.80 (0%)43.73
APEX 0.50 (0%)79.79
TGROWTH 9.90 (0%)44.58
EARTH (SP, NP)1.46 (0%)24.14
HPF 5.50 (0%)47.64
SUTHA 5.95 (0%)56.59
SIRIP 11.30 (0%)55.15
SBPF 3.90 (0%)46.54
KWG 3.58 (0%)47.4
AQ (SP, NP)0.22 (0%)0
THE 4.70 (0%)66.47
TAE 2.86 (0%)37.54
WHAUP 6.50 (0%)55.47
PPF 11.60 (0%)59.27
ARROW 14.80 (0%)49.87
AUCT 6.70 (0%)56.94
BKD 3.24 (0%)37.43
AF 0.75 (0%)54.56
AKP 2.52 (0%)50.35
AMATAR 10.40 (0%)55.21
BROOK 0.77 (0%)48.92
COLOR 1.33 (0%)51.59
DIMET 2.30 (0%)34.19
FVC 2.56 (0%)41.94
HOTPOT 1.79 (0%)38.39
LHHOTEL 13.40 (0%)66.66
ILINK 14.50 (0%)55.28
ITEL 5.45 (0%)43.86
KIAT 0.60 (0%)51.25
NINE 1.54 (0%)59.11
OTO 4.98 (0%)29.66
PHOL 2.52 (0%)74.65
RP 5.90 (0%)41.97
PJW 2.60 (0%)45
PPM 2.72 (0%)57.46
DIF 14.40 (0%)50.62
UPA 0.50 (0%)53.07
T 0.10 (0%)45.01
SWC 14.10 (0%)57.25
TMI 1.19 (0%)52.92
TMILL 5.05 (0%)51.92
RPH 4.98 (0%)60.35
TNH 38.75 (0%)75.34
TPAC 7.70 (0%)44.57
GREEN 1.48 (0%)36.84
UWC 0.13 (0%)50.26
VTE 2.00 (0%)43.85
PIMO 2.32 (0%)56.97
PRAKIT 13.50 (0%)42.36
RICHY 1.51 (0%)56.9
VPO 1.04 (0%)39.48
XO 4.80 (0%)37.98
RWI 2.32 (0%)55.05
TNP 2.60 (0%)54.11
IMPACT 14.00 (0%)50.14
SMART 0.99 (0%)53.23
WHART 9.30 (0%)38.66
GIFT 5.85 (0%)44.32
POLAR (SP, NP)0.15 (0%)0
LHSC 14.10 (0%)56.98
NEWS 0.02 (0%)50.4
SCN 5.20 (0%)53.16
BIG 3.66 (0%)49.85
ASAP 7.40 (0%)45.1
MM 4.96 (0%)58.35
TPRIME 11.80 (0%)42.5
PLANET 2.92 (0%)61.62
BTW 2.94 (0%)46.33
PRM 10.70 (0%)23.29
RJH 25.75 (0%)62.56
TRITN 0.23 (0%)47.06
BRRGIF 10.50 (0%)54.52
TOP 91.25 (-0.27%)51.27
KCE 94.00 (-0.27%)61.41
SCB 153.00 (-0.33%)58.83
TISCO 75.00 (-0.33%)57.21
KKP 69.75 (-0.36%)55.73
CPALL 66.00 (-0.38%)81.17
TWP 4.90 (-0.41%)55.46
TASCO 24.00 (-0.41%)59.5
2S 4.82 (-0.41%)66.03
KYE 478.00 (-0.42%)45.75
KSL 4.62 (-0.43%)54.64
SAUCE 23.40 (-0.43%)48.08
PTG 23.00 (-0.43%)71.11
SNP 22.50 (-0.44%)44.99
EGCO 228.00 (-0.44%)46.19
METCO 228.00 (-0.44%)53.12
JUBILE 22.70 (-0.44%)65.63
TAPAC 22.50 (-0.44%)41.69
LHK 4.44 (-0.45%)54.6
TKN 21.50 (-0.46%)52.85
RATCH 54.25 (-0.46%)38.07
KGI 4.16 (-0.48%)75.77
VNT 20.70 (-0.48%)45.16
PTT 410.00 (-0.48%)62.84
BJC 52.00 (-0.48%)61.41
BIZ 4.14 (-0.48%)34.79
TNL 20.30 (-0.49%)38.56
CMR 4.06 (-0.49%)55.72
PRINC 4.04 (-0.49%)63.27
GUNKUL 4.02 (-0.5%)48.72
PACE (NP)2.02 (-0.5%)39.83
WINNER 3.96 (-0.5%)54.22
S 3.98 (-0.5%)44.6
PRANDA 3.94 (-0.51%)37.2
ABICO 9.80 (-0.51%)54.34
PMTA 19.70 (-0.51%)50.69
MATCH 1.93 (-0.51%)43.7
TREIT 9.70 (-0.51%)60.78
PAF 1.93 (-0.52%)46.97
TCAP 47.50 (-0.52%)56.2
SENA 3.84 (-0.52%)66.37
BBL 186.00 (-0.53%)49.65
GL 18.80 (-0.53%)40.06
MK 3.80 (-0.53%)51.9
TMW 47.00 (-0.53%)57.08
BLA 45.75 (-0.54%)58.5
BM 3.70 (-0.54%)59.19
BWG 1.81 (-0.55%)45.89
WHA 3.58 (-0.56%)69.96
TRT 3.54 (-0.56%)53.15
SCP 8.75 (-0.57%)52.98
CHO 1.74 (-0.57%)56.99
ATP30 1.75 (-0.57%)61.71
BTS 8.60 (-0.58%)43.67
ML 1.69 (-0.59%)51.87
PATO 16.90 (-0.59%)53.86
AMC 3.38 (-0.59%)48.88
TIF1 8.40 (-0.59%)46.76
MGT 3.36 (-0.59%)44.39
MILL 1.65 (-0.6%)48.53
JAS 8.25 (-0.6%)53.33
TMT 16.30 (-0.61%)55.13
TC 3.20 (-0.62%)54.94
VARO 8.00 (-0.62%)49.88
TTCL 16.00 (-0.62%)36.23
RCL 8.10 (-0.62%)52.06
ICHI 8.05 (-0.62%)44.13
AP 7.90 (-0.63%)56.1
PRIN 1.59 (-0.63%)66.73
SE 3.16 (-0.63%)54.12
SPVI 1.57 (-0.63%)55.05
TM 3.18 (-0.63%)48.76
AMATAV 7.80 (-0.64%)56.23
KAMART 7.80 (-0.64%)43.25
TNDT 7.70 (-0.65%)50.71
SPA 15.00 (-0.66%)67.69
AGE 1.48 (-0.67%)54.95
BROCK 2.90 (-0.68%)49.51
SEAFCO 14.70 (-0.68%)46.24
FORTH 7.25 (-0.68%)46.4
SANKO 1.47 (-0.68%)50.36
TPIPP 7.35 (-0.68%)47.48
UVAN 7.20 (-0.69%)51
POPF 14.30 (-0.69%)58.18
NCL 2.88 (-0.69%)76.09
AJ 14.20 (-0.7%)55.39
PCA 2.82 (-0.7%)53.5
STAR 7.10 (-0.7%)56.86
PCSGH 6.95 (-0.71%)36.84
SIMAT 2.78 (-0.71%)37.55
SKY 14.00 (-0.71%)71.43
ZIGA 7.00 (-0.71%)56.81
CSP 2.74 (-0.72%)57.43
MAKRO 34.75 (-0.72%)52.04
ECF 6.85 (-0.72%)82.16
MOONG 6.90 (-0.72%)50.11
CFRESH 6.80 (-0.73%)48.66
NOBLE 13.60 (-0.73%)64.16
GOLDPF 6.80 (-0.73%)47.83
KTIS 6.80 (-0.73%)34.2
CPNCG 13.60 (-0.74%)54.93
CM 6.65 (-0.75%)51.03
ZMICO 1.33 (-0.75%)53.61
LANNA 13.20 (-0.75%)56.1
SINGER 13.20 (-0.75%)61.91
FOCUS 1.33 (-0.75%)46.72
APCS (NP)6.55 (-0.76%)40.61
COM7 13.10 (-0.76%)50.69
PTL 12.90 (-0.77%)53.82
MCOT 12.90 (-0.77%)36.84
TPBI 12.70 (-0.78%)53.51
SCC 502.00 (-0.79%)51.62
DEMCO 6.30 (-0.79%)56.15
SMM 1.27 (-0.79%)45.58
IRPC 6.20 (-0.8%)61.52
ERW 6.20 (-0.8%)61.52
CHOTI 183.00 (-0.81%)30.7
TMB 2.44 (-0.81%)55.92
PSL 12.10 (-0.81%)68.03
COL 60.50 (-0.82%)64.5
EKH 6.05 (-0.82%)80.25
AYUD 29.75 (-0.83%)54.62
NYT 5.95 (-0.83%)62.04
FNS 4.74 (-0.84%)57.07
ASN 4.72 (-0.84%)34.63
DRT 5.80 (-0.85%)41.27
ESSO 11.60 (-0.85%)53.34
SAM 1.15 (-0.86%)43.91
MDX 5.70 (-0.86%)62.02
NETBAY 28.75 (-0.86%)57.44
CIMBT 1.14 (-0.87%)59.31
EPG 11.40 (-0.87%)46.31
CK 28.00 (-0.88%)52.53
JWD 11.30 (-0.88%)64.67
WICE 4.48 (-0.88%)50.76
BGRIM 22.60 (-0.88%)65.7
ITD 4.34 (-0.91%)55.54
TFUND 10.90 (-0.91%)60.37
MSC 5.40 (-0.92%)48.18
TRUBB 2.14 (-0.93%)60.6
FANCY 2.12 (-0.93%)41.02
PPP 5.35 (-0.93%)59.86
BH 213.00 (-0.93%)57.41
SRIPANWA 10.60 (-0.93%)42.55
PTTGC 78.00 (-0.95%)59.28
GENCO 1.04 (-0.95%)43.71
PDG 4.16 (-0.95%)43.22
MBAX 5.15 (-0.96%)46.52
MODERN 5.10 (-0.97%)67.54
TYCN 4.08 (-0.97%)52.79
NTV 51.50 (-0.97%)58.33
III 10.20 (-0.97%)65.52
UAC 5.05 (-0.98%)36.51
LH 10.10 (-0.99%)57.26
AMARIN 5.15 (-0.99%)47.68
SVOA 1.98 (-1%)52.25
GFPT 19.60 (-1.01%)49.84
SPORT 0.98 (-1.01%)38.56
UMS 1.96 (-1.01%)51.6
NDR 3.86 (-1.03%)41.15
FSMART 19.30 (-1.03%)56.83
AU 9.50 (-1.04%)71.74
THAI 18.80 (-1.05%)59.18
BA 18.60 (-1.06%)51.55
THREL 9.35 (-1.07%)62.27
ICN 3.70 (-1.07%)14.53
NPP 0.91 (-1.09%)83.59
EASON 3.60 (-1.1%)36.64
UREKA 0.90 (-1.1%)47.81
GPSC 44.50 (-1.11%)68.37
WAVE 3.52 (-1.12%)48
M-II 8.70 (-1.14%)46.61
HARN 3.46 (-1.14%)51.58
CENTEL 43.00 (-1.15%)62.36
QTC 17.20 (-1.15%)85.46
AMA 17.00 (-1.16%)41.75
PF 0.86 (-1.16%)54
TPCH 17.00 (-1.16%)57.68
UTP 8.50 (-1.17%)71.13
IVL 42.00 (-1.18%)64.56
PERM 3.32 (-1.18%)55.09
LOXLEY 3.36 (-1.18%)59.32
LPH 8.40 (-1.18%)54.05
IT 4.92 (-1.2%)48.98
FN 4.94 (-1.2%)62.09
SORKON 80.00 (-1.23%)66.53
HREIT 8.05 (-1.23%)54.88
PLE 1.61 (-1.23%)52.3
TMC 1.61 (-1.23%)44.63
MINT 39.25 (-1.25%)50.35
MBK 15.80 (-1.25%)56.46
CSS 3.16 (-1.25%)56.84
GLOBAL 15.70 (-1.26%)67.71
YUASA 23.60 (-1.26%)46.29
PDI 23.40 (-1.27%)55.09
MPIC 1.56 (-1.27%)49.46
TVT 1.51 (-1.31%)47.34
SAWANG 15.00 (-1.32%)55.76
CSC 56.00 (-1.32%)39.11
BCH 15.00 (-1.32%)57.05
NBC 1.50 (-1.32%)38.41
INET 4.46 (-1.33%)61.04
SYNEX 14.80 (-1.33%)57.76
TIW 147.00 (-1.34%)52.49
PE 0.73 (-1.35%)57.51
SAMTEL 14.60 (-1.35%)67.49
ERWPF 7.25 (-1.36%)60.42
BEAUTY 14.30 (-1.37%)58.75
SELIC 2.86 (-1.38%)46.83
TKS 14.30 (-1.39%)62.88
JUTHA 2.80 (-1.41%)62.67
APURE 2.78 (-1.42%)55.69
KBANK 207.00 (-1.43%)51.33
AMATA 20.70 (-1.44%)64.08
EPCO 6.85 (-1.44%)44.35
SOLAR 2.70 (-1.46%)48.15
QH 2.66 (-1.48%)68.17
CPH 6.60 (-1.49%)47.69
TU 19.90 (-1.49%)51.26
AQUA 0.67 (-1.49%)43.77
JTS 1.99 (-1.49%)61.26
STA 13.10 (-1.5%)54.5
SAMART 13.10 (-1.5%)39.95
TNPF (NP)3.92 (-1.51%)48.72
AAV 6.50 (-1.52%)64.62
J 2.60 (-1.52%)57.52
APCO 1.27 (-1.55%)44.8
CHG 2.52 (-1.56%)53.36
SQ 6.25 (-1.56%)56.45
IFS 3.76 (-1.57%)67.93
UNIQ 18.60 (-1.59%)54.05
GOLD 9.45 (-1.6%)77.91
MAJOR 31.00 (-1.6%)48.33
WIN 0.60 (-1.61%)55.49
HPT 1.22 (-1.61%)64.72
TIPCO 17.90 (-1.65%)65.66
PSH 24.00 (-1.65%)60.3
D 8.90 (-1.66%)56.49
NVD 4.72 (-1.67%)36.71
CKP 3.54 (-1.67%)55.21
UBIS 5.85 (-1.68%)36.02
SCCC 291.00 (-1.69%)47.26
AOT 58.50 (-1.69%)62.74
AEC 0.58 (-1.69%)56.47
GTB 1.16 (-1.69%)58.02
TVO 28.75 (-1.71%)42.1
SMIT 5.70 (-1.72%)46
ROJNA 5.75 (-1.72%)56.32
SPI 57.00 (-1.72%)77.92
SIRI 2.24 (-1.75%)55.77
JMART 16.90 (-1.75%)57.03
TRU 4.50 (-1.76%)57.31
DCORP 4.40 (-1.79%)49.04
MATI 8.20 (-1.8%)41.2
M-CHAI 214.00 (-1.83%)39.34
ACC 0.53 (-1.85%)51.46
OCEAN 1.05 (-1.87%)50.56
VIH 7.80 (-1.89%)56.89
TTA 10.30 (-1.9%)65.03
DELTA 90.50 (-1.9%)55.59
EA 38.50 (-1.91%)54.66
CPI 2.02 (-1.94%)42.63
BIGC 201.00 (-1.95%)19.92
MALEE 37.50 (-1.96%)43.42
SSC 50.00 (-1.96%)39.29
TSE 5.00 (-1.96%)43.03
CPL 36.75 (-2%)43.54
SGP 19.70 (-2%)72.56
M 60.50 (-2.03%)48.13
JSP 0.95 (-2.06%)58.65
GEL 0.47 (-2.08%)47.38
HANA 46.50 (-2.12%)57.45
FC 0.46 (-2.13%)57.83
PPS 1.82 (-2.15%)46.06
SUPER 1.34 (-2.19%)54.2
KASET 2.68 (-2.19%)47.61
PTTEP 89.00 (-2.2%)51.49
PYLON 13.30 (-2.21%)41.36
KTC 110.00 (-2.22%)40.62
PICO 6.60 (-2.22%)53.95
ARIP 0.87 (-2.25%)57.1
ASIMAR 3.38 (-2.31%)63.78
CPTGF 12.70 (-2.31%)36.7
ALLA 2.48 (-2.36%)58.36
AEONTS 101.50 (-2.4%)43.73
PSTC 0.80 (-2.44%)62.42
MONTRI 6.00 (-2.46%)44.72
PLANB 6.00 (-2.46%)51.07
CHOW 5.90 (-2.48%)71.57
HTECH 10.90 (-2.68%)60.93
UV 10.80 (-2.73%)69.25
BJCHI 4.16 (-2.82%)67.26
CMO 2.02 (-2.88%)58.52
LST 8.20 (-2.96%)56.62
MONO 3.92 (-3.02%)53.03
TRUE 6.20 (-3.15%)58.23
PLAT 8.70 (-3.35%)72.08
BOL 2.30 (-3.36%)48.72
BSM 0.57 (-3.39%)63.64
SGF 0.24 (-4%)46.98
TAKUNI 1.17 (-4.1%)56.08
BTNC 21.00 (-4.11%)31.33
TWZ 0.23 (-4.17%)25.62
SPG 19.10 (-4.5%)49.65
NPK 26.25 (-4.55%)31.3
EFORL 0.10 (-9.09%)45.85
MAX 0.04 (-25%)44.2
U 0.03 (-33.33%)21.45